Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto Biologické laboratórium B Rozvrh
Foto Fyzikálne laboratórium 1 F1 Rozvrh
Foto Fyzikálne laboratórium 2 F2 Rozvrh
Foto Chemické laboratórium CHE Rozvrh
RNDr. Denis Gehin, PhD.
Foto Kmeňová učebňa KVINTA U.V.O Rozvrh
KVINTA
Foto Kmeňová učebňa SEKUNDA B U.II.BO Rozvrh
SEKUNDA BO
  multifunkčná učebňa MU Rozvrh
Foto Posilňovňa T3 Rozvrh
Foto Telocvičňa 1 T1 Rozvrh
Foto Telocvičňa 2 T2 Rozvrh
Foto učebňa - francúzska knižnica FJK Rozvrh
  Učebňa I.O I.O PRÍMA
Foto Učebna anglického jazyka AJ Rozvrh
Foto Učebňa geografie a HUV UG Rozvrh
Foto Učebňa I.A I.A PRVÁ A
  Učebňa I.FB I.FB PRVÁ FB
  Učebňa I.RB I.RB PRVÁ RB
Foto Učebňa II.A II.A DRUHÁ A
  Učebňa II.AO II.AO SEKUNDA AO
  Učebňa II.BO II.BO
  Učebňa II.FB II.FB DRUHÁ FB
  Učebňa II.O II.O
  Učebňa II.RB II.RB DRUHÁ RB
  Učebňa III.A III.A TRETIA A
Foto Učebňa III.FB III.FB TRETIA FB
  Učebňa III.O III.O TERCIA
Foto Učebňa Informatiky 1 VT1 Rozvrh
Foto Učebňa informatiky 2 VT2 Rozvrh
Foto Učebňa IV.A IV.A ŠTVRTÁ A
  Učebňa IV.B IV.B
  Učebňa IV.FB IV.FB ŠTVRTÁ FB
  Učebňa IV.O IV.O KVARTA
  Učebňa Jazykov1 JL1 Rozvrh
  Učebňa Jazykov2 JL2 Rozvrh
Foto Učebňa nemeckého jazyka NJ Rozvrh
  učebňa Slovenského jazyka a literatúry učebňa SJL
  Učebňa V.FB V.FB PIATA FB
  Učebňa V.O V.O
  Učebňa VI.AO VI.AO
  Učebňa VI.O VI.O SEXTA
  Učebňa VII.AO VII.AO
  Učebňa VII.O VII.O SEPTIMA
  Učebňa VIII.AO VIII.AO
  Učebňa VIII.O VIII.O OKTÁVA

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
  Námestie L. Novomeského 4
  042 24 Košice
 • (+421) 055- 62 273 83
  Fax: 055 - 62 297 53
  Školská jedáleň: 055 - 62 557 04
  Zubná ambulancia: 055 - 62 250 32

Fotogaléria