• Právne informácie

   • Informácie o ochrane osobných údajov

    Ak sa chcete dozvedieť o opatreniach a záväzkoch, ktoré naše gymnázium poskytuje a garantuje, prečítajte si prosím:

    Povinné informovanie