• Novinky

      • ŠKOLSKÁ KOLEKCIA

      • 6. 11. 2023
      • Krásny deň všetkým,

       tak a máme tu hlasovanie naostro!

       Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe!

       Hlasujte do 10.11.2023 o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac.

       Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky v rôznych farbách :-)

      • ŠKOLSKÁ KOLEKCIA: Čítať viac
      • PLACHÉHO MÍĽA

      • 3. 11. 2023
      • Žiačky Loriána Popovičová (V.FB) a Viviána Popovičová (II.FB) obsadili v behu dievčat stredoškoláčok vo svojich disciplínach 1. miesto na 15. ročníku Plachého míľa. Obidvom žiačkám srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      • PLACHÉHO MÍĽA: Čítať viac
      • VÝMENNÝ POBYT 2023

      • 2. 11. 2023
      • Francúzski korešpondenti na Slovensku

       Košice, Červený Kláštor, Stará Ľubovňa, Tatry

       Koncom septembra a začiatkom októbra sa konala druhá časť výmenného pobytu s francúzskymi coresmi z La Côte Saint-André.

       Naše mesto sa im veľmi páčilo, v ÚĽUVe sa premenili na remeselníkov a odniesli si domov vlastné výrobky.

      • VÝMENNÝ POBYT 2023: Čítať viac
      • TÁBOR BURATINO

      • 25. 10. 2023
      • Začiatkom septembra sa uskutočnil tábor ruského jazyka „Buratino“. Žiaci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili nácvikov spevu, viacerých zábavných disciplín vedených v duchu ruského jazyka. Tento rok sme mali možnosť spolu osláviť 20. turnus tábora, na ktorom nechýbala chutná torta.

      • TÁBOR BURATINO: Čítať viac
      • EXKURZIA - DUKLA

      • 25. 10. 2023
      • Dňa 11.10.2023 sme sa so spolužiakmi našej slovensko-ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili exkurzie do mesta Svidník a na Duklu. Neprišli sme sa tam len vzdelávať či kochať nádherou miestnej prírody, ale aj spomenúť si a pokloniť sa padlým, ktorí tu pred 79 rokmi počas Karpatsko-duklianskej operácie padli za našu slobodu.

      • EXKURZIA - DUKLA: Čítať viac
      • SÚDNY DVOR

      • 23. 10. 2023
      • Súdny dvor EÚ v Luxemburgu: prezentácia práce právnika-lingvistu

       Dňa 19. októbra 2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili prezentácie práce právnika-lingvistu na Súdnom dvore EÚ, ktorá sa konala v spolupráci s Francúzskou alianciou Košice.

       Pani Naďa Daurel, pán Branislav Magda, ďakujeme vám za zaujímavú prezentáciu, ktorá našim žiakom otvorila nové horizonty budúceho uplatnenia sa s francúzskym jazykom.

      • SÚDNY DVOR : Čítať viac
      • DELF: DIPLOM Z MEDZINÁRODNEJ SKÚŠKY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

      • 23. 10. 2023
      • Srdečne blahoželáme! Félicitations!

       Diplomy úspešným kandidátom medzinárodnej skúšky DELF scolaire z francúzskeho jazyka prišiel aj tento rok slávnostne odovzdať honorárny konzul Francúzskej republiky M. David Mortreux. Tešíme sa, že je stále viac a viac tých, ktorí sú pre francúzštinu zapálení a majú ju radi. Ceníme si prácu učiteľov, lebo vďaka nim je naše gymnázium jediným skúšobným centrom DELF scolaire pre východné Slovensko. Ďakujeme zohratému tímu francúzštinárov, pani riaditeľke a Francúzskej aliancii Košice.

      • DELF: DIPLOM Z MEDZINÁRODNEJ SKÚŠKY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Čítať viac
      • NAZRELI SME DO PRIESTOROV ÚSTAVNÉHO SÚDU

      • 9. 10. 2023
      • Vyvrcholením osláv 30. výročia začiatku činnosti Ústavného súdu bol Deň otvorených dverí pre verejnosť, ktorého sa zúčastnili žiaci II.A triedy. V sprievode zamestnanca Ústavného súdu absolvovali prehliadku priestorov Ústavného súdu, nahliadli do pojednávacích miestností, v ktorých sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna, do Siene nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia. Prezrieť si mohli aj kanceláriu samotného predsedu ÚS. Dozvedeli sa o právomociach a fungovaní tejto inštitúcie. Súčasťou programu bolo aj premietanie filmového dokumentu o ÚS.

      • NAZRELI SME DO PRIESTOROV ÚSTAVNÉHO SÚDU: Čítať viac
      • MINI ERASMUS

      • 6. 10. 2023
      • Tohtoročný MiniErasmus sa bude konať v dátumoch od 19.11.2023 do 23.11.2023. Registrácia na projekt bude oficiálne spustená 08.10.2023.

       Projekt ponúka unikátnu možnosť spoznať vysokú školu a stretnúť sa s budúcimi spolužiakmi ešte pred podaním prihlášky, vďaka čomu môže byť rozhodnutie o budúcej kariére pre žiakov jednoduchšie a najmä založené na vlastnej skúsenosti.

      • MINI ERASMUS: Čítať viac
      • DEŇ ŠKOLNÍKA

      • 4. 10. 2023
      • V rámci projektu Hrdá škola sa na pôde našej školy uskutočnilo veľmi milé podujatie. Deň školníka. Členovia školského parlamentu pánovi školníkovi zložili báseň i text korunovačnej listiny. Pri vrátnici školy mu zástupcovia žiakov zborovo zarecitovali napísanú báseň. Obliekli sa do čierneho - takto totiž každodenne chodí pán školník oblečený. Položili mu zopár otázok o chode školy, a keďže ich zvládol, korunovali ho za kráľa školy. Dostal korunku, šerpu i kladivo (žezlo). Darovali mu na pamiatku obe listiny - báseň i korunovačnú listinu ako aj vlastnoručne upečenú bábovku (vedia, že pán školník má rád sladké). Niektorí žiaci mu priniesli ďalšie sladké pozornosti. Bol veľmi dojatý, šerpu si pripevnil na dvere svojej miestnosti, aby mu denne pripomínala tento krásny deň. Veľmi pekne ďakujeme členom parlamentu, všetkým zúčastneným žiakom aj všetkým rodičom, ktorí prispeli dobrými nápadm

      • DEŇ ŠKOLNÍKA: Čítať viac
      • ŠTUDENTSKÉ VOĽBY

      • 3. 10. 2023
      • V piatok 22.09.2023 sa na našej škole uskutočnili simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Víťazom volieb by sa stalo Progresívne Slovesko (43,87%). Ďalej by sa do parlamentu dostali tieto strany: SMER-SD (8,49%), Sloboda a Solidarita (6,60%) a HLAS-SD (6,13%). Volebná účasť žiakov bola 53,94%. Ďalšie simulované Študentské voľby (prezidentské) sa na našej škole uskutočnia v marci 2024.

      • ŠTUDENTSKÉ VOĽBY: Čítať viac
      • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      • 31. 8. 2023
      • Organizácia začiatku školského roka 2023/2024:

       • Nástup žiakov I. ročníkov – I.O, I.A, I.FB, I.RB vo vestibule školy - 04.09.2023 o 8.00 hod.
       • Triedni učitelia si žiakov prvých ročníkov prevezmú v priestoroch vestibulu školy
       • Nástup žiakov II.O – IV.O triedy - 04.09.2023 o 8.15 hod. do kmeňových
      • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024: Čítať viac
      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V MOSKVE

      • 16. 6. 2023
      • Na prelome marca a apríla 2023 sa v Moskve uskutočnila medzinárodná olympiáda finančných trhov Fincontest, ktorá vznikla spoluprácou medzi Finančnou univerzitou v Moskve a Moskovskou burzou. Na tejto olympiáde sa zúčastnil aj žiak IV.RB triedy Šimon Matiaš, ktorý nás reprezentoval už na viacerých súťažiach.

      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V MOSKVE: Čítať viac
      • DOPOLUDNIE S RUSKÝM JAZYKOM

      • 13. 6. 2023
      • Svet profesií

       Žiaci slovensko-ruskej bilingválnej sekcie (II.RB a IV.RB) sa 6. júna zúčastnili akcie Dopoludnie s ruským jazykom – Svet profesií v CVČ Domino Košice. Akcia sa niesla v duchu profesií, žiaci sa dozvedeli o nových a najstarších profesiách na Slovensku aj vo svete. Žiaci z rôznych škôl si pripravili básne a piesne o svojom budúcom povolaní.

      • DOPOLUDNIE S RUSKÝM JAZYKOM: Čítať viac
      • POSLEDNÝ ZVONČEK

      • 9. 6. 2023
      • Rozlúčka s maturantmi slovensko-ruskej sekcie – Posledný zvonček

       V utorok 30. mája 2023 na slovensko-ruskej bilingválnej sekcii odznel „Posledný zvonček“ pre maturantov. Rozlúčiť sa s nimi a popriať im veľa úspechov v „dospeláckom živote“ prišli nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj mimoriadny hostia, riaditeľka Súkromného centra voľného času Buratino – Mgr. Natália Dostovalová a zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy Jantárová – Mgr. Ľubov Gerusová.

      • POSLEDNÝ ZVONČEK: Čítať viac
      • NEXTGEN ENERGY CAMP

      • 29. 5. 2023
      • NextGen Energy Camp je štvordňový camp (26.6.-29.6.2023), ktorý sa koná v Bratislave a Handlovej a spája nadšených žiakov z Trenčianskeho a Košického kraja, ktorí majú záujem o obnoviteľné zdroje energie a chcú sa o tejto téme dozvedieť viac. Camp ponúka bohatý program s interaktívnymi prednáškami, praktickými cvičeniami a skúsenosťami z praxe, ktoré sú vedené odborníkmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

      • NEXTGEN ENERGY CAMP: Čítať viac
      • ZÁPIS DELF

      • 19. 5. 2023
      • Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire.

      • ZÁPIS DELF: Čítať viac
      • VÝMENNÝ POBYT VO FRANCÚZSKU

      • 18. 5. 2023
      • Výmenný pobyt v mestečku la Côte Saint-André vo Francúzsku

       Mníchov, Ženeva, Lausanne, Annecy a Miláno

       V dňoch 18. apríla až 2. mája 2023 sa žiaci II.FB, III.FB triedy a vybraní žiaci oktávy a kvinty zúčastnili výmenného pobytu vo francúzskom mestečku la Côte Saint-André, kde sme strávili týždeň ponorení do francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry.

      • VÝMENNÝ POBYT VO FRANCÚZSKU: Čítať viac
      • DEŇ ZEME 2023

      • 25. 4. 2023
      • V piatok 21.04.2023 sme si v škole pripomenuli Deň Zeme trošku netradične a to súťažou vedomostnou, ale aj výtvarnou.

       A tu sú výsledky. Celkový počet bodov, ktoré mohli súťažiaci získať vo vedomostnej súťaži bol 50. Tu sú výsledky.

       Príma: 40, Sexta: 29, Sekunda: 32, Septima: 39, Tercia: 45, II.A: 35, Kvarta: 38, II.RB: 25, Kvinta: 29, III.RB: 33, I.A: 33, IV.RB: 36, I.RB: 32, IV.FB: 26, I.FB: 44.

      • DEŇ ZEME 2023: Čítať viac
      • LA FRANCOPHONIE EN JEUX

      • 21. 4. 2023
      • Na našom gymnáziu sa v apríli 2023 pre žiakov slovensko - francúzsej bilingválnej sekcie uskutočnila súťaž La Francophonie en jeux 2023 pod vedením Mgr. Georges De Clercq a Mgr. Celia Paparusso González.

       Výsledky súťaže:

       Prvá cena: Melinda Hogyová -- IV. FB

       Druhá cena: Zdenka Šuščáková -- I. FB

      • LA FRANCOPHONIE EN JEUX: Čítať viac