• Novinky

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

      • 6. 7. 2021
      • Dňa 28.06.2021 sa náš žiak III.A triedy Ajjúb Tomi zúčastnil slávnostného zasadnutia víťazov, úspešných riešiteľov a komisie celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Podujatie sa konalo v záhrade Univerzity BISLA v Bratislave. Ajjúb si ocenenie prevzal od riaditeľa IUVENTY Petra Lenča. Mal možnosť diskutovať aj s verejnou ochrankyňou práv p. Máriou Patakyovou, či zástupcami a zástupkyňami prezidentky SR Zuzany Čaputovej, Ministeky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej a ďalšími.

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV: Čítať viac
      • CESTA DO VÝŠIN

      • 1. 7. 2021
      • Severná okrajová časť Košíc je už vyše storočie zdobená vyhliadkovou vežou. Rákociho rozhľadňu z roku 1909 nahradila na vrchole kopca Hradová v roku 1987 vyhliadková veža mesta Košice. Aj my sme tento areál navštívili a okrem krásneho výhľadu sme sa mohli pokochať aj ruinami Košického hradu, ktorý tu kedysi stál. Na tomto výlete nás sprevádzali pani profesorky Calvet, Krížeková a pán profesor Gajdoš. Nižšie si môžete pozrieť fotky z nášho malého dobrodružstva.

      • CESTA DO VÝŠIN: Čítať viac
      • FINÁLE MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY FINANČNEJ UNIVERZITY

      • 21. 6. 2021
      • Dňa 15. mája 2021 sa ukončilo finále Medzinárodnej olympiády Finančnej univerzity v Moskve. Do finále postúpili žiaci III.RB, IV.RB a V.RB triedy slovensko – ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia pod vedením Adriany Lauffovej.

       Výsledkom spoločného úsilia a nesmierneho nasadenia bolo umiestnenie žiakov na popredných miestach, za čo im patrí uznanie.

      • FINÁLE MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY FINANČNEJ UNIVERZITY: Čítať viac
      • DELF SCOLAIRE

      • 3. 6. 2021
      • Medzinárodná skúška DELF scolaire z francúzskeho jazyka pre úrovne A1, A2, B1 a B2 sa na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach uskutoční v nasledovnom časovom harmonograme:

       úrovne A1 a B1: 09.06.2021

       úrovne A2 a B2: 10.06.2021

       Všetky úrovne so začiatkom o 8:00 hod..

       Podrobné informácie budú dostupné 08.06.2021.

      • DELF SCOLAIRE: Čítať viac
      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

      • 3. 6. 2021
      • Dňa 15. mája 2021 bol uzavretý XVII. ročník medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa koná každoročne v moskovskom Inštitúte A. S. Puškina. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Jozef Kapusta (III.RB) spomedzi 198 žiakov z 35 krajín sveta, ktorí sa kvalifikovali do finále. K mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme!

      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
      • VZDELÁVACIE KURZY TULSKEJ UNIVERZITY

      • 25. 5. 2021
      • Na základe výborných výchovno – vzdelávacích výsledkov mali vybraní žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie možnosť zúčastniť sa online kurzov Tulskej štátnej univerzity venovaným rôznym humanitným vedám a v rámci nich vybraným disciplínam. Žiaci museli svoj voľný čas prerozdeliť na účasť v kurzoch, prípravu na lekcie a samozrejme na záverečné testovanie. Kurzov sa zúčastnili žiaci II.RB, III.RB a IV.RB triedy. Po dvoch mesiacoch práce žiaci II.RB triedy úspešne ukončili kurz praktickej gramatiky «Говорим и пишем без ошибок».
       Srdečne blahoželáme!

      • VZDELÁVACIE KURZY TULSKEJ UNIVERZITY: Čítať viac
      • FRANCÚZSKY KVÍZ

      • 25. 5. 2021
      • Francúzsky kvíz sa uskutočnil dňa 27. februára 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Laura Serenčková, 3. miesto: Rhian Grmanová. Vedúci: II.FB Zuzana Calvet - III.FB Georges De Clercq a Julia Baldy.

      • FRANCÚZSKY KVÍZ: Čítať viac
      • DEŇ VÍŤAZSTVA

      • 20. 5. 2021
      • День Победы!

       8. máj je pre nás významný dátum. Je to deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie II. svetovej vojny. Každoročne sa stretávajú občania miest pri pamätníkoch hrdinov, aby si uctili milióny stratených životov, hrdinstvá mladých chlapcov, ktorí padli ďaleko od svojich domovov, aby nám umožnili život v mieri.

      • DEŇ VÍŤAZSTVA: Čítať viac
      • GRAFITY

      • 18. 5. 2021
      • Ďalšia stena, ktorú hyzdili grafity, sa zmenila na pouličné výtvarné dielo. Postaral sa o to Matej Rimai, ktorý toho v Košiciach pokreslil už dosť a jeho najnovší výtvor si môžete pozrieť na stene Gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Maľba dlhá 12 a vysoká 4 metre je čierno-biela, čo sa už pomaly stáva poznávacím znamením Mateja Rimaia. Vytvoriť takýto obraz trvá niekoľko dlhých dní. Maľba je o to zaujímavejšia, že Matej je absolventom gymnázia, ktoré teraz skrášlil. A podľa vyučujúcich sa jeho umelecké sklony objavili už počas štúdia.

      • GRAFITY: Čítať viac
      • SKÚŠKY DELF

      • 13. 5. 2021
      • Certifikované centrum skúšok DELF


       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium M. R. Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:

      • SKÚŠKY DELF : Čítať viac
      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

      • 4. 5. 2021
      • Srdečne blahoželáme Erikovi Meľuchovi, žiakovi IV.RB triedy, k víťazstvu v celoštátnom kole 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku v školskom roku 2020/2021 v kategórii B4.

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V RKI

      • 21. 4. 2021
      • Od 1. marca do 5. apríla 2021 prebehlo Finálne kolo medzinárodnej olympiády v RKI pod záštitou Univerzity G. I. Nosova v Magnitogorsku. Do finále postúpili žiaci tretieho a štvrtého ročníka slovensko - ruskej bilingválnej sekcie.

       Žiaci si porovnali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti so svojimi rovesníkmi žijúcimi mimo územia RSFR. Najvýraznejšie výsledky dosiahli písaním eseje - opisom umeleckého diela.

      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V RKI: Čítať viac
      • 2. KOLO MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

      • 13. 4. 2021
      • Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в Москве

       Začiatkom apríla 2021 prebehlo 2. kolo Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, pod záštitou Inštitútu A. S. Puškina v Moskve. Je to najstaršia olympiáda RKI v Rusku vôbec. Jej história siaha do roku 1972.

       Naši žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie sa do súťaže úspešne zaregistrovali a vyplnili súťažné úlohy z lexikológie a gramatiky, čítania s porozumením a počúvania ruského textu. Žiaci boli zaradení do nasledovných kategórií podľa úrovne jazyka RKI.

      • 2. KOLO MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
      • ONLINE ŠKOLA MANAŽÉRSKYCH A IT ZRUČNOSTÍ

      • 19. 4. 2021
      • Zapojte sa do ONLINE školy manažérskych a IT zručností, ktorú pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl.

       Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne precvičíte manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšíte si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalíte sa v tvorbe prezentácií, naučíte sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšate si aj základy digitálneho marketingu.

      • ONLINE ŠKOLA MANAŽÉRSKYCH A IT ZRUČNOSTÍ: Čítať viac
      • GROW WITH GOOGLE

      • 14. 4. 2021
      • Žiaci, ktorí máte záujem budovať mäkké zručnosti, zbystrite pozornosť! Grow with Google pripravil bezplatný päťtýždňový program 🧩SKILL IT, pre žiakov a žiačky nad 18 rokov, vďaka ktorému môžu napredovať a získať zručnosti potrebné pre úspech v budúcnosti. Počas siedmich interaktívnych lekcií sa zlepšite v oblastiach ako: leadership, kritické myslenie, práca v tíme, kreatívne myslenie a mnoho iných. Ak vás program zaujal, neváhajte a pošlite prihlášku čím skôr ➡️ http://goo.gle/SKILLIT. Prihlasovanie je do 30. apríla 2021.

      • GROW WITH GOOGLE: Čítať viac