• Zamestnanci školy

    • Vedenie školy

     Riaditeľka školy: Mgr. Ivana Antoniová
     antoniova@gmrske.sk

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Zina Pavlovová
     pavlovova@gmrske.sk

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Vargová
     vargova@gmrske.sk

     Vedúca ekonomického úseku: Martina Haneková

     hanekova.martina@gmrske.sk

     Výchovná poradkyňa: Mgr. Františka Kendrová
     f.kendrova@gmail.com


     Sekretariát: Alena Mihoková
     skola@gmrske.sk

     Hospodárka školy: Marta Timková 
     timkova@gmrske.sk

     Školská jedáleň:
     jedalen.gmrske@hotmail.sk


     Administrátor webového sídla: 
     pavlovova@gmrske.sk

     Pripomienky k webom, IŽK: 
     info@gmrske.sk


     Pedagogickí zamestnanci školy

     Mgr. Ivana Antoniová

     Mgr. Zina Pavlovová

     Mgr. Mária Vargová

     Mgr. Erika Bekecsová Zvarillo

     PaedDr. Jozef Bojčík

     RNDr. Petra Bojčíková

     Mgr. Daniela Bujnovská

     Mgr. Zuzana Calvet

     Mgr. George De Clercq

     Mgr. Paul Fabregue

     RNDr. Iveta Fedáková

     Mgr. Ľubica Fedorová

     MVDr. Vladimír Gajdoš

     PhDr. Jozef Gazdík

     Mgr. Františka Kendrová

     Mgr. Lenka Kovácsová

     Mgr. Beáta Kováčová

     Ing. Radovan Krištan

     Mgr. Silvia Krížeková

     Mgr. Tatiana Kužillová

     Mgr. Viera Lukáčová

     RNDr. Taťána Marková

     Mgr. Janka Meľuchová

     PhDr. Miroslava Miheliová

     Mgr. Mgr. Martin Müller

     Mgr. Miriam Nohajová-Frištiková

     Mgr. Ivana Pastiriková

     Mgr. Matej Piroh

     Mgr. Tatiana Ponická

     RNDr. Karin Potomová

     RNDr. Radka Riečanová

     Mgr. Ľubica Sabolová

     Mgr. Edita Strýková

     Mgr. Magdalena Suďová

     Mgr. Mária Tóthová (pedagogický asistent)

     Ing. Svetlana Tuptová

     Mgr. Jana Urbánová

     Mgr. Marek Valanský

     Mgr. Adriána Vargová

     Mgr. Vavrinčíková-Zátorská

     Mgr. Ľudmila Veľková

     Mgr. Iveta Vrtišová

     Ing. Janka Weissová

     Mgr. Michaela Zahatňanská


     Nepedagogickí zamestnanci školy

     Školská jedáleň: Bc. Jana Kmecová - vedúca ŠJ

     Kuchárky a pomocné sily

     Školník: Drahomír Eliáš

     Upratovačky