• Novinky

      • RUSKÉ SLOVO

       Dňa 08.12.2023 sa v priestoroch CVČ Domino konal 18. ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese ruskej poézie a prózy a v sólovom a skupinovom speve pod záštitou Zväzu Rusov Košice.

       Súťaže sa zúčastnilo 120 žiakov z 16 základných a stredných škôl Košického kraja. Tento rok organizátori ponúkli žiakom tému „Svet profesií“.

       Naši žiaci, ako vždy, úspešne reprezentovali školu a postupujú na celoslovenské kolo.

        

       1. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poézia: JURAJ MICHALČÍK

       2. miesto: II. kategória 5-7- roč. (slovenské prostredie) – poézia: LÍVIA ŠOGANIČOVÁ

       2. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poézia: LUCIA POLÁKOVÁ

       1. miesto: III. kategória - skupinový spev: Súbor DRUŽBA

        

       Našim žiakom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia aj v celoslovenskom kole súťaže.

      • BALETNÉ PREDSTAVENIE LUSKÁČIK

       V sobotu 16. decembra 2023 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na baletnom predstavení „Luskáčik“. Predstavením ich sprevádzala hudba významného ruského skladateľa P. I. Čajkovského. Odišli naplnení vianočnou atmosférou. Tento večer nám pripomenul, ako umenie dokáže spojiť rôznych ľudí a priniesť nám nezabudnuteľné chvíle radosti a inšpirácie.

      • MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ

       Dňa 20. decembra 2023 k nám zavítala naša bývala žiačka so zaujímavou a podnetnou prezentáciou o možnostiach štúdia v zahraničí cez program UWC, ktorej sa zúčastnili žiaci tried: II.FB, III.FB, II.RB, III.RB, II.A, V.O a VI.O. Dozvedeli sa nie len o tom, ako a prečo sa na program zapísať, ale aj to, aké sú jeho výhody a ako sa v multikultúrnej komunite žije.

       Stanka Švekušová zodpovedala na všetky otázky s neskutočným zanietením... a bolo ich neúrekom!

       Sme vďační za takýchto žiakov, ďakujeme Stanka, si u nás vždy vítaná!

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE - ČEBURAŠKA

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a p. Meľuchovej zúčastnili už 20. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Čeburaška".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme vystavili na školskej výstave.

        

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

      • MMM 2023

       Poďakovanie Maratónskeho klubu za priazeň, pomoc a čas, ktorý venovali žiaci nášho gymnázia počas roka 2023 v prospech 100. MMM.

      • ŠPECIÁLNY ŠKOLSKÝ E-SHOP

       Máme pre Vás skvelú správu!

       Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej ste sami rozhodli. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope

       Objednávanie je už spustené a bude možné až do 13.12.2023. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

       Pozn.: Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR.

         
       S pozdravom a prianím krásneho dňa 

       vedenie školy

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE

       Aj v tomto školskom roku pri príležitosti Dňa študentstva pripravili vyučujúci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie pre svojich žiakov príjemné dopoludnie strávené s knihou v ruke a pri šálke chutného čaju zo samovaru. Na chvíľu žiaci odložili svoje mobilné telefóny a ponorili sa do príbehu o krokodílovi menom Gena a jeho priateľoch Eduarda Nikolajeviča Uspenského, autora mnohých nádherných kníh pre deti. Čítali, riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky. V triedach vládla rušná pracovná atmosféra.

       Nezabudli sme pritom, ako správni maratónski bežci, ani na pitný režim a doplnenie energie koláčikmi a sušienkami s džemom („varenijem“) a medom.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie príjemné stretnutie s dobrou knihou v ruke a pri šálke chutného čaju!

      • POZNÁVACIA EXKURZIA V BRATISLAVE

       Žiaci II.O a V.O triedy sa koncom novembra zúčastnili edukačno-poznávacej exkurzie v Bratislave. Napriek tomu, že to bolo pomerne fyzicky náročné a únavné, naplno si ju užili. 

       Najprv si vyskúšali, aké je to mať jednu nohu na Slovensku a druhú v Rakúsku, potom sa peším pochodom presunuli do známej čokoládovne, kde sa okrem nákupu a degustácie dozvedeli čo-to o výrobe čokolády. Premiestnili sa do bunkra z druhej svetovej vojny, kde sa veľa dozvedeli a veľa videli. Prvý deň zavŕšili na bratislavských vianočných trhoch. Na druhý deň najprv spoznali čaro knihy Malý princ, následne zákutia Dómu sv. Martina. 

       Na záver nemohli chýbať rýchle nákupy v Auparku a veselá cesta domov.

      • DIAMANTOVÁ PLAKETA

       Dňa 29.11.2023 si z rúk riaditeľky Červeného kríža Zuzany Juskovej prevzala naša pani učiteľka Ľubka Fedorová Diamantovú plaketu prof. MUDr. Jána Janského za šesťdesiat odberov krvi. 

       Sme na ňu hrdí, ďakujeme jej nielen za šírenie dobrého mena školy, ale aj za výchovu ďalších darcov krvi a prajeme jej naďalej pevné zdravie, aby v tom mohla čo najdlhšie pokračovať.

      • IMATRIKULÁCIA

       Naši prváci na klasickej i oboch bilingválnych sekciách sa v stredu 15.11.2023 stali oficiálne súčasťou žiackeho kolektívu. 

       V hoteli Centrum ich slávnostne imatrikulovali starší žiaci, členovia školského parlamentu. Po zložení imatrikulačného sľubu, krátkom súťažnom programe a malom občerstvení prišla na rad diskotéka v prítmí parketu. Bolo veľmi príjemné vidieť spolu tancovať a zabávať sa žiakov patriacich do rôznych tried. 

       Úsmev na tvárach im neschádzal ani pri odchode domov a v závere všetci organizátorom jednohlasne sľúbili účasť na februárovom školskom plese.