• Novinky

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

      • 29. 11. 2021
      • Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a Meľuchovej zúčastnili už 18. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej Zväzom Rusov Košice a SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Strieborné kopýtko".

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE: Čítať viac
      • VYZNAMENANIE Z RÚK PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

      • 29. 11. 2021
      • Dňa 18. októbra 2021 si ŠIMON JOZEF KAPUSTA, žiak IV.RB triedy, z rúk prezidentky SR prevzal Plaketu
       prezidentky SR
       ako štátne ocenenie, ktorým sa vyznamenávajú výnimoční žiaci za prácu a úspechy.

       Šimon sa vďaka svojej usilovnosti, nesmiernej húževnatosti a obrovskému talentu dostal medzi najlepších žiakov a študentov Slovenskej republiky.

      • VYZNAMENANIE Z RÚK PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!: Čítať viac
      • STUŽKOVÁ OKTÁVY

      • 29. 11. 2021
      • Oktáva od piatka 19.11.2021 hrdo nosí zelené stužky. Ako sami hovoria... ...generálku máme úspešne za sebou. Posedenie sme si užili „len“ s našou triednou Ľubkou Fedorovou v jedálni školy. Veríme, že ozajstná stužková s rodičmi a učiteľmi nás ešte len čaká Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu!
       Vážime si to!
       PS: Sme všetci očkovaní, boli sme všetci testovaní a mali sme povolenie od RÚVZ.

      • STUŽKOVÁ OKTÁVY: Čítať viac
      • NOUS SOMMES TRES FIERS DE VOUS!

      • 29. 11. 2021
      • Sme hrdí a šťastní, že sme ako jediné školské skúšobné centrum medzinárodnej skúšky DELF z francúzskeho jazyka na východnom Slovensku mali možnosť odovzdať našim 77-im žiakom diplomy za úspešné absolvovanie skúšky DELF, úrovne A1 až B2.

       Zo srdca Vám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu tohto krásneho jazyka. Za spoluprácu ďakujeme Francúzskej Aliancii Košice.

      • NOUS SOMMES TRES FIERS DE VOUS!: Čítať viac
      • ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

      • 29. 11. 2021
      • V rámci charitatívnej zbierky sme vďaka Vám nazbierali veľké množstvo odevov, obuvi, hračiek, kuchynského riadu, posteľného prádla a iných potrebných vecí. Plné osobné auto sme do zberného miesta museli našťastie otočiť až trikrát. Výťažok z tejto zbierky potešil obyvateľov v Komunitnom centre v Sečovciach, klientov zariadenia Oáza, nádej pre nový život v Bernátovciach a čo-to sa zvýšilo aj psíkom v útulku pri Košiciach.

      • ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!: Čítať viac
      • PESTRÝ ŽIVOT NA LACÁKU

      • 23. 11. 2021
      • Momentálna situácia nás oberá o možnosti organizovať spoločné podujatia. My sme však kreatívni a snažíme sa budovať spoločného ducha inými spôsobmi.

       Okrem iného si vymýšľame rôzne tematické dni a po chodbách školy sa premávame v rovnakom odeve. No rovnakom ako rovnakom... sme zladení tematicky.

       Zatiaľ sme už prišli do školy v teplákoch, pyžamách, v halloweenských maskách a naposledy sme si obliekli čierno-biele oblečenie.

      • PESTRÝ ŽIVOT NA LACÁKU: Čítať viac
      • BESEDA "ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE"

      • 23. 11. 2021
      • Dňa 03.11.2021 sa trieda Septima mala možnosť zúčastniť na besede s témou ,,Šikanovanie a kyberšikanovanie", v rámci podujatia ,,Násilie medzi nami" 2021, ktorého sme sa stali súčasťou zapojením sa do súťaže ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi".

       Spoločne sme prebrali témy ako kybergrooming, bodyshaming, internetové výzvy, trolling, sociálne siete, digitálna bezpečnosť a veľa dalších. Za prezentácie ďakujeme lektorkám besedy JUDr. Radke Kočanovej a Mgr. Nine Szabovej zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Košice, za usporiadanie besedy Mgr. Diane Kriškovej, koordinátorke ochrany detí pred násilím Košice (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava).

      • BESEDA "ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE": Čítať viac
      • ČO O NÁS PÍŠU

      • 25. 10. 2021
      • Začala tretia online škola ruského jazyka!

       15. októbra 2021 bol na Finančnej univerzite otvorený program ruského jazyka: ′′Kultúra prejavu v ruskom jazyku“, ktorý vyvinuli učitelia ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnej komunikácie pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení vystúpili vicerektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. Prykhodko, ako aj zástupca vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávaciu a metodickú prácu E. V. Ganina. Koordinátorkou projektu je hlavná špecialistka medzinárodnej služby Evelina Yuryevna Shishkova.

      • ČO O NÁS PÍŠU: Čítať viac
      • SIMULOVANÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2021

      • 21. 10. 2021
      • V piatok 15. októbra 2021 sa vybraní žiaci z tretieho až piateho ročníka slovensko - francúzskej bilingválnej sekcie a zo septimy a oktávy osemročného gymnázia zúčastnili simulovaného zasadania Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela si vyskúšali už po ôsmykrát aké je to byť poslancom inštitúcie, ktorá ovplyvňuje životy stoviek miliónov obyvateľov Európskej únie.

      • SIMULOVANÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2021: Čítať viac
      • DISKUSIA O KORUPCII

      • 21. 10. 2021
      • V piatok 15.10.2021 k nám do školy zavítala naša absolventka Monika Löfflerová, momentálne študentka politológie na UPJŠ. Monika je absolventkou a aktívnou účastníčkou Protikorupčnej akadémie. So žiakmi z III.A, II.RB, V.RB a I.A triedy živo a pútavo diskutovala o tom, čo je korupcia, ako ju môžeme odhaliť prípadne zastaviť. V debate sa dotkli aj iných, veľmi zaujímavých aktuálnych tém súvisiacich nielen s korupciou. Aktivita sa žiakom veľmi páčila, a keďže boli aktívni, Monika sľúbila, že sa k nám ešte vráti s nie menej zaujímavou témou.

      • DISKUSIA O KORUPCII: Čítať viac
      • MMM v Košiciach

      • 21. 10. 2021
      • Prvá októbrová nedeľa 03.10.2021 v Košiciach už tradične patrila bežcom a maratónskemu ošiaľu. V cieli, rovnako ako po iné roky, nemohli chýbať ani žiaci nášho gymnázia. Ich rukami prešli tisícky vôd, pív, jabĺk, banánov i proteínových tyčiniek, ktoré pripravili pre unavených bežcov. Žiakom sa táto pomoc veľmi páčila a ako sami povedali, domov odchádzali plní dojmov a už teraz sa tešia na budúci 99. ročník MMM :-)

      • MMM v Košiciach: Čítať viac
      • POTULKY KOŠICAMI S MILANOM KOLCUNOM

      • 21. 10. 2021
      • Ako správne tráviť voľný čas a ešte sa niečo naučiť?

       Jednou z možností sú aktivity ponúkané krúžkovou činnosťou. Dňa 9. októbra 2021 v sobotu sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili obľúbených potuliek Košicami s neopakovateľným sprievodcom Milanom Kolcunom.

       Akciu pripravili Adriana Lauffová a Tatiana Ponická pod záštitou Centra voľného času Drábová 3 v Košiciach, ktoré žiakom v plnej výške hradilo všetky náklady. Ďakujeme.

      • POTULKY KOŠICAMI S MILANOM KOLCUNOM: Čítať viac
      • HRSŤ RODNEJ HLINY

      • 20. 10. 2021
      • Dňa 9. októbra 2021 o 10:00 hod. sa v južnej časti Verejného cintorína v Košiciach na Rastislavovej ulici uskutočnila akcia Hrsť rodnej hliny, ktorej hlavným iniciátorom bola platforma “Stretnutia priateľov Ruska". Aktivisti spolu s našimi žiakmi slovensko – ruskej bilingválnej sekcie doniesli zem z rôznych oblastí Ruska na hroby vojakov-osloboditeľov pochovaných na Slovensku.

      • HRSŤ RODNEJ HLINY: Čítať viac
      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU

      • 12. 10. 2021
      • Ruský dom v Bratislave v spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou v Ruskej federácii umožnili žiakom nášho gymnázia účasť na bezplatných online seminároch a prednáškach týkajúcich sa výučby a zdokonaleniu ruského jazyka RKI.

       Žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie po vyplnení osobných údajov a následnej registrácii si zvolili kurzy podľa vlastného výberu. Bohatá ponuka bola rozdelená podľa úrovne jazyka, a tak si prišli na svoje ako začínajúci, tak aj pokročilí žiaci vyšších ročníkov.

      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU: Čítať viac
      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA

      • 12. 10. 2021
      • Od 10. do 12. septembra 2021 sa v lone malebnej prírody v Šachtičkách pri Banskej Bystrici konalo 2. stretnutie Priateľov Ruska na Slovensku.

       Naše gymnázium reprezentovali žiaci V.RB triedy, ktorých na akciu pozval Zväzu Rusov v Košiciach, pod vedením Adriany Lauffovej a Tatiany Ponickej, učiteľov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. Žiaci počas 3 dní prezentovali ruskú kultúru a zúčastňovali sa spoločných aktivít:

      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA: Čítať viac
      • DEŇ LEKTOROV 2021

      • 30. 9. 2021
      • V piatok 24. septembra 2021 sa zišli vo Francúzskom inštitúte na Slovensku všetci lektori francúzskeho jazyka, ktorí prišli na Slovensko z rôznych krajín ako Francúzsko, Belgicko a Švajčiarsko.

      • DEŇ LEKTOROV 2021: Čítať viac
      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • 23. 8. 2021
      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového školského roka si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste pravidelne sledovali školskú webstránku, ako aj edupage, kde Vás budem priebežne informovať o podrobnostiach nástupu do školy, prijímaných opatreniach a ďalších aktuálnych pokynoch súvisiacich s otváraním školského roku v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa.

      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV: Čítať viac