• Novinky

      • ATELIÉR VARENIA - ATELIER CUISINE

       Dňa 23. februára 2021 sa žiaci I.FB a II.FB triedy odeli do uniformy šéfkuchárov a prostredníctvom online priestoru sa zúčastnili ateliéru varenia. Spolu tak pripravili, každý pre svoju rodinu, večeru pozostávajúcu z typického francúzskeho "quiche" so šalátom. Samozrejme nesmel chýbať ani dezert ... famózna čokoládová pena. Podujatie to bolo veselé a príjemné.

      • ČO MI PRINÁŠA ŠKOLA

       Dňa 17.03.2021 si žiaci septimy, II.FB, IV. FB a V.FB triedy mali možnosť vyskúšať, ako je to byť v koži vysokoškolských študentov druhého ročníka magisterského štúdia. V rámci Mesiaca Frankofónie sa aktívne zúčastnili otvorenej dvojhodinovky na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Diskusným fórom na tému “Čo mi prináša škola” ich sprevádzala pani Florence Gajdošová, za čo jej nesmierne ďakujeme.

      • VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH

       ŠTUDIJNÉ POBYTY, JAZKOVÉ KURZY, PLATENÉ STÁŽE, STÁŽE NA VEĽVYSLANECTVÁCH, FINANČNÉ CENY, NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU, KNIHY, PREZENTÁCIA ŠKÔL VÍŤAZNÝCH PRÁC.

        

       Vážení študenti,

       agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.

       Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

       Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2021.

       Prezentácia prác/projektov: 15. júna 2021 

       Téma pre stredné školy: Skvalitnenie života, životného prostredia, cestovného ruchu,  verejného priestoru, kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú.

       Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

       Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v ich meste. Na všetko, čo vo vybraných mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s ochranou životného prostredia,  s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

       Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

       Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

       Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastní šesť najlepších autorov projektov, z ktorých porota určí troch víťazov. Prezentácia projektov 15. júna 2021.

       Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

       Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk

      • NADÁCIA DIONÝZA ILKOVIČA

       Spúšťame projekty na podporu budúcich slovenských vedcov.
       To znemená projekty, ktoré pomáhajú talentovaným žiakom a výnimočným učiteľom


       Už štyri roky nadácia oceňuje tých najlepších učiteľov Cenou Dionýza Ilkoviča, v čom plánuje aj naďalej pokračovať. Nadácia v tomto roku zásadne rozširuje svoje pôsobenie a spúšťa projekt, ktorým chce talentovaným žiakom pomôcť rozvinúť svoj vedecký potenciál. Pomoc bude pritom rozdelená do dvoch prúdov:

       1. Podpora prírodovedných reprezentantov, ktorej cieľom je finančne alebo organizačne pomôcť študentom, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Pôjde napríklad o finančný príspevok na vycestovanie, zabezpečenie tímového oblečenia, organizáciu prípravného kempu a podobne.

       2. Zlepšenie podmienok na zážitkové vyučovanie a mimoškolskú činnosť, v rámci ktorej Nadácia podporí projekty učiteľov či študentov, ktorí požiadajú o finančný príspevok. Určený je napríklad na opravu školského laboratória, zakúpenie nových pomôcok, podporu fungovania prírodovedného krúžku či iné aktivity, ktoré vyučovanie a mimoškolskú činnosť v oblasti prírodných vied zatraktívnia.


       Viac o tom ako budeme pomáhať si prečítate na našom webe 

       Zistite ako NDI pomáha

       Ďakujeme,
       Nadácia Dionýza Ilkoviča

      • VÝSLEDKY V MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

       V januári tohto roku Pravoslávna univerzita Ioana Bogoslova pod záštitou prezidenta RSFR organizovala pre žiakov a študentov medzinárodnú olympiádu v ruského jazyka a literatúry pod názvom: „Na počiatku bolo slovo“, ktorej hlavným zámerom je vedieť preukázať schopnosti a zručnosti získané v tvorivom procese v oblasti jazyka, literatúry a kultúry Ruska. Napriek vysokej náročnosti boli naši žiaci úspešní.

       Žiaci TÍMEA MARUSINOVÁ (IV.RB), MILICA PETRUŠOVÁ (IV.RB), a ŠIMON JOZEF KAPUSTA (III.RB) boli vyhodnotení ako víťazi I. kategórieDosiahnutie tohto výnimočného výsledku im umožnilo postúpiť do finále, v ktorom  argumentačnou esejou vyjadria svoj postoj k literatúre a umeniu.

       Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme prsty vo finále!

       Dňa 12. marca 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali 2 žiaci v najvyššej kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá. Radi by sme im poďakovali za výnimočnú reprezentáciu našej sekcie a poblahoželali im k dosiahnutým výsledkom. 

       Prvé miesto obsadil  Erik Meľuch, žiak IV.RB triedy s počtom bodov 72 z možných 80-tich a na druhom mieste s počtom bodov 70, žiak Šimon Jozef Kapusta z III.RB triedy. 

       Srdečne blahoželáme a Erikovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      • IPČKO

       Vážení rodičia, žiaci, učitelia,

       dnešná "online" doba prináša do života rôzne nové situácie. Radi by sme vám sprostredkovali informáciu o internetovej linke dôvery pre mladých ľudí ipcko.sk, tíme špeciálne vyškolených psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí sa denne snažia v rámci chatovej a emailovej poradne mladým ľuďom tieto situácie zvládnuť, rovnako ako zdieľať svoje skúsenosti z praxe pre širokú verejnosť (z rôznych oblastí, na rôzne aktuálne témy) v podobe podcastov - verejných zvukových nahrávok a publikovať užitočné a praktické tipy pre rodičov, žiakov a učiteľov, ktoré vám prinášame.

      • MESIAC FRANKOFÓNIE 2021 POKRAČUJE

       V stredu 10. marca 2021 sme sa so žiakmi VII.O a II.FB triedy v rámci programu Mesiac Frankofónie 2021 zúčastnili autorského čítania mladej francúzsko - kórejskej autorky Élisa Shua Dusapin. Autenticita, hĺbka myšlienok i samotná osobnosť autorky boli pre žiakov veľmi motivujúce, o čom svedčí i dynamika diskusie, ktorá sa po čítaní rozprúdila. Za vedenie a moderovanie autorského čítania patrí vďaka p. prof. Zuzane Malinovskej, PU Prešov.

      • MESIAC FRANKOFÓNIE 2021

       V rámci programu Mesiaca Frankofónie 2021 organizovaného Francúzskym inštitútom na Slovensku sa mali možnosť žiaci septimy osemročného gymnázia v stredu 3. marca 2021 zúčastniť prednášky 50 rokov volebného práva žien vo Švajčiarsku. Prednášajúca pani Dr. Leandra Bias (Gender & Peacebuilding Advisor, Swisspeace) vo svojej prednáške mapovala boj za volebné právo žien vo Švajčiarsku, ako aj jeho dôsledky. Ukázala, akú úlohu v ňom hrala migrácia, ako ženy svojím volebným správaním zmenili politiku vo Švajčiarsku, čo sa odvtedy dosiahlo v oblasti rovnosti pohlaví a čo ešte treba urobiť v oblasti politickej participácie. Prednáška prebiehala vo francúzskom jazyku a prešla plynulo do diskusie, z ktorej vyplynuli ďalšie zaujímavé informácie.

      • OLYMPIÁDA "CESTA K ÚSPECHU"

       Olympiáda Magnitogorskej technickej univerzity G. I. Nosova

       Srdečne blahoželáme žiakom III.RB a IV.RB triedy Šimonovi Jozefovi Kapustovi, Eduardovi Lauffovi, Erikovi Meľuchovi, Milicke Petrušovej, Viktórii Popaďákovejktorí sa stali víťazmi I. etapy olympiády RKI v ruskom jazyku a postupujú do záverečnej etapy, ktorá sa uskutoční od 01. - 05. marca 2021 online formou. Prajeme im veľa úspechov!

      • VITAJTE V RUSKOM SVETE: JAZYK, HISTÓRIA, KULTÚRA

       Dňa 19. februára 2021 sa otvoril ruský jazykový program: ′′ Vitajte v ruskom svete: jazyk, história, kultúra′′ vyvinutý učiteľmi ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnou komunikáciou vedený pani Adrianou Lauffovou pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení Finančnej univerzity vystúpili prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce, L. Prykhodko, zástupca vedúceho katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie o vedeckej práci N. A. Kozlovtseva, koordinátorka projektu E. Y. Shishková, hlavná špecialistka medzinárodnej služby a vedúca študijného odboru slovensko – ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Adriana Lauffová. 

       Účastníci podujatia, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, tento program opísali ako ′′nezabudnuteľné dobrodružstvo a cestovanie do sveta ruského jazyka a kultúry".

       Toto nie je prvý spoločný projekt Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie a Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. V mesiacoch november a december 2020 bola organizovaná a úspešne realizovaná prvá Zimná online škola ruského jazyka.

       Na základe úspešnej spolupráce zástupcovia gymnázia požiadali univerzitu o zorganizovanie ďalšieho ruského jazykového programu, ktorý podporili: prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. V. Prykhodko, vedúca katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie I. A. Klimova, zástupkyňa vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávacie a metodické práce E. V. Ganina. 

       Zoznámenie sa s ruským svetom ako priestorom ruského jazyka a kultúry nebolo vybrané pre tento program náhodou. V situácii globálneho rozdelenia spôsobeného pandémiou COVID-19 je vhodným nástrojom na formovanie obrazu Ruska a Rusov v zahraničí, vysielanie humanitárnych, duchovných a všeobecných ľudských hodnôt a propagácie ruského jazyka a kultúry vo svete.

       Tento program je založený na teoretických princípoch vyvinutých v kandidátskej práci ′′Formácia obrazu ruského sveta v moderných podmienkach: potenciál humanitárnej spolupráce′′ zástupcom vedúceho oddelenia cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie N. A. Kozlovtsevej.

       Programu sa zúčastní 27 slovenských žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie kandidátov budú realizovať vyučovanie v rámci vyššie uvedeného programu. 

        

                        Programové kurzy začínajú 20. februára 2021 a trvajú do 31. marca 2021. 

                      Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie sa!