• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Gymnázium Milana Rastislava Štefánika na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
    • Telefón
    • (+421) 055 - 62 273 83

     (+421) 0917 189 580

     Školská jedáleň: (+421) 055 - 62 557 04

     Zubná ambulancia: (+421) 055 - 62 250 32
    • Adresa školy
    • Námestie L. Novomeského 4
     042 24 Košice
     Slovakia
    • Bankový účet RZ pri GMRŠ v Košiciach
    • Účet RZ: SK 18 1100 0000 0026 2481 4554
    • Darovací účet GMRŠ v Košiciach
    • Darovací účet: SK 39 8180 0000 0070 0010 8363