• Novinky

      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V MOSKVE

       Na prelome marca a apríla 2023 sa v Moskve uskutočnila medzinárodná olympiáda finančných trhov Fincontest, ktorá vznikla spoluprácou medzi Finančnou univerzitou v Moskve a Moskovskou burzou. Na tejto olympiáde sa zúčastnil aj žiak IV.RB triedy Šimon Matiaš, ktorý nás reprezentoval už na viacerých súťažiach.

       Okrem krás Moskvy mal možnosť sa stretnúť s bývalými žiakmi nášho gymnázia študujúcich na Moskovských univerzitách. Olympiáda prebiehala v sídle moskovskej burzy a Šimon si okrem ocenenia pre zahraničných účastníkov odniesol z olympiády aj vecné ceny a cenné skúsenosti.

      • DOPOLUDNIE S RUSKÝM JAZYKOM

       Svet profesií

       Žiaci slovensko-ruskej bilingválnej sekcie (II.RB a IV.RB) sa 6. júna zúčastnili akcie Dopoludnie s ruským jazykom – Svet profesií v CVČ Domino Košice. Akcia sa niesla v duchu profesií, žiaci sa dozvedeli o nových a najstarších profesiách na Slovensku aj vo svete. Žiaci z rôznych škôl si pripravili básne a piesne o svojom budúcom povolaní.

       V tento deň sme oslavovali aj 224 narodeniny slávneho ruského básnika a prozaika Alexandra Sergejeviča Puškina, ktorý zavítal na akciu v podobe našich žiakov IV.RB triedy (Filip Veme a Šimon Scholtz). Študenti sa zoznámili s tradíciami pitia čaju a s ruskými ľudovými hrami, ako „chorovod“, „koľečko“, „ručejok“. Program moderovali naši žiaci z IV.RB triedy – Alexandra Copková a Šimon Matiáš.

       Na záver akcie sme spravili spoločné fotografie a zakončili program piesňou „Želáme“.

      • POSLEDNÝ ZVONČEK

       Rozlúčka s maturantmi slovensko-ruskej sekcie – Posledný zvonček

       V utorok 30. mája 2023 na slovensko-ruskej bilingválnej sekcii odznel „Posledný zvonček“ pre maturantov. Rozlúčiť sa s nimi a popriať im veľa úspechov v „dospeláckom živote“ prišli nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj mimoriadny hostia, riaditeľka Súkromného centra voľného času Buratino – Mgr. Natália Dostovalová a zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy Jantárová – Mgr. Ľubov Gerusová.

       Žiaci našej sekcie si pre nás pripravili aj krátky kultúrny program. Žiačka IV.RB Soňa Pristašová a žiačka II.RB Michaela Štofčíková nám zatancovali scénické tance, žiačka I.RB Emma Labancová nám zahrala na husliach a krásne básne si pre nás pripravili žiaci III.RB Juraj Michalčík a Alžbeta Bohaničová. Moderátormi programu boli žiaci IV.RB triedy Šimon Matiáš a Alexandra Copková. Na záver sa s našimi maturantami rozlúčil aj spevácky zbor «Дружба», ktorého súčasťou boli aj oni a spolu s nami si zaspievali pieseň „Posledný zvonček“.