• Novinky

      • PRVÁ ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA
      • 4. 12. 2020
      • Od 26. októbra do 30. novembra 2020 sa na základe aktivity Adriany Lauffovej, vedúcej študijného odboru slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a predchádzajúcich jednaní, dohôd a kultúrno – spoločenskej komunikácie so zástupcami Finančnej univerzity v Moskve podarilo právne a logisticky zorganizovať začiatok spolupráce a otvoriť tak Prvú zimnú školu ruského jazyka Departamentu cudzích jazykov medzinárodnej komunikácie, fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Finančnej univerzity v Moskve. 36 – ti žiaci našej školy, ako prví gymnazisti v histórii Finančnej univerzity vôbec, mali možnosť štúdia na najprestížnejšej univerzite Európy, pod vedením učiteľov pani Kozlovcevoj a pani Torosjan, pod patronátom zástupcu departamentu docenta Ganinoj. Cieľom programu bolo nielen zlepšenie úrovne ruského jazyka vo všetkých sférach jazykovej činnosti (čítanie

      • PRVÁ ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA: Čítať viac
      • HUMANITÁRNY PROJEKT
      • 24. 11. 2020
      • Humanitárna aktivita ocenená Ruským veľvyslanectvom v Bratislave.

       Začiatkom septembra 2020 sa žiaci IV.RB a III.RB triedy, menovite Alexandra Daduláková, Šimon Jozef Kapusta, Viktória Lengyelová, Eduard Lauff, Lukáš Komjaty a Zuzana Tomášová, zúčastnili humanitárneho projektu pod názvom "Preklad mien a priezvisk, hodností a miesta smrti sovietskych vojakov pochovaných na Zvolenskom cintoríne".

      • HUMANITÁRNY PROJEKT: Čítať viac
      • PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 16.11.2020 - 20.11.2020
      • 9. 11. 2020
      • Pondelok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Utorok - Štátny sviatok

       Streda - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Štvrtok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Piatok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

      • PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 16.11.2020 - 20.11.2020: Čítať viac
      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
      • 9. 11. 2020
      • Zdieľame vám drobnú fotorekapituláciu aktivít z hodín francúzskeho jazyka, ktoré prebiehali na našej škole počas posledných dvoch týždňov v rámci Európskeho dňa jazykov (26.9.2020). Tešíme sa, že tieto aktivity "stihli" aj naši starší žiaci zo sexty, septimy a I.FB, ktorých týmto pozdravujeme v dištančnej výučbe.

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV: Čítať viac
      • OZNAM
      • 4. 11. 2020
      • Od 26.10.2020 do 27.11.2020 prebieha na našom gymnáziu výučba dištančnou formou.

      • OZNAM: Čítať viac