• Novinky

      • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

       Organizácia začiatku školského roka 2023/2024:

        

       • Nástup žiakov I. ročníkov – I.O, I.A, I.FB, I.RB vo vestibule školy - 04.09.2023 o 8.00 hod.
       • Triedni učitelia si žiakov prvých ročníkov prevezmú v priestoroch vestibulu školy
       • Nástup žiakov II.O – IV.O triedy - 04.09.2023 o 8.15 hod. do kmeňových tried
       • Nástup žiakov ostatných tried - 04.09.2023 o 8.30 hod. do kmeňových tried
       • Program dňa 04.09.2023 od 8:00 (resp. 8:15, 8:30) do 11:00 hod.: privítanie žiakov, úvodné informácie, prihlasovanie na obedy, vypisovanie tlačív, aktualizácia triednych zoznamov, preberanie učebníc
       • Potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii v elektronickej forme na www.gmrske.edupage.org
       • Obedy dňa 04.09.2023 sa budú vydávať v čase od 11.00 do 13.00 hod. a v dňoch 05. – 06.09.2023 v čase od 11.30 do 13.30 hod..