• Novinky

      • TÁBOR BURATINO

       Začiatkom septembra sa uskutočnil tábor ruského jazyka „Buratino“. Žiaci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili nácvikov spevu, viacerých zábavných disciplín vedených v duchu ruského jazyka. Tento rok sme mali možnosť spolu osláviť 20. turnus tábora, na ktorom nechýbala chutná torta.         

       Žiaci sa programu nielen zúčastňovali, ale mali možnosť pomôcť v organizácii tábora. Napríklad Bianka Drotárová a Šimon Matiáš nás naučili tancovať valčík a sambu, a taktiež Šimon Matiáš si pre svojich spolužiakov pripravil kvíz: Kvízplíz, ktorý mal veľký úspech. 

       Prekvapili nás minuloroční maturanti, ktorí nás prišli pozrieť a pospomínať na pekné časy trávené v tábore. Nechýbala ani večerná diskotéka. Celý tábor prebiehal v uvoľnenej atmosfére a nepochybne pomohol združiť celú ruskú sekciu.

      • EXKURZIA - DUKLA

       Dňa 11.10.2023 sme sa so spolužiakmi našej slovensko-ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili exkurzie do mesta Svidník a na Duklu. Neprišli sme sa tam len vzdelávať či kochať nádherou miestnej prírody, ale aj spomenúť si a pokloniť sa padlým, ktorí tu pred 79 rokmi počas Karpatsko-duklianskej operácie padli za našu slobodu.

       Navštívili sme Vojenské historické múzeum vo Svidníku, kochali sa lesnatými pahorkami Údolia smrti zo závratnej výšky Vyhliadkovej veže na Dukle a zapálili sviečky a zložili naše poklony pri pamätníkoch padlých. V studenom a hmlistom počasí sme si dokázali predstaviť útrapy, aké zažili naši predkovia a v mnohých z nás sa ozvali pocity hrdosti a pýchy, keď sme spomínali na svojich praotcov, ktorí tu aj za nás bojovali. V múzeu aj na Vyhliadke sme si vypočuli profesionálne pripravené a záživne podané výklady, za ktoré pánom sprievodcom zo srdca ďakujeme.

      • SÚDNY DVOR

       Súdny dvor EÚ v Luxemburgu: prezentácia práce právnika-lingvistu

       Dňa 19. októbra 2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili prezentácie práce právnika-lingvistu na Súdnom dvore EÚ, ktorá sa konala v spolupráci s Francúzskou alianciou Košice.

       Pani Naďa Daurel, pán Branislav Magda, ďakujeme vám za zaujímavú prezentáciu, ktorá našim žiakom otvorila nové horizonty budúceho uplatnenia sa s francúzskym jazykom.

       Sme poctení, že sa k nám vracajú naši bývalí žiaci s takýmito peknými projektami a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Ďakujeme aj našim šikovným žiakom za ich záujem a trefné a podnetné otázky.

      • DELF: DIPLOM Z MEDZINÁRODNEJ SKÚŠKY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

       Srdečne blahoželáme! Félicitations!

       Diplomy úspešným kandidátom medzinárodnej skúšky DELF scolaire z francúzskeho jazyka prišiel aj tento rok slávnostne odovzdať honorárny konzul Francúzskej republiky M. David Mortreux. Tešíme sa, že je stále viac a viac tých, ktorí sú pre francúzštinu zapálení a majú ju radi. Ceníme si prácu učiteľov, lebo vďaka nim je naše gymnázium jediným skúšobným centrom DELF scolaire pre východné Slovensko. Ďakujeme zohratému tímu francúzštinárov, pani riaditeľke a Francúzskej aliancii Košice.

        

       Bonne continuation à tous!

      • NAZRELI SME DO PRIESTOROV ÚSTAVNÉHO SÚDU

       Vyvrcholením osláv 30. výročia začiatku činnosti Ústavného súdu bol Deň otvorených dverí pre verejnosť, ktorého sa zúčastnili žiaci II.A triedy. V sprievode zamestnanca Ústavného súdu absolvovali prehliadku priestorov Ústavného súdu, nahliadli do pojednávacích miestností, v ktorých sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna, do Siene nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia. Prezrieť si mohli aj kanceláriu samotného predsedu ÚS. Dozvedeli sa o právomociach a fungovaní tejto inštitúcie. Súčasťou programu bolo aj premietanie filmového dokumentu o ÚS.

      • MINI ERASMUS

       Tohtoročný MiniErasmus sa bude konať v dátumoch od 19.11.2023 do 23.11.2023. Registrácia na projekt bude oficiálne spustená 08.10.2023.

       Projekt ponúka unikátnu možnosť spoznať vysokú školu a stretnúť sa s budúcimi spolužiakmi ešte pred podaním prihlášky, vďaka čomu môže byť rozhodnutie o budúcej kariére pre žiakov jednoduchšie a najmä založené na vlastnej skúsenosti.

      • DEŇ ŠKOLNÍKA

       V rámci projektu Hrdá škola sa na pôde našej školy uskutočnilo veľmi milé podujatie. Deň školníka. Členovia školského parlamentu pánovi školníkovi zložili báseň i text korunovačnej listiny. Pri vrátnici školy mu zástupcovia žiakov zborovo zarecitovali napísanú báseň. Obliekli sa do čierneho - takto totiž každodenne chodí pán školník oblečený. Položili mu zopár otázok o chode školy, a keďže ich zvládol, korunovali ho za kráľa školy. Dostal korunku, šerpu i kladivo (žezlo). Darovali mu na pamiatku obe listiny - báseň i  korunovačnú listinu ako aj vlastnoručne upečenú bábovku (vedia, že pán školník má rád sladké). Niektorí žiaci mu priniesli ďalšie sladké pozornosti. Bol  veľmi dojatý, šerpu si pripevnil na dvere svojej miestnosti, aby mu denne pripomínala tento krásny deň. Veľmi pekne ďakujeme členom parlamentu, všetkým zúčastneným žiakom aj všetkým rodičom, ktorí prispeli dobrými nápadmi!

      • ŠTUDENTSKÉ VOĽBY

       V piatok 22.09.2023 sa na našej škole uskutočnili simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Víťazom volieb by sa stalo Progresívne Slovesko (43,87%). Ďalej by sa do parlamentu dostali tieto strany: SMER-SD (8,49%), Sloboda a Solidarita (6,60%) a HLAS-SD (6,13%). Volebná účasť žiakov bola 53,94%. Ďalšie simulované Študentské voľby (prezidentské) sa na našej škole uskutočnia v marci 2024.