• Kalendár

  • Dnes je
   Streda 18. 5. 2022
   • jún 2022
     • 01
     • St
     • Deň detí
     • 1. 6.
     • Iná udalosť
   • máj 2022
     • 23
     • Po
     • ÚFIČ
      PIATA FB
     • 23.-27. 5.
     • Školská udalosť
     • 23
     • Po
     • ÚFIČ
      ŠTVRTÁ A
     • 23.-27. 5.
     • Školská udalosť
     • 23
     • Po
     • ÚFIČ
      OKTÁVA
     • 23.-27. 5.
     • Školská udalosť
     • 23
     • Po
     • ÚFIČ
      PIATA RB
     • 23.-27. 5.
     • Školská udalosť
     • 23
     • Po
     • Riaditeľské voľno
      PRIMA, PRVÁ A, PRVÁ FB, PRVÁ RB, DRUHÁ A, DRUHÁ FB, DRUHÁ RB, SEKUNDA, TERCIA, TRETIA A, TRETIA FB, TRETIA RB, KVARTA, ŠTVRTÁ FB, ŠTVRTÁ RB, KVINTA, SEXTA, SEPTIMA
     • 23. 5.
     • Vyučovacie voľno
     • 16
     • Po
     • Akademický týždeň
      ŠTVRTÁ A
     • 16.-20. 5.
     • Vyučovacie voľno
     • 16
     • Po
     • Akademický týždeň
      OKTÁVA
     • 16.-20. 5.
     • Vyučovacie voľno