• Novinky

      • MASLENICA

      • 14. 4. 2023
      • V mesiaci marec sa lúčime so zimou a vítame jar. Tento sviatok u nás voláme Fašiangy a v Rusku je to Maslenica. Aj u nás na slovensko-ruskej sekcii sa žiaci zoznámili bližšie s históriou a tradíciami tohto sviatku. Na hodinách sa žiaci zapojili do tvorivých dielní – „Ruský národný kostým“, riešili kvízy, zarecitovali básne a zaspievali pesničky.

      • MASLENICA: Čítať viac
      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

      • 3. 4. 2023
      • Dňa 30. marca 2023 sa v rámci mesiaca frankofónie konala súťaž "Spievam po francúzsky 2023", organizovaná Francúzskou alianciou Košice.

       Tohtoročná účasť bola veľká a v radoch súťažiacich nechýbali ani naši žiaci.

       Ďakujeme Céleste Simon (I.O), Rhian Grmanovej (V.FB), Eme Macichovej a Natálii Pončákovej (II.FB) za magické momenty pri francúzskych šansónoch.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY: Čítať viac
      • PUTOVNÁ VÝSTAVA M. R. ŠTEFÁNIK A 1. SV. VOJNA

      • 27. 3. 2023
      • Na našej škole boli inštalované putovné výstavy s tematikou Milana Rastislava Štefánika a 1. svetovej vojny, ktoré nám zapožičala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

       Za možnosť prezentovať žiakom informácie prostredníctvom edukatívnych panelov nadácii veľmi pekne ďakujeme.

      • PUTOVNÁ VÝSTAVA M. R. ŠTEFÁNIK A 1. SV. VOJNA: Čítať viac
      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

      • 7. 3. 2023
      • 17. február 2023 sa v kalendári uvádza ako Medzinárodný deň láskavosti. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o dôležitosti láskavosti a dobrých medziľudských vzťahov vo všetkých kultúrach a komunitách po celom svete.

       Práve v tento deň naši žiaci, ktorí boli v organizačnom tíme súťaže a aj víťazi krajského kola súťaže „Ruské slovo“, témou ktorej tento rok bola príroda, úspešne reprezentovali našu školu.

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO: Čítať viac
      • DAR PRE OZ DETSKÉ ARO

      • 7. 3. 2023
      • Dňa 2. marca 2023 sa nám podarilo odovzdať peňažný dar 370,- eur občianskemu združeniu Detské ARO o.z., ktorý sa vyzbieral v rámci Mikulášskeho večierka 6. decembra 2022. Podľa Mgr. Lucie Behunovej, MPH dar bude financovať obnovenie sedenia pre sprievodcov chorých detičiek. Pani prednostka MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. prevzala darovací dekrét s obrovskou vďakou a pokorou.

      • DAR PRE OZ DETSKÉ ARO: Čítať viac
      • SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA

      • 8. 2. 2023
      • Naše gymnázium sa v dňoch 07.02. - 08.02.2023 prezentovalo na podujatí pre žiakov základných škôl, rodičov a verejnosť pod názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.

      • SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA: Čítať viac
      • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

      • 7. 2. 2023
      • Dňa 03.02.2023 sa v priestoroch CVČ Domino konal 17. ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese ruskej poézie a prózy a v sólovom a skupinovom speve pod záštitou Zväzu Rusov Košice.

       Súťaže sa zúčastnilo 90 žiakov z 20 základných a stredných škôl Košického kraja. Súťaž sa po dvoch rokoch pandémie zrealizovala prezenčne. Tento rok organizátori ponúkli žiakom tému „Svet prírody“.

      • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO: Čítať viac
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 09.02.2023

      • 27. 1. 2023
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov sa uskutoční vo štvrtok 09.02.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 09.02.2023: Čítať viac
      • MEDZINÁRODNÁ ONLINE OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

      • 23. 1. 2023
      • V dňoch 03.10.202214.11.2022 prebiehala už III. Medzinárodná online-olympiáda v ruskom jazyku ako cudzom, ktorú vyhlasuje Sankt-Peterburgská štátna univerzita. Zúčastnilo sa jej vyše 5 000 účastníkov z celého sveta vo veku od 12 do 35 rokov a súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách.

       Do tejto olympiády sa zapojilo aj 10 žiačok našej slovensko - ruskej bilingválnej sekcie z II.RB, III.RB a IV.RB triedy a boli veľmi úspešné.

      • MEDZINÁRODNÁ ONLINE OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
      • EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

      • 17. 1. 2023
      • Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré pomáhajú šíriť porozumenie v Európe a na celom svete. Cena slúži na vyzdvihnutie každodennej práce mladých ľudí v celej Európe, ktorí sa snažia o posilnenie európskej demokracie, a na podporu ich aktívneho zapájania sa do formovania budúcnosti Európy.

       Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 7500 EUR, druhá 5 000 EUR a tretia 2 500 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 27 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

      • EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ: Čítať viac
      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA

      • 5. 1. 2023
      • Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školenie určené pre učiteľky a učiteľov francúzskeho jazyka základných, stredných a vysokých škôl. Priblížili sme si možnosti a použitie platforiem Cultuthèque a IFcinéma vo vyučovacom procese. Za cenné rady a vysvetlenia ďakujeme Laure Biotteau, našej školiteľke a referentke pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Za spoluorganizovanie ďakujeme Francúzskemu inštitútu a Francúzskej aliancii Košice.

      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Čítať viac
      • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

      • 5. 1. 2023
      • Dňa 13. decembra 2022 sme mali česť privítať na pôde našej školy veľvyslanca Francúzskej republiky, J. E. pán Pascal le Deunff v sprievode s atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, p. Louis Marandet. Pán veľvyslanec sa stretol pri príjemnej diskusii so žiakmi študujúcimi francúzsky jazyk, a taktiež s vedením školy a frankofónnym pedagogickým tímom.

      • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY: Čítať viac
      • KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

      • 5. 1. 2023
      • Starší i mladší žiaci gymnázia každoročne súťažia v kvíze, kde si overujú svoje vedomosti a to cez médium anglického jazyka. Tohoroční víťazi získali od vedenia gymnázia poukážky na nákup literatúry v jednom z košických kníhkupectiev. Z mladších žiakov sa podarilo zvíťaziť dievčatám z kvarty. Tretie miesto v súťaži starších žiakov získali chlapci zo sexty, druhé miesto team zo IV.FB. Absolútnymi víťazmi sa stali chlapci z kvinty.

      • KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA: Čítať viac
      • PF 2023

      • 7. 12. 2022
      • Prajeme Vám všetkým pokojný adventný čas, príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2023!

      • PF 2023: Čítať viac
      • BETLEHEMSKÉ SVETLO

      • 19. 12. 2022
      • Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania Svetla z Betlehemu.

      • BETLEHEMSKÉ SVETLO: Čítať viac
      • E-KNIHA O ŠTÚDIU A AKTUÁLNOM TRHU PRÁCE

      • 15. 12. 2022
      • Dňa 27. októbra 2022 sa na pôde školy uskutočnila online konferencia o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2022. Jej cieľom bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      • E-KNIHA O ŠTÚDIU A AKTUÁLNOM TRHU PRÁCE: Čítať viac
      • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

      • 13. 12. 2022
      • Veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

       Aj tento rok bola zbierka mimoriadne úspešná a pevne verím, že poteší mnohé babičky a tiež deduškov v domovoch dôchodcov.

      • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK: Čítať viac
      • DOD 06.12.2022

      • 8. 12. 2022
      • Dňa 06.12.2022 sa na našom gymnáziu okrem mikulášskeho večierka spojeného s charitatívnymi aktivitami uskutočnil aj prvý deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium a širokú verejnosť.

      • DOD 06.12.2022: Čítať viac