• Novinky

      • RUSKÉ SLOVO

      • 22. 12. 2023
      • Dňa 08.12.2023 sa v priestoroch CVČ Domino konal 18. ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese ruskej poézie a prózy a v sólovom a skupinovom speve pod záštitou Zväzu Rusov Košice.

       Súťaže sa zúčastnilo 120 žiakov z 16 základných a stredných škôl Košického kraja. Tento rok organizátori ponúkli žiakom tému „Svet profesií“.

      • RUSKÉ SLOVO: Čítať viac
      • BALETNÉ PREDSTAVENIE LUSKÁČIK

      • 22. 12. 2023
      • V sobotu 16. decembra 2023 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na baletnom predstavení „Luskáčik“. Predstavením ich sprevádzala hudba významného ruského skladateľa P. I. Čajkovského. Odišli naplnení vianočnou atmosférou. Tento večer nám pripomenul, ako umenie dokáže spojiť rôznych ľudí a priniesť nám nezabudnuteľné chvíle radosti a inšpirácie.

      • BALETNÉ PREDSTAVENIE LUSKÁČIK: Čítať viac
      • MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ

      • 22. 12. 2023
      • Dňa 20. decembra 2023 k nám zavítala naša bývala žiačka so zaujímavou a podnetnou prezentáciou o možnostiach štúdia v zahraničí cez program UWC, ktorej sa zúčastnili žiaci tried: II.FB, III.FB, II.RB, III.RB, II.A, V.O a VI.O. Dozvedeli sa nie len o tom, ako a prečo sa na program zapísať, ale aj to, aké sú jeho výhody a ako sa v multikultúrnej komunite žije.

      • MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ: Čítať viac
      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE - ČEBURAŠKA

      • 22. 12. 2023
      • Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a p. Meľuchovej zúčastnili už 20. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Čeburaška".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE - ČEBURAŠKA: Čítať viac
      • MMM 2023

      • 22. 12. 2023
      • Poďakovanie Maratónskeho klubu za priazeň, pomoc a čas, ktorý venovali žiaci nášho gymnázia počas roka 2023 v prospech 100. MMM.

      • MMM 2023: Čítať viac
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • 21. 11. 2023
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       DOD nášho gymnázia sa uskutoční v utorok 12.12.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: Čítať viac
      • ŠPECIÁLNY ŠKOLSKÝ E-SHOP

      • 1. 12. 2023
      • Máme pre Vás skvelú správu!

       Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej ste sami rozhodli. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope:

       Objednávanie je už spustené a bude možné až do 13.12.2023. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!

      • ŠPECIÁLNY ŠKOLSKÝ E-SHOP : Čítať viac
      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE

      • 4. 12. 2023
      • Aj v tomto školskom roku pri príležitosti Dňa študentstva pripravili vyučujúci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie pre svojich žiakov príjemné dopoludnie strávené s knihou v ruke a pri šálke chutného čaju zo samovaru. Na chvíľu žiaci odložili svoje mobilné telefóny a ponorili sa do príbehu o krokodílovi menom Gena a jeho priateľoch Eduarda Nikolajeviča Uspenského, autora mnohých nádherných kníh pre deti. Čítali, riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky. V triedach vládla rušná pracovná atmosféra.

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE: Čítať viac
      • POZNÁVACIA EXKURZIA V BRATISLAVE

      • 1. 12. 2023
      • Žiaci II.O a V.O triedy sa koncom novembra zúčastnili edukačno-poznávacej exkurzie v Bratislave. Napriek tomu, že to bolo pomerne fyzicky náročné a únavné, naplno si ju užili.

       Najprv si vyskúšali, aké je to mať jednu nohu na Slovensku a druhú v Rakúsku, potom sa peším pochodom presunuli do známej čokoládovne, kde sa okrem nákupu a degustácie dozvedeli čo-to o výrobe čokolády. Premiestnili sa do bunkra z druhej svetovej vojny, kde sa veľa dozvedeli a veľa videli. Prvý deň zavŕšili na bratislavských vianočných trhoch. Na druhý deň najprv spoznali čaro knihy Malý princ, následne zákutia Dómu sv. Martina.

      • POZNÁVACIA EXKURZIA V BRATISLAVE: Čítať viac
      • DIAMANTOVÁ PLAKETA

      • 1. 12. 2023
      • Dňa 29.11.2023 si z rúk riaditeľky Červeného kríža Zuzany Juskovej prevzala naša pani učiteľka Ľubka Fedorová Diamantovú plaketu prof. MUDr. Jána Janského za šesťdesiat odberov krvi.

       Sme na ňu hrdí, ďakujeme jej nielen za šírenie dobrého mena školy, ale aj za výchovu ďalších darcov krvi a prajeme jej naďalej pevné zdravie, aby v tom mohla čo najdlhšie pokračovať.

      • DIAMANTOVÁ PLAKETA: Čítať viac
      • IMATRIKULÁCIA

      • 1. 12. 2023
      • Naši prváci na klasickej i oboch bilingválnych sekciách sa v stredu 15.11.2023 stali oficiálne súčasťou žiackeho kolektívu.

       V hoteli Centrum ich slávnostne imatrikulovali starší žiaci, členovia školského parlamentu. Po zložení imatrikulačného sľubu, krátkom súťažnom programe a malom občerstvení prišla na rad diskotéka v prítmí parketu. Bolo veľmi príjemné vidieť spolu tancovať a zabávať sa žiakov patriacich do rôznych tried.

      • IMATRIKULÁCIA: Čítať viac
      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA

      • 23. 11. 2023
      • Dňa 15. novembra 2023 sa znovu stala naša škola miestom školenia učiteľov francúzskeho jazyka. Zavítali k nám kolegovia nie len z iných košických škôl, no dokonca aj z Popradu a Kežmarku. Témou dňa boli Olympijské hry v Paríži 2024. Náš školiteľ Louis Marandet, ataché pre vzdelávaciu spoluprácu, nám vtipnou a zaujímavou formou priblížil možnosti využitia tejto témy na hodinách francúzskeho jazyka. Za spoluorganizovanie ďakujeme Francúzskemu inštitútu a Francúzskej aliancii Košice.

      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Čítať viac
      • DEŇ BEZ TAŠKY

      • 23. 11. 2023
      • Opäť sme zažili tematický deň. Tentokrát to bol obľúbený deň bez tašky. Žiaci hýrili kreativitou a triedy pestrosťou. V porovnaní s minulým rokom pribudli stavebná rúra, smetný kôš, chlebník, vlastnoručne vyrobená kartónová taška, rudla či krabica od prášku na pranie.

       Fotiť sa chceli najmä tí mladší, ale užili si to úplne všetci.

      • DEŇ BEZ TAŠKY: Čítať viac
      • PRO EDUCO

      • 16. 11. 2023
      • Aj v tomto školskom roku sa naše gymnázium predstaví na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v dňoch 06.12.2023 - 07.12.2023 v Kulturparku.

      • PRO EDUCO: Čítať viac
      • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

      • 15. 11. 2023
      • Videli ste priložený plagát?

       Tak my sme nelenili, vyhrnuli sme si rukávy pre dobrú vec, zúčastnili sme sa Študentskej kvapky krvi a sharli sme svoju krv. Okrem prvodarcov, na ktorých sme veľmi pyšní, sa na odbere zúčastnil aj pán školník a pani učiteľka Fedorová, ktorí už majú za sebou niekoľko desiatok odberov.

      • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI: Čítať viac
      • IMATRIKULÁCIA

      • 13. 11. 2023
      • V stredu 08.11.2023 sa v reštaurácii Frank uskutočnila imatrikulačná slávnosť pre žiakov prímy.

       Členovia školského parlamentu si pre všetkých zúčastnených (žiaci prímy až kvarty) pripravili veselý program, bláznivé súťaže, naučili ich nové tance a nezabudli ani na imatrikulačný sľub. Po chutnej večeri sa rozpútala tanečná zábava, do ktorej sa zapojili všetci - žiaci aj učitelia. Bolo krásne sledovať, ako spolu svorne tancujú bez ohľadu na to, či sa pred imatrikuláciou poznali alebo nie. Vytvorili jeden veľký šťastný tancujúci kolektív.

      • IMATRIKULÁCIA : Čítať viac
      • HALLOWEEN

      • 13. 11. 2023
      • Koniec októbra neodmysliteľne patrí jesenným prázdninám, spomienke na našich zosnulých, ale aj halloweenu.

       Halloween pôvodne oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov, zostal významným sviatkom aj po prieniku kresťanstva, duchovenstvo malo záujem, aby sa pôvodne pohanský sviatok zmenil na oslavu sviatku Všetkých svätých – kde by sa oslavovali všetci svätci kresťanskej cirkvi. Časť zvykov spojených so sviatkom prežívala, začala však nadobúdať svetský charakter. V súčasnosti ide o sviatok s karnevalovým charakterom.

      • HALLOWEEN: Čítať viac
      • ZVIERATÁ Z OVOCIA A ZELENINY

      • 7. 11. 2023
      • Dňa 03.11.2023 sa žiaci prímy zapojili do biologicko-výtvarnej akcie „Zvieratá z ovocia a zeleniny“ v rámci zásad správnej životosprávy a zdravia. Žiaci zhotovili z výhradne ovocného a zeleninového materiálu zvieratko. Na základe posúdenia päťčlennou odbornou komisiou zloženou zo žiakov končiacich ročníkov nášho gymnázia boli udelené prvé tri miesta.

      • ZVIERATÁ Z OVOCIA A ZELENINY: Čítať viac
      • HRDÁ ŠKOLA

      • 7. 11. 2023
      • Nedávno sa naša škola na chvíľu stala hádam najelegantnejším miestom v Košiciach. V rámci projektu Hrdá škola sa uskutočnil suit-up day, teda deň v elegantnom oblečení. Už pri dverách nás s úsmevom v obleku vítal pán školník. Niektorí z nás využili možnosť a nechali sa do školy doviezť nablýskanou limuzínou a do školských priestorov dokráčali po červenom koberci.

      • HRDÁ ŠKOLA: Čítať viac