• Novinky

      • PREDNÁŠKA O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA MEDICÍNY

      • 19. 9. 2022
      • V pondelok 12.09.2022 sa žiaci tried VI.O, VII.O a III.A zúčastnili na prednáške o možnostiach štúdia medicíny na Slovensku a v Čechách, ktorú si pre nás pripravila naša bývalá žiačka osemročného gymnázia Anna Mária Židovová, študentka 4. ročníka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

       Prednáška sa v jednotlivých triedach veľmi skoro preklenula do podnetnej diskusie o samotnom štúdiu medicíny, dôležitosti získavania jazykových certifikátov, možnostiach v programe Erazmus a do ďalších tém potrebných a dôležitých pre správnu voľbu štúdia po strednej škole a kariérového smerovania. Za organizáciu podujatia: M. Nohajová Frištiková

      • PREDNÁŠKA O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA MEDICÍNY: Čítať viac
      • Informácie pre žiakov 1. ročníkov k novému šk. roku 2022/2023

      • 30. 8. 2022
      • Milí rodičia a žiaci!

       Úvodom Vás všetkých pozdravujeme a prajeme Vám úspešný začiatok nového školského roka 2022/2023.

       Zároveň si dovoľujeme Vám poslať úvodné informácie k otvoreniu školského roka 2022/2023:

       1. Nástup do školy:
       - žiaci prvých ročníkov I.O, I.A, I.FB, I.RB - od 7.45 hod. do 8.00 hod. zhromaždenie sa vo vestibule školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

      • Informácie pre žiakov 1. ročníkov k novému šk. roku 2022/2023: Čítať viac
      • EXKURZIA DO BUDAPEŠTI

      • 7. 7. 2022
      • Dňa 03. júna 2022 sme pre žiakov slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia realizovali exkurziu do Maďarska. Prešli sme sa ulicami Budapesti, nábrežím Dunaja a unavení teplom a prehliadkou pamätihodností sme zavŕšili našu návštevu Budapešti ochutnávkou maďarských klobások. Tešíme sa na ďalšie super exkurzie.

      • EXKURZIA DO BUDAPEŠTI: Čítať viac
      • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH

      • 7. 7. 2022
      • Každoročne sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastňujú olympiády Štátnej technickej univerzity v Magnitogorsku: „CESTA K ÚSPECHU“. Olympiáda má niekoľko etáp, ktorými sa musia žiaci prebojovať do finále. Tento rok sa do poslednej etapy dostala žiačka Viktória Popaďáková z V.RB triedy a Eduard Lauff zo IV.RB triedy. Viktória sa stala absolútnou víťazkou a Eduard sa umiestnil na peknom 4. mieste.

      • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH: Čítať viac
      • JAKUB DEMEK ZAŽIARIL

      • 17. 6. 2022
      • Náš žiak Jakub Demek opäť zažiaril

       Mladý nádejný hokejista Jakub Demek, žiak IV.RB sa opäť výborne prezentoval v zahraničí, keď rozhodol o triumfe Edmontonu Oil Kings nad Seattlom Thunderbirds 2:0 v šiestom finálovom zápase juniorskej WHL. Edmonton uspel v sérii 4:2 na zápasy a získal pohár Eda Chynowetha.

      • JAKUB DEMEK ZAŽIARIL: Čítať viac
      • SKÚŠKY DELF

      • 8. 6. 2022
      • Medzinárodná skúška DELF scolaire sa na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika uskutoční v nasledujúcom harmonograme:

       Úrovne A1 a B1 dňa 08.06.2022 (streda) so začiatkom o 7:45h.

       Úrovne A2 a B2 dňa 09.06.2022 (štvrtok) so začiatkom o 7:45h.

       Bonne chance!

      • SKÚŠKY DELF: Čítať viac
      • EKOALARM POKRAČUJE

      • 30. 5. 2022
      • V posledných týždňoch prebiehalo na našom gymnáziu ďalšie kolo prednášok z projektu EkoAlarm, kde žiaci pripravujú prednášky pre svojich spolužiakov. Prednedávnom žiačky zo sexty: Michaela Mitrová, Simona Mondoková a Alexandra Orosová, pripravili prednášku pre svojich spolužiakov v II.FB a SEXTE.

       Zhrnutie:

      • EKOALARM POKRAČUJE: Čítať viac
      • CELOŠTÁTNE KOLO OFJ

      • 24. 5. 2022
      • V piatok, 22.04.2022, sa v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretla elita frankofónnych žiakov z celého Slovenska, kde sa dozvedela výsledky tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „CK OFJ“).

       31. ročník CK OFJ sa aj v školskom roku 2021/2022 konal dištančne, na prelome marca a apríla, 31.03.2022 – 01.04.2022. Olympiády v celoštátnom meradle sa zúčastnilo spolu 69 žiakov v šiestich kategóriách.

      • CELOŠTÁTNE KOLO OFJ: Čítať viac
      • DEŇ NARCISOV 2022

      • 17. 5. 2022
      • Dobrý deň, milí spoluorganizátori zbierky Deň narcisov,

       vážime si Vašu ochotu a čas, ktoré ste venovali zapojeniu sa do tejto zbierky. Zasielame Vám informácie o Vašom výnose, ako aj o výnose za Košice. Na celoslovenské vyčíslenie si budeme musieť ešte počkať, keďže výsledky SMS zbierky od mobilných operátorov istú dobu trvajú.

      • DEŇ NARCISOV 2022: Čítať viac
      • FLORBALOVÝ TURNAJ GMRŠ

      • 17. 5. 2022
      • Po dlhom covidovom období sme usporiadali školský medzitriedny florbalový turnaj za účastí desiatich tímov. Za svoju triedu súťažili nielen žiaci ktorí hrajú florbal, ale aj hokejisti, futbalisti a iní aktívni športovci. Podujatie malo veľmi dobrú športovú úroveň a vynikajúcu atmosféru - príkladné povzbudzovanie. Rovnako tak kladne treba zhodnotiť aj výkon arbitrov. Nie je podstatné kto vyhral a či niekto skončil v poli porazených jedno bolo veľmi pozitívne a to zapojenie žiakov. Gratulujeme víťazom, žiakom V.FB triedy, ktorí dostali okrem putovného pohára aj sladkú odmenu. Na druhom mieste skončila III.RB trieda a na treťom V.O trieda. Prvé tri družstvá dostali aj medaily, ktoré im budú pripomínať úvodný ročník.

      • FLORBALOVÝ TURNAJ GMRŠ: Čítať viac
      • ŠKOLSKÝ ZBER ZUBNÝCH KEFIEK

      • 10. 5. 2022
      • Na našej škole prebieha projekt EkoAlarm vďaka ktorému máme v triedach triediace koše. Avšak nedostatok týchto košov nám znemožňuje kvalitné triedenie odpadu, preto zahajujeme zber zubných kefiek na celej škole, ktoré budú použité na výrobu nových košov. Tento zber plastových kefiek akýchkoľvek značiek organizuje firma Curaprox už dlhšiu dobu. Na vrátnici bude v blízkej dobe pristavený zberný kôš, do ktorého budete môcť tieto zubné kefky hádzať. Všetkým vopred ďakujeme za zapojenie sa do zberu.

      • ŠKOLSKÝ ZBER ZUBNÝCH KEFIEK: Čítať viac
      • SKÚŠKY DELF

      • 10. 5. 2022
      • Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:

      • SKÚŠKY DELF: Čítať viac
      • ŠTUDUJEM DOMA

      • 9. 5. 2022
      • Študujem doma, Slovensko ma odmení

       Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium 9 000 € na 3 roky. Viac informácií tu.

       Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

      • ŠTUDUJEM DOMA: Čítať viac
      • FOTOSÚŤAŽ FAIS VOIR TA LANGUE

      • 5. 5. 2022
      • Odovzdávanie hlavnej ceny fotosúťaže Fais voir ta langue / Ukáž svoj jazyk.

       V priebehu marca 2022 v rámci Mesiaca Frankofónie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a Francúzska aliancia Košice organizovali fotosúťaž Fais voir ta langue / Ukáž svoj jazyk.

       Hlavnou témou Mesiaca Frankofónie 2022 bol plurilingvizmus - viacjazyčnosť. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci akéhokoľvek cudzieho jazyka zaslaním fotografie s krátkym popisom, ktorá zobrazovala ich vzťah k danému jazyku. Veľmi sa tešíme, že nám toľko motivovaných žiakov cudzích jazykov zaslalo svoje fotografie a zároveň ďakujeme odbornej porote za ich podnetné hodnotenia. Srdečne blahoželáme víťazke slečne Soni Dobiašovej, žiačke Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove (francúzsky jazyk), ktorá si cenu prišla vyzdvihnúť v sprievode svojej vyučujúcej p. Marty Bystrianskej. V rámci odovzdávania hlavnej ceny - elektrickej kolobe

      • FOTOSÚŤAŽ FAIS VOIR TA LANGUE: Čítať viac
      • OLYMPIÁDA FINANČNEJ UNIVERZITY

      • 3. 5. 2022
      • Gratulujeme Šimonovi Matiasovi k postupu do záverečnej fázy olympiády Finančnej univerzity v Moskve v oblasti daňovej gramotnosti Оlympic! 3аключительный этап Всероссийской олимпиады по налоговой грамотности Олимпикс!

       Účastníci postupovej fázy boli hodnotení za esej z ekonomicko – daňovej oblasti, ktorú hodnotila medzinárodná komisia. Finálové prezentácie sa uskutočnili v dňoch od 26.04.- 29.04.2022. Účastníci, ktorí nemohli prísť osobne na Finančnú univerzitu, dostali možnosť prezentácie online na diaľku. Náš Šimon prezentoval «Налоговые преступления как угроза экономической безопасности общества»; /Daňové podvody ako hrozba ekonomickej nestability našej spoločnosti/.

      • OLYMPIÁDA FINANČNEJ UNIVERZITY: Čítať viac
      • PRÁVNY KRÚŽOK

      • 29. 4. 2022
      • Od septembra školského roku 2021/2022 sa na Lacáku takmer každý týždeň stretávala skupina našich žiakov na právnom krúžku. Táto aktivita vedená študentkami druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ vyvrcholila simulovaným súdny pojednávaním, na ktorom bola naša strana žalovaná za poškodzovanie dobrého mena poslanca NR SR zverejnením článku o jeho mimomanželskom vzťahu a homosexuálnej minulosti. Svoje konanie sme však pred súdom úspešne obhájili. Za spoluprácu ďakujeme študentkám UPJŠ a predovšetkým ich vedúcej JUDr. Daniele Lamačkovej, PhD..

      • PRÁVNY KRÚŽOK: Čítať viac