• Novinky

      • NOVÁ APLIKÁCIA "STREDNÁ"

      • 11. 2. 2022
      • Od 10.02.2022 je k dispozícii nová mobilná aplikácia z dielne MŠVVŠ SR a OZ Digital League "STREDNÁ", ktorá sa dá zadarmo stiahnuť aj z App Store a rovnako sa nachádza aj v Obchode Google Play. Všetky informácie sú uvedené aj na stránke stredna.sk

       Digitálna pomôcka pozostáva z troch základných funkcií. Ide o zoznam škôl, ktorý obsahuje náhľad a detail stredných škôl. Používateľ v tejto sekcii môže školy vyhľadávať alebo vyfiltrovať na základe detailnej špecifikácie. Súčasťou detailov v rámci jednotlivých škôl sú kontaktné informácie, fotogaléria a ďalšie zaujímavé informácie o škole.

      • NOVÁ APLIKÁCIA "STREDNÁ": Čítať viac
      • Z HISTÓRIE GYMNÁZIA

      • 7. 2. 2022
      • Pod taktovkou dobrého riaditeľa

       PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020)

       V roku 2020 nás navždy opustil PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020), slovenský jazykovedec a pedagóg, riaditeľ Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach, ktoré bolo predchodcom súčasného Gymnázia M. R. Štefánika na Nám. L. Novomeského 4. V tomto roku by sa dožil jubilea 95 rokov. Jeho život je prepojením záujmu o kultúru slovenského jazyka a pedagogických a organizačných schopností. Plody jeho riaditeľskej práce pretrvávajú doteraz, a tak si pripomíname jeho osobnosť.

      • Z HISTÓRIE GYMNÁZIA: Čítať viac
      • SÚŤAŽ RUSKÉ SLOVO

      • 27. 1. 2022
      • V dňoch 25.01. a 26.01.2022 sa konal 16. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Alexandrovnou Dostovalovou a pod patronátom Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Napriek náročnej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovaná a prebiehala v online priestore.

      • SÚŤAŽ RUSKÉ SLOVO: Čítať viac
      • ÚSPECH ŽIAKOV III.RB TRIEDY

      • 24. 1. 2022
      • Žiaci III.RB triedy Šimon Matias a Alexandra Copková úspešne ukončili vzdelávanie na úrovni C1 v "Otvorenom ruskom prostredí" organizovanom Ministerstvom školstva Ruskej federácie. Srdečne blahoželáme!

      • ÚSPECH ŽIAKOV III.RB TRIEDY: Čítať viac
      • KULTÚRA REČI

      • 24. 1. 2022
      • Predstavujeme Vám držiteľov medzinárodného certifikátu Finančnej univerzity v Moskve.

      • KULTÚRA REČI: Čítať viac
      • ATELIÉR PEČENIA

      • 13. 1. 2022
      • Dňa 05. januára 2022 sa uskutočnil online ateliér pečenia, na ktorom sme pripravili pre svojich blízkych typický francúzsky trojkráľový koláč.

       Tento zákusok sa tradične konzumuje 06. januára a osoba, ktorá si v ňom nájde “fazuľku” dostane korunu a stáva sa kráľom alebo kráľovnou dňa.

       Viac informácií o tomto sviatku nájdete tu: info. Histoire: La galette des rois - Les carnets de Julie

      • ATELIÉR PEČENIA: Čítať viac
      • ÚSPECHY V ONLINE KVÍZOCH

      • 13. 1. 2022
      • Koncom decembra Ruské centrum vedy a kultúry ROSSOTRUDNIČESTVO v Bratislave vyhlásilo online kvíz pre žiakov slovensko – ruských bilingválnych gymnázií "Nie v sile je Boh, ale v pravde.“ Kvíz bol venovaný 8oo-tému výročiu štátnika, veliteľa starovekej Rusi, novgorodského kniežaťa a neskôr veľkokniežaťa Vladimírskeho ALEXANDRA NEVSKÉHO.
       Žiak IV.RB Šimon Jozef Kapusta získal spomedzi 8 bilingválnych gymnázií na Slovensku 1. miesto. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa zdravia a úspechov.

      • ÚSPECHY V ONLINE KVÍZOCH: Čítať viac
      • ŠŤASTNÉ A VESELÉ

      • 20. 12. 2021
      • Všetkým Vám prajeme šťastné a veselé Vianoce! A v roku 2022 veľa šťastia, úspechov a pevné zdravie!

      • ŠŤASTNÉ A VESELÉ: Čítať viac
      • SÚŤAŽ FRANCÚZSKEHO INŠTITÚTU NA SLOVENSKU: VTIPNÝ PRÍBEH Z ONLINE VYUČOVANIA

      • 22. 12. 2021
      • V novembri sa dvaja naši žiaci z II.FB zúčastnili súťaže "Drôle d´anecdote en ligne" organizovanej Francúzskym inštitútom v Bratislave.

       Za krátke videá vo francúzskom jazyku boli odmenení poukazom na medzinárodnú skúšku DELF z francúzskeho jazyka.

       Srdečne blahoželáme Bianke Barnovej a Jozefovi Horváthovi!

      • SÚŤAŽ FRANCÚZSKEHO INŠTITÚTU NA SLOVENSKU: VTIPNÝ PRÍBEH Z ONLINE VYUČOVANIA: Čítať viac
      • PYTAGORIÁDA

      • 22. 12. 2021
      • Dňa 09.12.2021 sa na celom Slovensku uskutočnili školské kolá postupovej súťaže Pytagoriáda, ktorá rozširuje a prehlbuje vedomosti žiakov v matematike. Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto vyrieši minimálne 10 úloh z 15. 24 žiakov našej školy (z prímy, sekundy a tercie) riešilo úlohy Pytagoriády vo svojej kategórii online. No a toto sú úspešní riešitelia: v kategórii P6: Richard Mitrík, Oliver Redžepovič, Sára Sabolová, v kategórii P7: Branislav Greš, Juraj Boda, Peter Zavacký, Karin Bikárová, v kategórii P8: Jakub Vasky. Blahoželáme.

      • PYTAGORIÁDA : Čítať viac
      • ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

      • 17. 12. 2021
      • Dovoľujeme si Vás upozorniť na pripravovanú akciu týždeň online aktivít – ZÁŽITKAMI K POVOLANIU pre žiakov, pedagógov a rodičov, ktorú pripravujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji. Webináre/Workshopy sa uskutočnia v týždni od 10.01.2022 – 14.01.2022.

       Bližšie informácie, harmonogram aktivít ich anotácie a prihlasovanie na konkrétne aktivity nájdete na webovej stránke centra: www.centrumke.sk/zazitkamikpovolaniu alebo na www.centrumke.sk.

      • ZÁŽITKAMI K POVOLANIU: Čítať viac
      • ZBIERKA PRE OPUSTENÉ ZVIERATÁ

      • 15. 12. 2021
      • Zbierka pre opustené zvieratká bola veľmi úspešná. Vyzbieralo sa mnoho potravín a potrebných vecí, ktoré pomôžu zvieratkám prekonať zimné obdobie.

       Všetky vyzbierané veci skončili v zvieracom útulku Malá farma. Vyzbieralo sa 124,30 eur.

       Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme.

      • ZBIERKA PRE OPUSTENÉ ZVIERATÁ: Čítať viac
      • PREVENTÍVNA TÉMA: AKO SA LIEČI ZÁVISLOSŤ U MLADÝCH ĽUDÍ?

      • 13. 12. 2021
      • Pred pár týždňami sme sa v PODCASTE so psychologičkou Barborou Kuchárovou dozvedeli, že drogy sú neustále súčasťou našej spoločnosti. Vznik závislostí vo všeobecnosti, ale najmä u mladých ľudí teda vôbec nie je nezvyčajným javom. Preto sme sa rozhodli pozrieť aj na to, ako prebieha liečba takéhoto ochorenia.

      • PREVENTÍVNA TÉMA: AKO SA LIEČI ZÁVISLOSŤ U MLADÝCH ĽUDÍ?: Čítať viac
      • VIAC AKO NI(c)K

      • 9. 12. 2021
      • Chceme Vám touto cestou predstaviť Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je organizačnou zložkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sekcie rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 73 ods.1 písmena o).

      • VIAC AKO NI(c)K: Čítať viac
      • TRETIA ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

      • 7. 12. 2021
      • Tretia ruská jazyková škola "Kultúra reči v ruskom jazyku", ktorú organizuje Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce spolu s Katedrou cudzích jazykov a komunikácie Fakulty medzinárodných a ekonomických vzťahov pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach bola dňa 02.12.2021 ukončená. Účastníci podujatia zhrnuli výsledky tretieho programu venovaného kultúre prejavu v ruskom jazyku.

      • TRETIA ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA: Čítať viac
      • CELOSVETOVÁ OLYMPIÁDA LOMONOSOVEJ UNIVERZITY

      • 7. 12. 2021
      • Medzinárodná súťaž venovaná 200. výročiu narodenia F. M. Dostojevského - Moskovská štátna univerzita Lomonosova

       JOZEF ŠIMON KAPUSTA (IV.RB) obsadil v tejto prestížnej súťaži krásne druhé miesto.

       Šimon si vybral dielo Dostojevského Idiot, ktoré spracoval ako reklamu a odporúčanie pre ľudí, ktorí ešte román nečítali. K textu natočil 3 minutové video a pripojil obrázky symbolického charakteru.

      • CELOSVETOVÁ OLYMPIÁDA LOMONOSOVEJ UNIVERZITY: Čítať viac
      • DROGY NIKDY NEZMIZLI, SÚ TU STÁLE

      • 2. 12. 2021
      • Preventívna téma: Drogy nikdy nezmizli, sú tu stále. Hlavne alkohol.

       Možno ste videli dokumentárny film, alebo čítali článok, či rozhovor, kde sa hovorilo o tom, aký šok spôsobili v 90. rokoch drogy na Slovensku. Nikto nevedel, čo to je, aké sú riziká a čo to môže spôsobiť. Brať ich bola frajerina, injekčné striekačky ste nachádzali v pieskoviskách a úmrtie z dôvodu predávkovania nebol nezvyčajný jav.

      • DROGY NIKDY NEZMIZLI, SÚ TU STÁLE: Čítať viac
      • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

      • 2. 12. 2021
      • Po dlhšej nútenej prestávke sme sa boli opäť kultúrne vyžiť. Stihli sme to tesne pred lockdownom.

       Žiaci z viacerých tried sa vo večerných hodinách v sprievode učiteľky slovenského jazyka a literatúry Ľubky Fedorovej zúčastnili na skvelom divadelnom predstavení Doma u Hitlerovcov na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach.

      • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA: Čítať viac