• Novinky

      • ONLINE FOTOSLUŽBA

      • 5. 12. 2022
      • Milí žiaci!

       Dávame Vám do povedomia bezplatnú službu online generátora fotografií, ktorú môžete využívať všetci. Vďaka tejto službe si môžete fotografiu na študentský preukaz vyhotoviť samostatne, jednoducho, doma a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

      • ONLINE FOTOSLUŽBA: Čítať viac
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • 28. 11. 2022
      • Dňa 06. decembra 2022 (utorok) sa na našom gymnáziu uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ so začiatkom o 15:00 hod.. Radi privítame všetkých záujemcov o štúdium na slovensko - francúzskej sekcii, slovensko - ruskej sekcii nášho gymnázia a o štúdium na 4-ročnom, 8-ročnom gymnáziu.

       Pripravené sú zaujímavé prezentácie jednotlivých študijných odborov nášho gymnázia, množstvo aktivít pre žiakov. V závere môžu všetci záujemcovia navštíviť náš mikulášsky program vrátane charitatívnej akcie, do ktorej sa môžu zapojiť všetci.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: Čítať viac
      • ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

      • 28. 11. 2022
      • Geografická olympiáda vedie žiakov k lepšiemu pochopeniu sveta, rozvíja ich environmentálne myslenie a humanizuje ich vzťah k prírode. Dňa 23. novembra 2022 sa 26 žiakov našej školy zúčastnilo online školského kola už 51. ročníka tejto súťaže. Na vyhodnotenie výsledkov zatiaľ čakáme.

      • ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE

      • 28. 11. 2022
      • Pri príležitosti Dňa študentstva pripravili vyučujúci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia pre svojich žiakov príjemné dopoludnie strávené s knihou v ruke a pri šálke chutného čaju zo samovaru. Na chvíľu žiaci odložili svoje mobilné telefóny a ponorili sa do tajov diel Čechova, Gogoľa a iných známych ruských spisovateľov. Čítali, riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky. V triedach vládla rušná pracovná atmosféra.

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE: Čítať viac
      • BESEDA LINKY DETSKEJ DÔVERY LI(E)NKA

      • 22. 11. 2022
      • V pondelok 14.11.2022 sa žiaci tried III.O a IV.O mali možnosť zúčastniť besedy organizovanej UPJŠ a Linkou detskej dôvery Li(e)nka. Počas besedy sa okrem iných venovali témam fungovania Linky detskej dôvery – rôzne možnosti ako pomáha a komu pomáha, predstaveniu Rovesníckej poradne a možnosti obrátenia sa na ňu. Bližšie informácie o linke dôvery.

      • BESEDA LINKY DETSKEJ DÔVERY LI(E)NKA: Čítať viac
      • BEDMINTON CHLAPCOV

      • 22. 11. 2022
      • V regionálnom finále XIV. ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone chlapcov získali naši žiaci 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • BEDMINTON CHLAPCOV: Čítať viac
      • SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA A ZNEUŽÍVANIA DETÍ

      • 21. 11. 2022
      • 19. november - Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

       Žiaľ, zneužívanie a násilie na deťoch je aj naďalej celosvetovým problémom, ktorý porušuje práva detí a narúša ich zdravý vývoj.

      • SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA A ZNEUŽÍVANIA DETÍ: Čítať viac
      • EXKURZIA NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

      • 14. 11. 2022
       • vysoká odborná úroveň
       • vrelé prijatie
       • výnimočný zážitok

       .. týmito slovami môžeme jednoducho opísať zážitok žiakov spoločensko-vedného semináru SDW zo štvrtka 10. novembra 2022.

       Obrovské poďakovanie patrí hovorkyni Ústavného súdu SR, JUDr. L. Duditšovi a jeho p. tajomníčke.

      • EXKURZIA NA ÚSTAVNOM SÚDE SR: Čítať viac
      • BURATINO

      • 14. 11. 2022
      • V dňoch 30.09. - 02.10.2022 sa uskutočnil tábor ruského jazyka „Buratino“. Žiaci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili nácvikov spevu, viacerých zábavných disciplín vedených v duchu ruského jazyka a niektorí vyhrali rôzne tematické predmety, napríklad aj plne funkčný samovar. Žiaci sa programu nielen zúčastňovali, ale mali možnosť pomôcť v organizácii tábora. Napríklad Bianka Drotárová a Šimon Matiáš nás naučili tancovať valčík a sambu, Radovan Šoltys nás naučil tancovať belgický tanec. Nechýbala ani večerná diskotéka. Veľká vďaka patrí vedúcim tábora a to p. Strýkovej, p. Ponickej a p. Gazdíkovi. Celý tábor prebiehal v uvoľnenej atmosfére a nepochybne pomohol združiť celú ruskú sekciu.

      • BURATINO: Čítať viac
      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

      • 14. 11. 2022
      • Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej, p. Meľuchovej a p. Veľkovej zúčastnili už 19. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Zlatý kľúčik alebo dobrodružstvá Buratino".

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE: Čítať viac
      • INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH VYSOKOŠKOLÁKOV

      • 10. 11. 2022
      • Národné kariérne centrum Vám dáva do pozornosti portál, ktorý ponúka súhrnné profilové informácie o vysokých školách, odkazy na virtuálne dni otvorených dverí, časopis pre stredoškolákov Kam po strednej a brožúru Čo zaujíma stredoškolákov - výber otázok a odpovedí vysokých škôl.

       Brožúru nájdete na stránkach.

      • INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH VYSOKOŠKOLÁKOV: Čítať viac
      • SIMULÁCIA EUROPARLAMENTU

      • 9. 11. 2022
      • Dňa 08. novembra 2022 sa v metropole východu uskutočnilo výnimočné plenárne zasadanie Európskeho parlamentu … Ale preč s fake news. V tento deň sa v Košiciach, na pôde UPJŠ, uskutočnil už deviaty ročník simulovaného zasadania Európskeho parlamentu, ktorého tradíciu pre frankofónnych stredoškolákov udržiava dijonská pobočka francúzskej výberovej vysokej školy SciencesPo a Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI/IUFS) v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a partnerskými slovenskými vysokými školami.

      • SIMULÁCIA EUROPARLAMENTU: Čítať viac
      • HALLOWEEN

      • 4. 11. 2022
      • Posledný predprázdninový deň sa naša škola ponorila do strašidelného oparu. Na chodbách sme mohli stretnúť hrôzostrašne i vtipne oblečených jednotlivcov aj celé kolektívy. Žiaci popustili uzdu svojej fantázii a v triedach sedeli Mimoni, postavičky zo Shreka, piráti, muži v čiernom, bosorky, mníšky a mnoho ďalších zaujímavých kreatúrok..

      • HALLOWEEN: Čítať viac
      • ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV DELF

      • 25. 10. 2022
      • Srdečne blahoželáme! Félicitations! Diplomy úspešným kandidátom medzinárodnej skúšky DELF scolaire z francúzskeho jazyka prišiel tento rok slávnostne odovzdať honorárny konzul Francúzskej republiky M. David Mortreux. Tešíme sa, že je nás stále viac tých, ktorí máme radi francúzštinu a že naša škola má tú výsadu byť jedným zo skúšobných centier DELF. Ďakujeme zohratému tímu francúzštinárov, pani riaditeľke a Francúzskej aliancii Košice.

      • ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV DELF: Čítať viac
      • SUIT UP DAY

      • 18. 10. 2022
      • Naša škola sa s radosťou zapája do aktivít v rámci projektu Hrdá škola. Jedným z nich bol suit up day - deň v slušnom oblečení. Zapojila sa doň viac ako polovica žiakov a pedagógov. Bola radosť pozerať sa na gentlemanov a mladé dámy, ktoré sedeli v laviciach a chodili po chodbách. Okrem oblečenia sme sa na hodinách rozprávali o pravidlách slušného správania sa a veríme, že nielen v ten deň sme sa k sebe správali slušnejšie a úctivejšie.

      • SUIT UP DAY: Čítať viac
      • DEŇ BEZ TAŠKY

      • 17. 10. 2022
      • Žiaci na Lacáku majú zmysel pre humor a veľkú dávku kreativity. Dokázali to aj počas tematického dňa - dňa bez tašky. Školské pomôcky si priniesli vo fúriku, detskom kočíku, hrnci, búdke pre psa, smetnom koši, krabici od pizze, karimatke, košíku na huby, detskom kufríku, nákupnom košíku, prilbe, detskom autíčku, obliečke na vankúš, no a jednému žiakovi ako taška poslúžila päťročná sestra :-)

      • DEŇ BEZ TAŠKY: Čítať viac
      • LANGOŠ VÝZVA

      • 12. 10. 2022
      • Dievčatá z prímy - Ninka Juhásová, Elka Krutáková, Katka Luptáková, Michelle Marková, Ninka Nováková, Elka Rejtová, Rianka Staňová, Sofinka Sverlovičová, Nelly Vilčeková a Helenka Pitoráková zo sekundy sa zapojili do Langoš výzvy vyhlásenej skupinou Helenine oči.

       Samy si všetko pripravili, zorganizovali a stihli to popri ostatných nielen školských povinnostiach len za jeden týždeň.

      • LANGOŠ VÝZVA: Čítať viac
      • MMM 2022

      • 6. 10. 2022
      • Už tradične sa v prvú októbrovú nedeľu konal 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

       V tomto roku boli naši žiaci už po 25-krát pracovali v cieľovom servise, kde pomáhali pri občerstvovacej stanici. Výbornú prácu odviedli bratia Calvetovci, Zuzana Hermanovská, Natália Pončáková a Michaela Stupavská z II.FB triedy. Rovnako z bilingválnej slovensko - francúzskej sekcie boli aj tretiačky Ema Macichová a Nina Andrejcová. Septimu zastupovala Alexandra Orosová, I.A triedu Bianka Štecová a kvintu Michal Hulík.

      • MMM 2022: Čítať viac
      • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

      • 28. 9. 2022
      • Na webovom sídle školy sme zverejnili v sekcii Kontakty požadované informácie pre rodičov žiakov našej školy:

       Bankový účet RZ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach: SK 18 1100 0000 0026 2481 4554

       Darovací účet Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach: SK 39 8180 0000 0070 0010 8363

      • INFORMÁCIA PRE RODIČOV: Čítať viac