• Kalendár

  • Dnes je
   Štvrtok 7. 7. 2022
   • jún 2022
     • 30
     • Št
     • Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022
      PRVÁ RB
     • 30. 6.
      1-2
     • Udalosť s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
      ŠTVRTÁ RB
     • 30. 6.
      2
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Vyhodnotenie činnosti žiakov, odovzdávanie vysvedčení
      PRVÁ FB
     • 30. 6.
      1-2
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Rozdávanie vysvedčení
      SEXTA
     • 30. 6.
      2
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
      TRETIA RB
     • 30. 6.
      2
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22
      SEXTA
     • 30. 6.
      1
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení
      KVINTA
     • 30. 6.
      2-3
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 30
     • Št
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
      TRETIA RB
     • 30. 6.
      1
     • Hodina s triednym učiteľom