• Prijímacie skúšky

    • Bilingválna slovensko - francúzska sekcia (5 ročné štúdium): 

       Výsledky prijímacích skúšok: 

       Zoznam prijatých žiakov: (.pdf)

       Zoznam neprijatých žiakov: -

      

       Kritériá na prijímacie skúšky: kriteria-ps-bs-francuzska-2021.pdf

       

     Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2021, na SŠ do 20.04.2021. 

     Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

      

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: bs_mat.pdf

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: bs_sjl.pdf

      


     Bilingválna slovensko - ruská sekcia (5 ročné štúdium): 

       Výsledky prijímacích skúšok: 

       Zoznam prijatých žiakov: (.pdf)

       Zoznam neprijatých žiakov: 

      

       Kritériá na prijímacie skúšky: kriteria-ps-bs-ruska-2021.pdf

       

     Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2021, na SŠ do 20.04.2021. 

     Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

      

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: bs_mat.pdf

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: bs_sjl.pdf

      


     Osemročné gymnázium: 

       Výsledky prijímacích skúšok: 

       Zoznam prijatých žiakov: (.pdf)

       Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta: 

       Zoznam žiakov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok: 

       Kritériá na prijímacie skúšky: kriteria_PS_8-2021.pdf

      

     Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2021, na SŠ do 20.04.2021. 

     Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

      

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: 8r_mat.pdf

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: 8_sjl.pdf

      


     Štvorročné gymnázium:      

       Výsledky prijímacích skúšok: 

       Zoznam prijatých žiakov: -

       Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta: - 

       Zoznam žiakov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok: -

       Kritériá na prijímacie skúšky: kriteria_PS_4-2021.pdf

      

     Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2021, na SŠ do 20.04.2021. 

     Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

      

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: 4_mat.pdf

     Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: 4r_sjl.pdf