Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto Biologické laboratórium B
Foto Fyzikálne laboratórium 1 F1
Foto Fyzikálne laboratórium 2 F2
Foto Chemické laboratórium CHE RNDr. Denis Gehin, PhD.
Foto Kmeňová učebňa KVINTA U.V.O SEXTA
Foto Kmeňová učebňa SEKUNDA B U.II.BO TERCIA BO
  multifunkčná učebňa MU
Foto Posilňovňa T3
Foto Telocvičňa 1 T1
Foto Telocvičňa 2 T2
Foto učebňa - francúzska knižnica FJK
  Učebňa I.O I.O SEKUNDA
Foto Učebna anglického jazyka AJ
Foto Učebňa geografie a HUV UG
Foto Učebňa I.A I.A DRUHÁ A
  Učebňa I.FB I.FB DRUHÁ FB
  Učebňa I.RB I.RB DRUHÁ RB
Foto Učebňa II.A II.A TRETIA A
  Učebňa II.AO II.AO TERCIA AO
  Učebňa II.BO II.BO
  Učebňa II.FB II.FB TRETIA FB
  Učebňa II.O II.O
  Učebňa II.RB II.RB TRETIA RB
  Učebňa III.A III.A ŠTVRTÁ A
Foto Učebňa III.FB III.FB ŠTVRTÁ FB
  Učebňa III.O III.O KVARTA
Foto Učebňa Informatiky 1 VT1
Foto Učebňa informatiky 2 VT2
Foto Učebňa IV.A IV.A
  Učebňa IV.B IV.B
  Učebňa IV.FB IV.FB PIATA FB
  Učebňa IV.O IV.O KVINTA
  Učebňa Jazykov1 JL1
  Učebňa Jazykov2 JL2
Foto Učebňa nemeckého jazyka NJ
  učebňa Slovenského jazyka a literatúry učebňa SJL
  Učebňa V.FB V.FB
  Učebňa V.O V.O
  Učebňa VI.AO VI.AO
  Učebňa VI.O VI.O SEPTIMA
  Učebňa VII.AO VII.AO
  Učebňa VII.O VII.O OKTÁVA
  Učebňa VIII.AO VIII.AO
  Učebňa VIII.O VIII.O

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
  Námestie L. Novomeského 4
  042 24 Košice
 • (+421) 055- 62 273 83
  Fax: 055 - 62 297 53
  Školská jedáleň: 055 - 62 557 04
  Zubná ambulancia: 055 - 62 250 32

Fotogaléria