• Novinky

      • RUSKÉ SLOVO 2021

       Naši žiaci slovensko - ruskej sekcie opäť úspešní!

        

       Dňa 14.01.2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Dostovalovou/, pod patronátom Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach už piatym rokom.

       Napriek dištančnému vzdelávaniu a ťažkej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovaná online formou.

       Päťdesiatpäť žiakov základných a stredných škôl Košického kraja odoslalo svoje nahrávky súťažných vystúpení, ktoré ohodnotila štvorčlenná porota zastúpená koordinátormi súťaže: Mgr. Adrianou Lauffovou a Mgr. Danicou Hanudelovou, Mgr. Jankou Meľuchovou a Mgr. Tatianou Ponickou.rMladí speváci a recitátori obohatili momentálne uzavretý svet znemožňujúci kultúrne vyžitie a sociálny kontakt. O to sme mali väčšiu radosť, že deti epidémia neodradila ich lásku k ruskej reči a kultúre. Všetkým srdečne blahoželáme.

        

            1.  miesto: próza - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

            1.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: ŠIMON JOZEF KAPUSTA III.RB

            1.  miesto: próza - slovenské prostredie: MILICA PETRUŠOVÁ IV.RB

            2.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

        

       Najlepší speváci a recitátori postupujú a svoje výkony predvedú na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 05. februára 2021. 

       Tešíme sa a držíme prsty!

       Adriana Lauffová

      • DECEMBER S INŠTITÚTOM PUŠKINA

       «Декабрь с Институтом Пушкина».

                                  

       Učitelia a žiaci II.RB, III.RB, IV.RB triedy slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia sa zúčastnili zaujímavých webinárov Inštitútu Puškina v Moskve, vedených poprednými špecialistami v danej oblasti.

       Počas 12 dní decembra (od 19.12.2020 – do 30.12.2020) sa uskutočnili online hodiny pre žiakov, učiteľov ale aj rodičov.

       Zúčastniť sa mohli ako ruskí, tak aj zahraniční študenti, učitelia a všetci, ktorých zaujíma ruský jazyk a ruská kultúra. 

       Pre žiakov boli pripravené súťaže, hry, virtuálne exkurzie, prednášky, tvorivé dielne a podobne. 

       Pre učiteľov boli pripravené webináre o tvorbe Puškina, Lermontova, Ťučeva, Bunina, Čechova a ďalších autorov Strieborného veku.

       V neposlednej rade je dôležité pripomenúť, že tento program bol špeciálne vypracovaný pre ruských a zahraničných učiteľov, a mal za úlohu odporučiť nové spôsoby online hodín a výberu učebného materiálu pre vyučovací proces ruského jazyka deťom –„ bilingválcom.“ 

       Tešíme sa na ďalšie možnosti štúdia a spolupráce s ruskými univerzitami!


      • OZNAM

       Vzdelávanie žiakov nášho gymnázia prebieha dištančnou formou v dňoch 11.01. - 24.01.2021. Budova školy je uzatvorená a z dôvodu zákazu vychádzania funguje v obmedzenom režime. V nevyhnutných prípadoch po odkonzultovaní s riaditeľkou školy si stránky môžu vybaviť nevyhnutné veci v čase od 9.00 do 11.00 hod.

       Všetko, čo je možné, vybavujte telefonicky a elektronicky. Pokiaľ sa nedovoláte na telefónne číslo 055/6227383, volajte na mobilné telefónne číslo: 0917/189 580. Ďakujeme za pochopenie.