• Kalendár

  • Dnes je
   Pondelok 27. 5. 2024
   • jún 2024
     • 01
     • So
     • Deň detí
     • 1. 6.
     • Iná udalosť
   • máj 2024
     • 20
     • Po
     • Riaditeľské voľno
      PRIMA, PRVÁ A, PRVÁ FB, PRVÁ RB, DRUHÁ A, DRUHÁ FB, DRUHÁ RB, SEKUNDA, TERCIA, TRETIA A, TRETIA FB, TRETIA RB, KVARTA, ŠTVRTÁ FB, ŠTVRTÁ RB, KVINTA, SEXTA, SEPTIMA
     • 20.-21. 5.
     • Vyučovacie voľno
     • 17
     • Pi
     • MS 2024 PFIČ - Chémia vo francúzskom jazyku
      PIATA FB
     • 17. 5.
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 16
     • Št
     • Študijné voľno
      PIATA FB
     • 16. 5.
     • Vyučovacie voľno
     • 15
     • St
     • MS 2024 PFIČ - Matematika vo francúzskom jazyku
      PIATA FB
     • 15. 5.
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 14
     • Ut
     • MS 2024 PFIČ - Fyzika vo francúzskom jazyku
      PIATA FB
     • 14. 5.
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 13
     • Po
     • Študijné voľno
      OKTÁVA
     • 13.-17. 5.
     • Vyučovacie voľno
     • 13
     • Po
     • Študijné voľno
      ŠTVRTÁ A
     • 13.-17. 5.
     • Vyučovacie voľno