• Novinky

      • RUSKÉ SLOVO

       Dňa 08.12.2023 sa v priestoroch CVČ Domino konal 18. ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese ruskej poézie a prózy a v sólovom a skupinovom speve pod záštitou Zväzu Rusov Košice.

       Súťaže sa zúčastnilo 120 žiakov z 16 základných a stredných škôl Košického kraja. Tento rok organizátori ponúkli žiakom tému „Svet profesií“.

       Naši žiaci, ako vždy, úspešne reprezentovali školu a postupujú na celoslovenské kolo.

        

       1. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poézia: JURAJ MICHALČÍK

       2. miesto: II. kategória 5-7- roč. (slovenské prostredie) – poézia: LÍVIA ŠOGANIČOVÁ

       2. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poézia: LUCIA POLÁKOVÁ

       1. miesto: III. kategória - skupinový spev: Súbor DRUŽBA

        

       Našim žiakom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia aj v celoslovenskom kole súťaže.

      • BALETNÉ PREDSTAVENIE LUSKÁČIK

       V sobotu 16. decembra 2023 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na baletnom predstavení „Luskáčik“. Predstavením ich sprevádzala hudba významného ruského skladateľa P. I. Čajkovského. Odišli naplnení vianočnou atmosférou. Tento večer nám pripomenul, ako umenie dokáže spojiť rôznych ľudí a priniesť nám nezabudnuteľné chvíle radosti a inšpirácie.

      • MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ

       Dňa 20. decembra 2023 k nám zavítala naša bývala žiačka so zaujímavou a podnetnou prezentáciou o možnostiach štúdia v zahraničí cez program UWC, ktorej sa zúčastnili žiaci tried: II.FB, III.FB, II.RB, III.RB, II.A, V.O a VI.O. Dozvedeli sa nie len o tom, ako a prečo sa na program zapísať, ale aj to, aké sú jeho výhody a ako sa v multikultúrnej komunite žije.

       Stanka Švekušová zodpovedala na všetky otázky s neskutočným zanietením... a bolo ich neúrekom!

       Sme vďační za takýchto žiakov, ďakujeme Stanka, si u nás vždy vítaná!

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE - ČEBURAŠKA

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a p. Meľuchovej zúčastnili už 20. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Čeburaška".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme vystavili na školskej výstave.

        

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

      • MMM 2023

       Poďakovanie Maratónskeho klubu za priazeň, pomoc a čas, ktorý venovali žiaci nášho gymnázia počas roka 2023 v prospech 100. MMM.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

        

       DOD nášho gymnázia sa uskutoční v utorok 12.12.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

      • ŠPECIÁLNY ŠKOLSKÝ E-SHOP

       Máme pre Vás skvelú správu!

       Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej ste sami rozhodli. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope

       Objednávanie je už spustené a bude možné až do 13.12.2023. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

       Pozn.: Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR.

         
       S pozdravom a prianím krásneho dňa 

       vedenie školy

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE

       Aj v tomto školskom roku pri príležitosti Dňa študentstva pripravili vyučujúci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie pre svojich žiakov príjemné dopoludnie strávené s knihou v ruke a pri šálke chutného čaju zo samovaru. Na chvíľu žiaci odložili svoje mobilné telefóny a ponorili sa do príbehu o krokodílovi menom Gena a jeho priateľoch Eduarda Nikolajeviča Uspenského, autora mnohých nádherných kníh pre deti. Čítali, riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky. V triedach vládla rušná pracovná atmosféra.

       Nezabudli sme pritom, ako správni maratónski bežci, ani na pitný režim a doplnenie energie koláčikmi a sušienkami s džemom („varenijem“) a medom.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie príjemné stretnutie s dobrou knihou v ruke a pri šálke chutného čaju!

      • POZNÁVACIA EXKURZIA V BRATISLAVE

       Žiaci II.O a V.O triedy sa koncom novembra zúčastnili edukačno-poznávacej exkurzie v Bratislave. Napriek tomu, že to bolo pomerne fyzicky náročné a únavné, naplno si ju užili. 

       Najprv si vyskúšali, aké je to mať jednu nohu na Slovensku a druhú v Rakúsku, potom sa peším pochodom presunuli do známej čokoládovne, kde sa okrem nákupu a degustácie dozvedeli čo-to o výrobe čokolády. Premiestnili sa do bunkra z druhej svetovej vojny, kde sa veľa dozvedeli a veľa videli. Prvý deň zavŕšili na bratislavských vianočných trhoch. Na druhý deň najprv spoznali čaro knihy Malý princ, následne zákutia Dómu sv. Martina. 

       Na záver nemohli chýbať rýchle nákupy v Auparku a veselá cesta domov.

      • DIAMANTOVÁ PLAKETA

       Dňa 29.11.2023 si z rúk riaditeľky Červeného kríža Zuzany Juskovej prevzala naša pani učiteľka Ľubka Fedorová Diamantovú plaketu prof. MUDr. Jána Janského za šesťdesiat odberov krvi. 

       Sme na ňu hrdí, ďakujeme jej nielen za šírenie dobrého mena školy, ale aj za výchovu ďalších darcov krvi a prajeme jej naďalej pevné zdravie, aby v tom mohla čo najdlhšie pokračovať.

      • IMATRIKULÁCIA

       Naši prváci na klasickej i oboch bilingválnych sekciách sa v stredu 15.11.2023 stali oficiálne súčasťou žiackeho kolektívu. 

       V hoteli Centrum ich slávnostne imatrikulovali starší žiaci, členovia školského parlamentu. Po zložení imatrikulačného sľubu, krátkom súťažnom programe a malom občerstvení prišla na rad diskotéka v prítmí parketu. Bolo veľmi príjemné vidieť spolu tancovať a zabávať sa žiakov patriacich do rôznych tried. 

       Úsmev na tvárach im neschádzal ani pri odchode domov a v závere všetci organizátorom jednohlasne sľúbili účasť na februárovom školskom plese.  

      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA

       Dňa 15. novembra 2023 sa znovu stala naša škola miestom školenia učiteľov francúzskeho jazyka. Zavítali k nám kolegovia nie len z iných košických škôl, no dokonca aj z Popradu a Kežmarku. Témou dňa boli Olympijské hry v Paríži 2024. Náš školiteľ Louis Marandet, ataché pre vzdelávaciu spoluprácu, nám vtipnou a zaujímavou formou priblížil možnosti využitia tejto témy na hodinách francúzskeho jazyka. Za spoluorganizovanie ďakujeme Francúzskemu inštitútu a Francúzskej aliancii Košice.

       Merci beaucoup!

      • DEŇ BEZ TAŠKY

       Opäť sme zažili tematický deň. Tentokrát to bol obľúbený deň bez tašky. Žiaci hýrili kreativitou a triedy pestrosťou. V porovnaní s minulým rokom pribudli stavebná rúra, smetný kôš, chlebník, vlastnoručne vyrobená kartónová taška, rudla či krabica od prášku na pranie.

       Fotiť sa chceli najmä tí mladší, ale užili si to úplne všetci.

      • PRO EDUCO

       Aj v tomto školskom roku sa naše gymnázium predstaví na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v dňoch 06.12.2023 - 07.12.2023 v Kulturparku.

      • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

       Videli ste priložený plagát?

       Tak my sme nelenili, vyhrnuli sme si rukávy pre dobrú vec, zúčastnili sme sa Študentskej kvapky krvi a sharli sme svoju krv. Okrem prvodarcov, na ktorých sme veľmi pyšní, sa na odbere zúčastnil aj pán školník a pani učiteľka Fedorová, ktorí už majú za sebou niekoľko desiatok odberov. 

       Tešíme sa, že sme mohli pomôcť a sme veľmi hrdí na tých, ktorí našli odvahu teraz, ale aj na tých, ktorých sme k darcovstvu priviedli v minulosti.

       Veríme, že nabudúce sa k nám pridajú ďalší odvážlivci.

      • IMATRIKULÁCIA

       V stredu 08.11.2023 sa v reštaurácii Frank uskutočnila imatrikulačná slávnosť pre žiakov prímy

       Členovia školského parlamentu si pre všetkých zúčastnených (žiaci prímy až kvarty) pripravili veselý program, bláznivé súťaže, naučili ich nové tance a nezabudli ani na imatrikulačný sľub. Po chutnej večeri sa rozpútala tanečná zábava, do ktorej sa zapojili všetci - žiaci aj učitelia. Bolo krásne sledovať, ako spolu svorne tancujú bez ohľadu na to, či sa pred imatrikuláciou poznali alebo nie. Vytvorili jeden veľký šťastný tancujúci kolektív. 

       Cieľ imatrikulácie bol splnený na sto percent. :-) 

       Už teraz sa všetci tešíme na januárový školský ples.

      • HALLOWEEN

       Koniec októbra neodmysliteľne patrí jesenným prázdninám, spomienke na našich zosnulých, ale aj halloweenu.

       Halloween pôvodne oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov, zostal významným sviatkom aj po prieniku kresťanstva, duchovenstvo malo záujem, aby sa pôvodne pohanský sviatok zmenil na oslavu sviatku Všetkých svätých – kde by sa oslavovali všetci svätci kresťanskej cirkvi. Časť zvykov spojených so sviatkom prežívala, začala však nadobúdať svetský charakter. V súčasnosti ide o sviatok s karnevalovým charakterom.

       Halloweensky karneval sme zažili v piatok 27.10. aj my. Žiaci, ale aj zamestnanci prišli v kreatívnych maskách, niektoré triedy vytvorili aj kolektívne masky. A tak nám po škole pobehovali smetiari, kartové dámy či policajti. Mnohé triedne kolektívy si vyzdobili aj triedy, jednotlivci sa zapojili do súťaží o najkreatívnejšie vyzdobenú tekvicu, najstrašidelnejšiu poviedku, najstrašidelnejší kulinársky výtvor. Porota si pochutila na zakrvavených črevách, odtrhnutých prstoch či rôznofarebných očiach, objavila nové spisovateľské talenty i fantáziou obdarených umeleckých rezbárov. Najúspešnejšou sa stala Emka Matušková zo sekundy, ktorá získala prvé (za vyrezanú tekvicu), druhé (za kulinársky výtvor) i tretie miesto (za strašidelnú poviedku). 

       Dostrašenia na budúci rok, milí priatelia 🙂

      • ZVIERATÁ Z OVOCIA A ZELENINY

       Dňa 03.11.2023 sa žiaci prímy zapojili do biologicko-výtvarnej akcie „Zvieratá z ovocia a zeleniny“ v rámci zásad správnej životosprávy a zdravia. Žiaci zhotovili z výhradne ovocného a zeleninového materiálu zvieratko. Na základe posúdenia päťčlennou odbornou komisiou zloženou zo žiakov končiacich ročníkov nášho gymnázia boli udelené prvé tri miesta.

      • HRDÁ ŠKOLA

       Nedávno sa naša škola na chvíľu stala hádam najelegantnejším miestom v Košiciach. V rámci projektu Hrdá škola sa uskutočnil suit-up day, teda deň v elegantnom oblečení. Už pri dverách nás s úsmevom v obleku vítal pán školník. Niektorí z nás využili možnosť a nechali sa do školy doviezť nablýskanou limuzínou a do školských priestorov dokráčali po červenom koberci.

       Členovia parlamentu pripravili peknú fotostenu a slávnostne prestretý stôl, ktoré prispeli k slávnostnému vyzneniu celého dňa. Bolo veľmi príjemné chodiť po chodbách plných elegantných dám a pánov, obedovať v jedálni plnej chlapcov v košeliach a dievčat v šatách. Verím, že sme si to všetci naplno užili a už teraz sa tešíme na ďalšie akcie.