• Novinky

      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU

       Ruský dom v Bratislave v spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou v Ruskej federácii umožnili žiakom nášho gymnázia účasť na bezplatných online seminároch a prednáškach týkajúcich sa výučby a zdokonaleniu ruského jazyka RKI.

       Žiaci  slovensko - ruskej bilingválnej sekcie po vyplnení osobných údajov a následnej registrácii  si zvolili  kurzy podľa vlastného výberu. Bohatá ponuka bola rozdelená podľa úrovne jazyka, a tak si prišli na svoje ako začínajúci, tak aj pokročilí žiaci vyšších ročníkov. 

       Okrem certifikátov získali naši žiaci cenné skúsenosti a mohli si porovnať svoje komunikačné schopnosti so žiakmi a študentmi z celého sveta.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Ruským domom a univerzitami Ruskej Federácie.

      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA

       Od 10. do 12. septembra 2021 sa v lone malebnej prírody v Šachtičkách pri Banskej Bystrici konalo 2. stretnutie Priateľov Ruska na Slovensku.

       Naše gymnázium reprezentovali žiaci V.RB triedy, ktorých na akciu pozval Zväzu Rusov v Košiciach, pod vedením  Adriany Lauffovej a Tatiany Ponickej, učiteľov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. Žiaci počas 3 dní prezentovali ruskú kultúru a zúčastňovali sa spoločných aktivít:

       HRSŤ RODNEJ ZEME na Zvolenskom cintoríne, počas ktorej bola posvätená zem privezená z Ruska a rozsypaná na hroby sovietskych hrdinov, ktorých mená s hodnosťami a dátumami úmrtia preložili vybraní žiaci našej sekcie v minulom roku, za čo získali Čestnú plaketu vydanú veľvyslancom Ruskej federácie.

       VÝSTAVA: OD STALINGRADU PO BRATISLAVU

       Výstavu priviezla pani Jelena Sergejevna Jepišina, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Žiaci sa tak mohli oboznámiť s históriou II. svetovej  vojny a jej obetí. Žiaci vysoko ocenili fotografie, ktoré nie je možné zhliadnuť na žiadnych internetových stránkach, či nájsť v knihách. 

       Vo voľnom čase sa mohli naši žiaci zoznámiť s osudmi potomkov bývalých ruských emigrantov, ktorí museli v rokoch 1917 – 1922 emigrovať z Ruska. Taktiež ich prijali predstavitelia ambasády a Ruského domu v Bratislave.

       Celú akciu nasnímala štátna televízia a bola odvysielaná v Ruskom magazíne na STV 2.

       Bližšie informácie o akcii ako aj interview našich učiteľov, si môžete pozrieť na odkaze.

      • DEŇ LEKTOROV 2021

       V piatok 24. septembra 2021 sa zišli vo Francúzskom inštitúte na Slovensku všetci lektori francúzskeho jazyka, ktorí prišli na Slovensko z rôznych krajín ako Francúzsko, Belgicko a Švajčiarsko.

      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového školského roka si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste pravidelne sledovali školskú webstránku, ako aj edupage, kde Vás budem priebežne informovať o podrobnostiach nástupu do školy, prijímaných opatreniach a ďalších aktuálnych pokynoch súvisiacich s otváraním školského roku v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa.

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

       Dňa 28.06.2021 sa náš žiak III.A triedy Ajjúb Tomi zúčastnil slávnostného zasadnutia víťazov, úspešných riešiteľov a komisie celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Podujatie sa konalo v záhrade Univerzity BISLA v Bratislave. Ajjúb si ocenenie prevzal od riaditeľa IUVENTY Petra Lenča. Mal možnosť diskutovať aj s verejnou ochrankyňou práv p. Máriou Patakyovou, či zástupcami a zástupkyňami prezidentky SR Zuzany Čaputovej, Ministeky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej a ďalšími.


       Na našom gymnáziu si uvedomujeme kľúčovú úlohu ľudských práv v demokratickom štáte a preto sme radi, že sa nám aj tento rok podaril veľkolepý úspech v oblasti ochrany ľudských práv!

      • CESTA DO VÝŠIN

       Severná okrajová časť Košíc je už vyše storočie zdobená vyhliadkovou vežou. Rákociho rozhľadňu z roku 1909 nahradila na vrchole kopca Hradová v roku 1987 vyhliadková veža mesta Košice. Aj my sme tento areál navštívili a okrem krásneho výhľadu sme sa mohli pokochať aj ruinami Košického hradu, ktorý tu kedysi stál. Na tomto výlete nás sprevádzali pani profesorky Calvet, Krížeková a pán profesor Gajdoš. Nižšie si môžete pozrieť fotky z nášho malého dobrodružstva.

       B. Barnová, I.FB 

      • FINÁLE MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY FINANČNEJ UNIVERZITY

       Dňa 15. mája 2021 sa ukončilo finále Medzinárodnej olympiády Finančnej univerzity v Moskve. Do finále postúpili žiaci III.RB, IV.RB a V.RB triedy slovensko – ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia pod vedením Adriany Lauffovej.

       Výsledkom spoločného úsilia a nesmierneho nasadenia bolo umiestnenie žiakov na popredných miestach, za čo im patrí uznanie.

       Víťazi: Dominik Albert (V.RB), Jozef Šimon Kapusta (III.RB), Erik Meľuch (IV.RB)

       Laureáti ceny Finančnej univerzity: Ema Bezeková, Denis Anderko, Terka Šumanská, Josh Jacob Kamaras, Richard Horkavý, Zuzana Andreaninová.

      • DELF SCOLAIRE

       Medzinárodná skúška DELF scolaire z francúzskeho jazyka pre úrovne A1, A2, B1 a B2 sa na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach uskutoční v nasledovnom časovom harmonograme:

       úrovne A1 a B1: 09.06.2021

       úrovne A2 a B2: 10.06.2021

       Všetky úrovne so začiatkom o 8:00 hod..

       Podrobné informácie budú dostupné 08.06.2021.

       Kandidátom prajeme veľa úspechov!

      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 15. mája 2021 bol uzavretý XVII. ročník medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa koná každoročne v moskovskom Inštitúte A. S. Puškina. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Jozef Kapusta (III.RB) spomedzi 198 žiakov z 35 krajín sveta, ktorí sa kvalifikovali do finále. K mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme!

       Špeciálne poďakovanie patrí aj Adrianovi Pásztorovi, ktorý sa podieľal na technickom prevedení video  prezentácie.

      • VZDELÁVACIE KURZY TULSKEJ UNIVERZITY

       Na základe výborných výchovno – vzdelávacích výsledkov mali vybraní žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie možnosť zúčastniť sa online kurzov Tulskej štátnej univerzity venovaným rôznym humanitným vedám a v rámci nich vybraným disciplínam. Žiaci museli svoj voľný čas prerozdeliť na účasť v kurzoch, prípravu na lekcie a samozrejme na záverečné testovanie. Kurzov sa zúčastnili žiaci II.RB, III.RB a IV.RB triedy. Po dvoch mesiacoch práce žiaci II.RB triedy úspešne ukončili kurz praktickej gramatiky «Говорим и пишем без ошибок».
       Srdečne blahoželáme!

      • FRANCÚZSKY KVÍZ

       Francúzsky kvíz sa uskutočnil dňa 27. februára 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Laura Serenčková, 3. miesto: Rhian Grmanová. Vedúci: II.FB Zuzana Calvet - III.FB Georges De Clercq a Julia Baldy.

      • DEŇ VÍŤAZSTVA

       День Победы!

       8. máj je pre nás významný dátum. Je to deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie II. svetovej vojny. Každoročne sa stretávajú občania miest pri pamätníkoch hrdinov, aby si uctili milióny stratených životov, hrdinstvá mladých chlapcov, ktorí padli ďaleko od svojich domovov, aby nám umožnili život v mieri.

       Sloboda nie je samozrejmosť. Treba si ju chrániť, vážiť a opatrovať. Kto si myslí, že sa ho to netýka, mýli sa!  Ako povedal velikán našich dejín M. R. Štefánik, ktorého meno nesie aj naše gymnázium: „Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú iní, ten jej nie je hodný!“. Aj preto sa naši žiaci pod vedením A. Lauffovej každoročne zúčastňujú spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi Nesmrteľného pluku, ktorý je v Košiciach organizovaný Zväzom Rusov zastúpeným pani N. A. Dostovalovou a Zväzom protifašistických bojovníkov, aby si uctili nielen neznámych vojakov, ale aj svojich dedov, babky, strýkov, ktorých navždy stratili v ohni bojov. Pripnúc si stuhu sv. Juraja vyjadrili svoj postoj: Ja pamätám, ja som hrdý!

      • GRAFITY

       Ďalšia stena, ktorú hyzdili grafity, sa zmenila na pouličné výtvarné dielo. Postaral sa o to Matej Rimai, ktorý toho v Košiciach pokreslil už dosť a jeho najnovší výtvor si môžete pozrieť na stene Gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Maľba dlhá 12 a vysoká 4 metre je čierno-biela, čo sa už pomaly stáva poznávacím znamením Mateja Rimaia. Vytvoriť takýto obraz trvá niekoľko dlhých dní. Maľba je o to zaujímavejšia, že Matej je absolventom gymnázia, ktoré teraz skrášlil. A podľa vyučujúcich sa jeho umelecké sklony objavili už počas štúdia.

       Ďakujeme. :-)

      • SKÚŠKY DELF

       Certifikované centrum skúšok DELF


       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium M. R. Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:   

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 sa uskutoční v dňoch od 07.06.2021 do 11.06.2021.


       Zápis na skúšku trvá do 20. mája 2021.


       Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební I.FB, II.FB na 1. poschodí.


       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_scolaire_2021.pdf


       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195,  SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.

      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V RKI

       Od 1. marca do 5. apríla 2021 prebehlo Finálne kolo medzinárodnej olympiády v RKI pod záštitou Univerzity G. I. Nosova v Magnitogorsku. Do finále postúpili žiaci tretieho a štvrtého ročníka slovensko - ruskej bilingválnej sekcie.

       Žiaci si porovnali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti so svojimi rovesníkmi žijúcimi mimo územia RSFR. Najvýraznejšie výsledky dosiahli písaním eseje - opisom umeleckého diela.

       • Úroveň призёра dosiahli: Eduard Lauff (III.RB) a Erik Meľuch (IV.RB).
       • Na 3. mieste sa umiestnil: Šimon Jozef Kapusta (III.RB).
       • 2. miesto obsadila: Viktória Popaďáková (IV.RB).

       Žiakom srdečne blahoželáme!

       Vo finále medzinárodnej olympiády v RKI Pravoslávneho inštitútu Ioana Bogoslova v Moskve „Na začiatku bolo slovo,“ ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Komisie spolupráce medzi univerzitami a vedeckým spoločenstvom pri Eparchiálnej rade mesta Moskvy s použitím grantu Prezidenta RSFR, v silnej konkurencii medzi žiakmi z Nemecka, Rakúska, Srbska a Bulharska sa víťazmi I. kategórie stali: Tímea Marusinová zo IV.RB triedy a Šimon Jozef Kapusta z III.RB triedy, ktorý sa zároveň stal absolútnym laureátom olympiády.

       Výhercovia záverečnej fázy a učiteľ, ktorý žiakov pripravoval, získali osobné diplomy I. stupňa a darčeky.

       Všetkým srdečne blahoželáme k mimoriadnym výsledkom!

        

      • 2. KOLO MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

       Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в Москве

        

       Začiatkom apríla 2021 prebehlo 2. kolo Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, pod záštitou Inštitútu A. S. Puškina v Moskve. Je to najstaršia olympiáda RKI v Rusku vôbec. Jej história siaha do roku 1972.

       Naši žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie sa do súťaže úspešne zaregistrovali a vyplnili súťažné úlohy z lexikológie a gramatiky, čítania s porozumením a počúvania ruského textu. Žiaci boli zaradení do nasledovných kategórií podľa úrovne jazyka RKI.

       II.RB - Šimon Matias, Alexandra Copková, Filip Veme v kategórii A2

       III.RB - Šimon Jozef Kapusta, Eduard Lauff v kategórii B1

       IV.RB - Tímea Marusinová, Milica Petrušová v kategórii B2

       Všetci zúčastnení žiaci sú úspešnými riešiteľmi 2. kola olympiády, do finále postupujú žiaci v kategórii B1, B2. 

       Porota zložená z najvýznamnejších lektorov RKI následne vyberie 10 najlepších finalistov, ktorí získajú štipendium V. G. Kostomarova a možnosť postupu na štúdium v Inštitúte A. S. Puškina v Moskve a taktiež bezplatnú letnú jazykovú stáž.

       Všetkým srdečne blahoželáme a držíme prsty vo finále!

      • GROW WITH GOOGLE

       Žiaci, ktorí máte záujem budovať mäkké zručnosti, zbystrite pozornosť! Grow with Google pripravil bezplatný päťtýždňový program 🧩SKILL IT, pre žiakov a žiačky nad 18 rokov, vďaka ktorému môžu napredovať a získať zručnosti potrebné pre úspech v budúcnosti. Počas siedmich interaktívnych lekcií sa zlepšite v oblastiach ako: leadership, kritické myslenie, práca v tíme, kreatívne myslenie a mnoho iných. Ak vás program zaujal, neváhajte a pošlite prihlášku čím skôr ➡️ http://goo.gle/SKILLIT. Prihlasovanie je do 30. apríla 2021.

      • CERTIFIKOVANÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV RUSKEJ BILINGVÁLNEJ SEKCIE

       Vybraní žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie s úrovňou ruského jazyka nie nižšou ako B1, majú možnosť zúčastniť sa nespoplatneného certifikovaného vzdelávania so Štátnou pedagogickou Univerzitou L. N. Tolstoja  v Tule. 

       Alexandra Copková, Šimon Matias z II.RB triedy, Šimon Jozef Kapusta a Eduard Lauff z III.RB triedy, Milica Petrušová, Tímea Marusinová, Zuzka Andreaninová a Ema Bezeková zo IV.RB triedy majú možnosť byť účastníkmi oline kurzov a prednášok RKI počas mesiacov apríl a máj 2021.

       Žiakov najviac zaujali prednášky a otvorené hodiny súčasnej ruskej literatúry a jazyka, praktický kurz: „Učíme sa ruský jazyk zaujímavo“, Lingvoetika klasickej literatúry, kultúra Ruska a praktický rozvoj osobnosti človeka.

       Želáme Vám veľa vytrvalosti, síl a chuti v tomto štúdiu, ktoré iste v budúcnosti zúročíte v praxi!

      • 50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 08.04.2021 sa dištančnou formou uskutočnil celonárodný 50. ročník olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa každoročne koná s veľkou podporou Inštitútu mládeže Iuventa, Ministerstva školstva SR, Veľvyslanectva RSFR v Bratislave, vydavateľstva Klett a Ruského centra vedy a výskumu v Bratislave. V najvyššej kategórii B4 pre bilingválne gymnázia nás reprezentoval žiak IV.RB triedy Erik Meľuch, ktorý v silnej konkurencii dosiahol svoj vytúžený cieľ a zvíťazil.

       Milý Erik, dovoľ, aby sme Ti zablahoželali a do budúcnosti popriali ešte veľa víťaztiev! 

      • Z FRANCÚZSKEJ KUCHYNE

       Dňa 1. apríla 2021 sme sa znovu stretli so žiakmi I.FB a II.FB triedy, každý v svojej kuchyni samozrejme, a nasadili šéfkuchársku toku. Cez online priestor sme si tentokrát v našom ateliéri varenia pripravili “galettes bretonnes”, teda bretónske slané palacinky a jednoduchý, no chutný “crumble aux pommes”. Žiakom sa ozaj darilo, ako sa dá vidieť na fotkách, ktoré nám poslali. Všetkým za účasť ďakujeme a prajeme veľa zdaru v kuchyni!

      • VÝROČIE PRVÉHO LETU DO VESMÍRU

       Blíži sa 60. výročie prvého letu človeka do vesmíru. Žiaci slovensko – ruskej sekcie: Paulína Bilohuščinová, Nela Mária Skurkaiová, Lukáš Komjaty, Terka Moučková, Larisa Vitányiová sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Удивительный космос“, ktorý sa uskutočnil pod patronátom Natálie Alexandrovny Dostovalovej /директор детского центра «Буратино», председатель Союза русских Кошице/ v spolupráci s Gymnáziom «№» 1 v meste Sovetsk v Kaliningradskej oblasti.


       Výtvarné práce boli venované dobytie vesmíru a Jurajovi Gagarinovi. Či sa našim žiakom podarilo zachytiť tento významný okamih, môžete posúdiť sami. Žiaci za ne získali diplomy a prvé miesta v kategórii do 18 rokov.
       Srdečne blahoželáme našim mladým umelcom!

      • RUSKÝ SVET OTVÁRA SVOJE BRÁNY

       Dňa 31.03.2021 sa ukončila 2. Zimná škola ruského jazyka „Vitajte v ruskom svete: jazyk, história, kultúra“ pre slovenských žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach, ktorú vedie medzinárodná služba a katedra cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie Fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie.

       Počas slávnostného ukončenia online školy zo strany Finančnej univerzity vystúpila vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce Lilia Vasilievna Prikhodko, vedúca katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie Irina Iosifovna Klimova, zástupkyňa vedúceho katedry cudzích jazykov a autorka školského programu: „Vitajte v ruskom svete“ Nina Aleksandrovna Kozlovtseva a napokon koordinátorka projektu Evelina Yurievna Shishkova.

       Zástupcovia Finančnej univerzity vyjadrili osobitnú vďaku pani učiteľke Adriane Lauffovej, bez nadšenia ktorej, by sa táto škola nekonala. Adriana Lauffová vysoko ocenila program a obsah Zimnej školy a tiež vyjadrila želanie osobne sa stretnúť v Moskve. 

       Riaditeľka Ruského centra pre vedu a kultúru v Bratislave Inna Viktorovna Kuznecovová vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť konania takýchto podujatí, ktoré prispievajú k propagácii ruského jazyka a kultúry vo svete. Účastníci programu Alexandra Copková a Šimon Matias, vyjadrili nesmiernu vďaku organizátorom školy, za dobrú organizáciu, zaujímavý program a jedinečnú atmosféru, vďaka ktorej mohli cítiť Rusko, napriek tomu, že boli doma.

       Nie náhodou bolo témou tohto programu Zoznámenie sa s ruským svetom ako s priestorom ruského jazyka a kultúry. V situácii globálnej nejednoty spôsobenej pandémiou COVID-19 sa práve Ruský svet stáva najdôležitejším nástrojom na formovanie obrazu Ruska a Rusov v zahraničí, ktorý šíri duchovné a univerzálne hodnoty kultúry a propagácie ruského jazyka vo svete.

       Vedúci učitelia katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie N. A. Kozlovtseva a A. S. Torosyan priblížili našim žiakom kultúru, tradície, obyvateľstvo, geografiu, ruskú kuchyňu a samozrejme ruský jazyk. Vrcholom programu bola prednáška prorektora pre medzinárodnú spoluprácu A. S. Linnikova, venovaná histórii ruského futbalu. Na základe záverov hodín si deti pripravili vlastné projekty, v ktorých porovnávali rôzne aspekty ruskej a slovenskej kultúry. 

       Na záver podujatia všetci účastníci vyjadrili nádej na pokračovanie spolupráce a samozrejme na vrelé stretnutie v Moskve!

      • KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

       Krajské kolo geografickej olympiády v kategórii Z pre stredné školy sa uskutočnilo 26.03.2021. Súťažilo sa online na internete. Z bilingválnej slovensko-ruskej sekcie sa do súťaže zapojili štyria žiaci IV.RB a dvaja žiaci V.RB. Žiačka IV.RB triedy Timea Marusinová je úspešnou riešiteľkou.
       Srdečne blahoželáme.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - VIDEOPREZENTÁCIA GMRŠ

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie nie je možné pre Vás zrealizovať tradičné dni otvorených dverí nášho gymnázia a v rámci nich sa s Vami stretnúť, porozprávať, predstaviť jednotlivé študijné odbory, prednosti nášho gymnázia vo vzdelávaní, ako aj vo voľnočasových aktivitách a mnoho iného.

       Všetko to, čo Vás môže zaujímať sme pre Vás spracovali do dvoch krátkych videoprezentácií, ktoré si môžete pozrieť priamo na našich webových stránkach.

       Následne ich nájdete aj na sociálnej sieti facebook a na kanáli youtube pod hlavičkou našej školy. Budeme radi, keď Vás prezentácie zaujmú a budete ich zdieľať s ostatnými záujemcami o štúdium na našom gymnáziu. V prípade, že nám chcete položiť ďalšie otázky týkajúce sa štúdia, môžete napísať na emailovú adresu skola@gmrske.sk. Veľmi radi Vám na otázky odpovieme.

       Na našich webových stránkach nájdete uverejené kritériá na prijímacie skúšky na jednotlivé študijné odbory.

       Video 1

       Video 2

       Tešíme sa na vás všetkých. :-)

        

        

      • ATELIÉR VARENIA - ATELIER CUISINE

       Dňa 23. februára 2021 sa žiaci I.FB a II.FB triedy odeli do uniformy šéfkuchárov a prostredníctvom online priestoru sa zúčastnili ateliéru varenia. Spolu tak pripravili, každý pre svoju rodinu, večeru pozostávajúcu z typického francúzskeho "quiche" so šalátom. Samozrejme nesmel chýbať ani dezert ... famózna čokoládová pena. Podujatie to bolo veselé a príjemné.

      • ČO MI PRINÁŠA ŠKOLA

       Dňa 17.03.2021 si žiaci septimy, II.FB, IV. FB a V.FB triedy mali možnosť vyskúšať, ako je to byť v koži vysokoškolských študentov druhého ročníka magisterského štúdia. V rámci Mesiaca Frankofónie sa aktívne zúčastnili otvorenej dvojhodinovky na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Diskusným fórom na tému “Čo mi prináša škola” ich sprevádzala pani Florence Gajdošová, za čo jej nesmierne ďakujeme.

      • VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH

       ŠTUDIJNÉ POBYTY, JAZKOVÉ KURZY, PLATENÉ STÁŽE, STÁŽE NA VEĽVYSLANECTVÁCH, FINANČNÉ CENY, NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU, KNIHY, PREZENTÁCIA ŠKÔL VÍŤAZNÝCH PRÁC.

        

       Vážení študenti,

       agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.

       Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

       Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2021.

       Prezentácia prác/projektov: 15. júna 2021 

       Téma pre stredné školy: Skvalitnenie života, životného prostredia, cestovného ruchu,  verejného priestoru, kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú.

       Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

       Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v ich meste. Na všetko, čo vo vybraných mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s ochranou životného prostredia,  s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

       Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

       Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

       Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastní šesť najlepších autorov projektov, z ktorých porota určí troch víťazov. Prezentácia projektov 15. júna 2021.

       Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

       Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk

      • NADÁCIA DIONÝZA ILKOVIČA

       Spúšťame projekty na podporu budúcich slovenských vedcov.
       To znemená projekty, ktoré pomáhajú talentovaným žiakom a výnimočným učiteľom


       Už štyri roky nadácia oceňuje tých najlepších učiteľov Cenou Dionýza Ilkoviča, v čom plánuje aj naďalej pokračovať. Nadácia v tomto roku zásadne rozširuje svoje pôsobenie a spúšťa projekt, ktorým chce talentovaným žiakom pomôcť rozvinúť svoj vedecký potenciál. Pomoc bude pritom rozdelená do dvoch prúdov:

       1. Podpora prírodovedných reprezentantov, ktorej cieľom je finančne alebo organizačne pomôcť študentom, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Pôjde napríklad o finančný príspevok na vycestovanie, zabezpečenie tímového oblečenia, organizáciu prípravného kempu a podobne.

       2. Zlepšenie podmienok na zážitkové vyučovanie a mimoškolskú činnosť, v rámci ktorej Nadácia podporí projekty učiteľov či študentov, ktorí požiadajú o finančný príspevok. Určený je napríklad na opravu školského laboratória, zakúpenie nových pomôcok, podporu fungovania prírodovedného krúžku či iné aktivity, ktoré vyučovanie a mimoškolskú činnosť v oblasti prírodných vied zatraktívnia.


       Viac o tom ako budeme pomáhať si prečítate na našom webe 

       Zistite ako NDI pomáha

       Ďakujeme,
       Nadácia Dionýza Ilkoviča

      • VÝSLEDKY V MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

       V januári tohto roku Pravoslávna univerzita Ioana Bogoslova pod záštitou prezidenta RSFR organizovala pre žiakov a študentov medzinárodnú olympiádu v ruského jazyka a literatúry pod názvom: „Na počiatku bolo slovo“, ktorej hlavným zámerom je vedieť preukázať schopnosti a zručnosti získané v tvorivom procese v oblasti jazyka, literatúry a kultúry Ruska. Napriek vysokej náročnosti boli naši žiaci úspešní.

       Žiaci TÍMEA MARUSINOVÁ (IV.RB), MILICA PETRUŠOVÁ (IV.RB), a ŠIMON JOZEF KAPUSTA (III.RB) boli vyhodnotení ako víťazi I. kategórieDosiahnutie tohto výnimočného výsledku im umožnilo postúpiť do finále, v ktorom  argumentačnou esejou vyjadria svoj postoj k literatúre a umeniu.

       Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme prsty vo finále!

       Dňa 12. marca 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali 2 žiaci v najvyššej kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá. Radi by sme im poďakovali za výnimočnú reprezentáciu našej sekcie a poblahoželali im k dosiahnutým výsledkom. 

       Prvé miesto obsadil  Erik Meľuch, žiak IV.RB triedy s počtom bodov 72 z možných 80-tich a na druhom mieste s počtom bodov 70, žiak Šimon Jozef Kapusta z III.RB triedy. 

       Srdečne blahoželáme a Erikovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      • IPČKO

       Vážení rodičia, žiaci, učitelia,

       dnešná "online" doba prináša do života rôzne nové situácie. Radi by sme vám sprostredkovali informáciu o internetovej linke dôvery pre mladých ľudí ipcko.sk, tíme špeciálne vyškolených psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí sa denne snažia v rámci chatovej a emailovej poradne mladým ľuďom tieto situácie zvládnuť, rovnako ako zdieľať svoje skúsenosti z praxe pre širokú verejnosť (z rôznych oblastí, na rôzne aktuálne témy) v podobe podcastov - verejných zvukových nahrávok a publikovať užitočné a praktické tipy pre rodičov, žiakov a učiteľov, ktoré vám prinášame.

      • MESIAC FRANKOFÓNIE 2021 POKRAČUJE

       V stredu 10. marca 2021 sme sa so žiakmi VII.O a II.FB triedy v rámci programu Mesiac Frankofónie 2021 zúčastnili autorského čítania mladej francúzsko - kórejskej autorky Élisa Shua Dusapin. Autenticita, hĺbka myšlienok i samotná osobnosť autorky boli pre žiakov veľmi motivujúce, o čom svedčí i dynamika diskusie, ktorá sa po čítaní rozprúdila. Za vedenie a moderovanie autorského čítania patrí vďaka p. prof. Zuzane Malinovskej, PU Prešov.

      • MESIAC FRANKOFÓNIE 2021

       V rámci programu Mesiaca Frankofónie 2021 organizovaného Francúzskym inštitútom na Slovensku sa mali možnosť žiaci septimy osemročného gymnázia v stredu 3. marca 2021 zúčastniť prednášky 50 rokov volebného práva žien vo Švajčiarsku. Prednášajúca pani Dr. Leandra Bias (Gender & Peacebuilding Advisor, Swisspeace) vo svojej prednáške mapovala boj za volebné právo žien vo Švajčiarsku, ako aj jeho dôsledky. Ukázala, akú úlohu v ňom hrala migrácia, ako ženy svojím volebným správaním zmenili politiku vo Švajčiarsku, čo sa odvtedy dosiahlo v oblasti rovnosti pohlaví a čo ešte treba urobiť v oblasti politickej participácie. Prednáška prebiehala vo francúzskom jazyku a prešla plynulo do diskusie, z ktorej vyplynuli ďalšie zaujímavé informácie.

      • OLYMPIÁDA "CESTA K ÚSPECHU"

       Olympiáda Magnitogorskej technickej univerzity G. I. Nosova

       Srdečne blahoželáme žiakom III.RB a IV.RB triedy Šimonovi Jozefovi Kapustovi, Eduardovi Lauffovi, Erikovi Meľuchovi, Milicke Petrušovej, Viktórii Popaďákovejktorí sa stali víťazmi I. etapy olympiády RKI v ruskom jazyku a postupujú do záverečnej etapy, ktorá sa uskutoční od 01. - 05. marca 2021 online formou. Prajeme im veľa úspechov!

      • VITAJTE V RUSKOM SVETE: JAZYK, HISTÓRIA, KULTÚRA

       Dňa 19. februára 2021 sa otvoril ruský jazykový program: ′′ Vitajte v ruskom svete: jazyk, história, kultúra′′ vyvinutý učiteľmi ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnou komunikáciou vedený pani Adrianou Lauffovou pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení Finančnej univerzity vystúpili prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce, L. Prykhodko, zástupca vedúceho katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie o vedeckej práci N. A. Kozlovtseva, koordinátorka projektu E. Y. Shishková, hlavná špecialistka medzinárodnej služby a vedúca študijného odboru slovensko – ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Adriana Lauffová. 

       Účastníci podujatia, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, tento program opísali ako ′′nezabudnuteľné dobrodružstvo a cestovanie do sveta ruského jazyka a kultúry".

       Toto nie je prvý spoločný projekt Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie a Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. V mesiacoch november a december 2020 bola organizovaná a úspešne realizovaná prvá Zimná online škola ruského jazyka.

       Na základe úspešnej spolupráce zástupcovia gymnázia požiadali univerzitu o zorganizovanie ďalšieho ruského jazykového programu, ktorý podporili: prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. V. Prykhodko, vedúca katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie I. A. Klimova, zástupkyňa vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávacie a metodické práce E. V. Ganina. 

       Zoznámenie sa s ruským svetom ako priestorom ruského jazyka a kultúry nebolo vybrané pre tento program náhodou. V situácii globálneho rozdelenia spôsobeného pandémiou COVID-19 je vhodným nástrojom na formovanie obrazu Ruska a Rusov v zahraničí, vysielanie humanitárnych, duchovných a všeobecných ľudských hodnôt a propagácie ruského jazyka a kultúry vo svete.

       Tento program je založený na teoretických princípoch vyvinutých v kandidátskej práci ′′Formácia obrazu ruského sveta v moderných podmienkach: potenciál humanitárnej spolupráce′′ zástupcom vedúceho oddelenia cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie N. A. Kozlovtsevej.

       Programu sa zúčastní 27 slovenských žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie kandidátov budú realizovať vyučovanie v rámci vyššie uvedeného programu. 

        

                        Programové kurzy začínajú 20. februára 2021 a trvajú do 31. marca 2021. 

                      Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie sa!

      • SUCHÝ FEBRUÁR

       Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február. V Českej republike sa uskutoční už deviaty ročník kampane, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. Minulého ročníka sa podľa prieskumov zúčastnilo až 9 % českej dospelej populácie. Rok 2021 prináša zásadnú zmenu - KNIHU Suchej únor, ktorá na 416 precízne vydestilovaných stranách predstavuje alkohol vo všetkých jeho spoločenských úlohách.

      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA V KATEGÓRII "Z" PRE STREDNÉ ŠKOLY 2021

       Školské kolo GO Z sa uskutočnilo 05.02.2021 

       Súťažilo sa online na internete. Z bilingválnej slovensko-ruskej sekcie sa do súťaže zapojilo 15 žiakov IV.RB a traja žiaci V.RB triedy. Do krajského kola postupujú 11 súťažiaci. 

       Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 26.03.2021 online formou.

        

       Zo IV.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Anderko Denis

       Andreaninová Zuzana

       Bezeková Ema

       Čecetka Igor

       Marusinová Timea

       Meľuch Erik

       Petrušová Milica

       Popaďaková Viktória

       Šumanská Terézia

        

       Z V.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Albert Dominik

       Merkovská Timea

        

       Blahoželáme a prajeme úspech aj v krajskom kole GO.

      • CELONÁRODNÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 5. februára 2021 sa o 9:00 hodine v online formáte sa uskutočnilo CELONÁRODNÉ KOLO súťaže RUSKÉ SLOVO. Organizátorom 15. ročníka súťaže je Zväz Rusov Košice pod záštitou MŠVVaŠ SR.

       Na súťaži sa zúčastnilo 250 žiakov základných a stredných škôl Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského, Žilinského a Košického kraja. Priameho prenosu súťaže sa zúčastnili pracovníci Ruskej ambasády a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. 

       Naši žiaci Tímea Marusinová IV.RB, Milica Petrušová IV.RB a Šimon Jozef Kapusta III.RB obhájili prvé miesta z krajského konkurzu a zvíťazili.

       K tomuto víťazstvu ste kráčali zodpovednou prácou, energiou a odhodlaním. Gratulujeme vám k víťazstvu, ktoré ste získali. :-)

      • OZNAM PRE VEREJNOSŤ

       dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadenia OÚ Košice je prevádzka školy prerušená a pedagogickým zamestnancom nariadený home office. V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0917 189 580 alebo na email antoniova@gmrske.sk.

      • VZDELÁVANIE S INŠTITÚTOM PUŠKINA V MOSKVE

       Dňa 29.01.2021 sa  žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili Литераиурной библиотеки v online forme prostredníctvom platformy youtube na besede s poprednými odborníkmi na básnickú tvorbu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Jozefa Brodského.

       Besedy sa zúčastnil aj Hrdina RSFR, kozmonaut Sergej Ryžnikov, profesor a autor publikácií o poézii Brodského Oleg Lekmanov, vedúci katedry svetovej literatúry Inštitútu Puškina v Moskve, Alexander Paškov, pracovníci Belskej a Pizanskej univerzity a samozrejme Viktor Popov, umelec, interprét piesní Brodského. Programom nás sprevádzala vedkyňa z oblasti literatúry Elmíra Afanasieva.

       Ak by niekoho z Vás téma zaujala môže si celú reláciu vypočuť na youtube.

       Odkaz tvorby J. Brodského súčasnému mladému pokoleniu: „Môj národ nepotrebuje moje telo, ale moja duša sa mu ešte zíde,“...

      • WEBINÁR CPPPaP

       Dávame do pozornosti rodičov a učiteľov WEBINÁR – MULTITASKING, alebo prečo je dobre občas odložiť mobil, ktorý sa uskutoční dňa 17.02.2021 od 15:30 hod.. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • WEBINÁR CPPPaP

       Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice, pozýva pedagógov a rodičov na WEBINÁR s témou: Danajské dary (negatívne dôsledky nadania) dňa 03.02.2021 od 15:30 hod..

        

       Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • RUSKÉ SLOVO 2021

       Naši žiaci slovensko - ruskej sekcie opäť úspešní!

        

       Dňa 14.01.2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Dostovalovou/, pod patronátom Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach už piatym rokom.

       Napriek dištančnému vzdelávaniu a ťažkej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovaná online formou.

       Päťdesiatpäť žiakov základných a stredných škôl Košického kraja odoslalo svoje nahrávky súťažných vystúpení, ktoré ohodnotila štvorčlenná porota zastúpená koordinátormi súťaže: Mgr. Adrianou Lauffovou a Mgr. Danicou Hanudelovou, Mgr. Jankou Meľuchovou a Mgr. Tatianou Ponickou.rMladí speváci a recitátori obohatili momentálne uzavretý svet znemožňujúci kultúrne vyžitie a sociálny kontakt. O to sme mali väčšiu radosť, že deti epidémia neodradila ich lásku k ruskej reči a kultúre. Všetkým srdečne blahoželáme.

        

            1.  miesto: próza - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

            1.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: ŠIMON JOZEF KAPUSTA III.RB

            1.  miesto: próza - slovenské prostredie: MILICA PETRUŠOVÁ IV.RB

            2.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

        

       Najlepší speváci a recitátori postupujú a svoje výkony predvedú na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 05. februára 2021. 

       Tešíme sa a držíme prsty!

       Adriana Lauffová

      • DECEMBER S INŠTITÚTOM PUŠKINA

       «Декабрь с Институтом Пушкина».

                                  

       Učitelia a žiaci II.RB, III.RB, IV.RB triedy slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia sa zúčastnili zaujímavých webinárov Inštitútu Puškina v Moskve, vedených poprednými špecialistami v danej oblasti.

       Počas 12 dní decembra (od 19.12.2020 – do 30.12.2020) sa uskutočnili online hodiny pre žiakov, učiteľov ale aj rodičov.

       Zúčastniť sa mohli ako ruskí, tak aj zahraniční študenti, učitelia a všetci, ktorých zaujíma ruský jazyk a ruská kultúra. 

       Pre žiakov boli pripravené súťaže, hry, virtuálne exkurzie, prednášky, tvorivé dielne a podobne. 

       Pre učiteľov boli pripravené webináre o tvorbe Puškina, Lermontova, Ťučeva, Bunina, Čechova a ďalších autorov Strieborného veku.

       V neposlednej rade je dôležité pripomenúť, že tento program bol špeciálne vypracovaný pre ruských a zahraničných učiteľov, a mal za úlohu odporučiť nové spôsoby online hodín a výberu učebného materiálu pre vyučovací proces ruského jazyka deťom –„ bilingválcom.“ 

       Tešíme sa na ďalšie možnosti štúdia a spolupráce s ruskými univerzitami!


      • OZNAM

       Vzdelávanie žiakov nášho gymnázia prebieha dištančnou formou v dňoch 11.01. - 24.01.2021. Budova školy je uzatvorená a z dôvodu zákazu vychádzania funguje v obmedzenom režime. V nevyhnutných prípadoch po odkonzultovaní s riaditeľkou školy si stránky môžu vybaviť nevyhnutné veci v čase od 9.00 do 11.00 hod.

       Všetko, čo je možné, vybavujte telefonicky a elektronicky. Pokiaľ sa nedovoláte na telefónne číslo 055/6227383, volajte na mobilné telefónne číslo: 0917/189 580. Ďakujeme za pochopenie.

      • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ "AZBUKI VEDI"

       Naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Timea Marusinová, Milica Petrušová a Šimon Jozef Kapusta opäť preukázali svoje schopnosti a zručnosti v oblasti ruského jazyka, konkrétne umeleckého prednesu poézie a prózy. Títo žiaci sa zúčastnili medzinárodnej súťaže „AZBUKI VEDI“ pod vedením Adriany Lauffovej.

        

       Spomedzi stoviek účastníkov z Európy sa umiestnili na popredných miestach v prednese poézie a prózy ruských klasikov, ako aj autorov Strieborného veku.

        

       Poézia:

       2. miesto: Šimon Jozef Kapusta

       3. miesto: Timea Marusinová

        

       Próza:

       2. miesto: Milica Petrušová

       2. miesto: Timea Marusinová

        

       Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme.

      • PRVÁ ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Od 26. októbra do 30. novembra 2020 sa na základe aktivity Adriany Lauffovej, vedúcej študijného odboru slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a predchádzajúcich jednaní, dohôd a kultúrno – spoločenskej komunikácie so zástupcami Finančnej univerzity v Moskve podarilo právne a logisticky zorganizovať začiatok spolupráce a otvoriť tak Prvú zimnú školu ruského jazyka Departamentu cudzích jazykov  medzinárodnej komunikácie, fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Finančnej univerzity v Moskve.  36 – ti žiaci našej školy, ako prví gymnazisti v histórii Finančnej univerzity vôbec, mali možnosť štúdia na najprestížnejšej univerzite Európy, pod vedením učiteľov pani Kozlovcevoj a pani Torosjan, pod patronátom zástupcu departamentu docenta Ganinoj. Cieľom programu bolo nielen zlepšenie úrovne ruského jazyka vo všetkých sférach  jazykovej činnosti (čítanie s porozumením, počúvanie, písanie, komunikácia), ale taktiež rozšírenie slovnej zásoby, vedeckej lexiky a novej terminológie. Účastníci úspešne zavŕšili tento vyučovací proces vedomostným testom a získali cenné certifikáty, ktoré sú nielen spomienkou na správne strávený čas, ale hlavne bodmi pre prijatie na univerzity v Ruskej federácii.

        

       Organizácia a prevedenie tohto programu bola možná vďaka podpore riaditeľky Departamentu cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie Fakulty medzinárodnej ekonomickej spolupráce pani Klimovej, zástupkyni riaditeľky pani Ganinoj a riaditeľky medzinárodnej spolupráce pani Prichoďko a samozrejme hlavného špecialistu pani Šiškovej, s ktorou to pani Lauffová osobne dojednávala krok za krokom. Organizátor danej akcie, Adriana Lauffová, plánuje pokračovať v spolupráci v dištančnej ako aj prezenčnej forme. Na záverečnom stretnutí žiakov, učiteľov a vyššie spomenutých predstaviteľov univerzity boli prítomní aj kultúrna atašé ruskej ambasády pani Novgorodova a prorektor Finančnej univerzity, ktorý všetkým zúčastneným poďakoval a zaželal našim žiakom veľa úspechov a posmelil ich v postúpení na univerzitu. 

      • HUMANITÁRNY PROJEKT

       Humanitárna aktivita ocenená Ruským veľvyslanectvom v Bratislave.

        

       Začiatkom septembra 2020 sa žiaci IV.RBIII.RB triedy, menovite Alexandra Daduláková, Šimon Jozef Kapusta, Viktória Lengyelová, Eduard Lauff, Lukáš Komjaty a Zuzana Tomášová, zúčastnili humanitárneho projektu pod názvom "Preklad mien a priezvisk, hodností a miesta smrti sovietskych vojakov pochovaných na Zvolenskom cintoríne".


       Žiakom bolo doručený ďakovný list za ich hlboké chápanie vážnosti a objektívnej historickej pravdy udalostí II. svetovej vojny, ktorá - ako sa v ďakovnom liste uvádza, našla odozvu v srdciach blahosklonných potomkov.

      • PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 16.11.2020 - 20.11.2020

       Pondelok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Utorok - Štátny sviatok

       Streda - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Štvrtok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Piatok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

       Zdieľame vám drobnú fotorekapituláciu aktivít z hodín francúzskeho jazyka, ktoré prebiehali na našej škole počas posledných dvoch týždňov v rámci Európskeho dňa jazykov (26.9.2020). Tešíme sa, že tieto aktivity "stihli" aj naši starší žiaci zo sexty, septimy a I.FB, ktorých týmto pozdravujeme v dištančnej výučbe. 

        

      • OZNAM

       Od 26.10.2020 do 27.11.2020 prebieha na našom gymnáziu výučba dištančnou formou.