• Novinky

      • OCENENIE NAŠEJ KOLEGYNE

      • 27. 4. 2022
      • Dňa 23.04.2022 si naša kolegyňa p. Ľ. Fedorová v ŠD prevzala Čestnú cenu predsedu KSK za rok 2021 - za vyše 20-ročné pôsobenie na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach za inovatívne a kreatívne vedenie mladej generácie k estetickým a kultúrnym hodnotám. Srdečne blahoželáme!

      • OCENENIE NAŠEJ KOLEGYNE: Čítať viac
      • CELOSVETOVÉ FINÁLE OLYMPIÁDY V RKI

      • 27. 4. 2022
      • V dňoch 28.03 – 30.03.2022 sa v Prahe uskutočnilo celosvetové finále olympiády v RKI organizovanou Prezidentskou knižnicou Borisa Jeľcyna v Petrohrade. Laureátmi sa stali Šimon Jozef Kapusta z IV.RB a Šimon Matias z III.RB triedy.


       Výnimočný úspech vybojovala žiačka II.RB triedy Bianka Drotárová, ktorú vyznamenali diplomom 3. stupňa.
       Okrem iného sa Bianka venuje spoločenským tancom, v ktorých sa taktiež umiestňuje na popredných miestach v celoslovenských súťažiach. K mimoriadnemu úspechu všetkým srdečne blahoželáme!!!

      • CELOSVETOVÉ FINÁLE OLYMPIÁDY V RKI: Čítať viac
      • CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

      • 27. 4. 2022
      • Dňa 12.04.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku pod záštitou IUVENTY. Našu slovensko – ruskú bilingválnu sekciu reprezentoval výherca krajského kola tejto súťaže Šimon Jozef Kapusta, žiak IV.RB triedy.

       V kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá sa umiestnil na krásnom 3. mieste so stratou jediného bodu na víťaza olympiády.

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2022

      • 25. 4. 2022
      • Dňa 14. apríla 2022 sa v Kulturparku v Košiciach uskutočnilo semifinále súťaže "Spievam po francúzsky 2022" spoluorganizovanej Francúzskou alianciou v Košiciach, v Banskej Bystrici a Francúzskym inštitútom v Bratislave. Do národného kola postúpila naša žiačka Rhian Grmanová. Hreje nás pri srdci, že naši žiaci aj takto nezištne reprezentujú našu školu.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2022: Čítať viac
      • EURÓPSKE KOLO OLYMPIÁDY RKI

      • 8. 4. 2022
      • Žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie ŠIMON JOZEF KAPUSTA (IV.RB), ŠIMON MATYAS (III.RB), BIANKA DROTÁROVÁ (II.RB), laureáti Európskeho kola olympiády RKI sa v dňoch 28.03. - 30.03.2022 zúčastnili celosvetového finále olympiády pod záštitou Prezidenta RF a Prezidentskej knižnice B. N. JEĽCINA v Petrohrade pod názvom: ,,Rusko v elektronickom svete“ v predmete ,,ruština ako cudzí jazyk“

      • EURÓPSKE KOLO OLYMPIÁDY RKI: Čítať viac
      • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

      • 8. 4. 2022
      • V marci 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku RKI organizované IUVENTOU. Naše gymnázium reprezentovali traja žiaci, ktorí sa v kategórii B4 umiestnili na popredných miestach:

       1. miesto: Šimon Jozef Kapusta (IV.RB)
       2. miesto: Šimon Matias (III.RB)
       3. miesto: Viktória Popaďáková (V.RB)

       Žiakom srdečne blahoželáme a Šimonovi prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 19. a 20. apríla 2022.

      • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku: Čítať viac
      • AUTORSKÉ ČÍTANIE

      • 5. 4. 2022
      • Pascal Janovjak - LE ZOO DE ROME

       Dovoľte nám niekoľkými fotografiami sprostredkovať príjemnú a nenútenú atmosféru, ktorá vznikla dňa 31.03.2022 počas autorského čítania s francúzsko-švajčiarskym autorom p. Pascalom Janovjakom na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Čas určený na túto aktivitu všetkým zúčastneným doslova preletel, diskusia plynula veľmi spontánne, čítania sa zúčastnili naši žiaci, ktorí študujú francúzsky jazyk na bilingválnom francúzsko-slovenskom a osemročnom gymnáziu. Sme vďační za možnosť privítať p. Janovjaka a p. prof. Malinovskú, ktorým sme zaviazaní za pre nás naozaj nezabudnuteľný čas, v ktorom sme mohli vnímať silný príbeh, diskutovať o ňom a tiež nahliadnuť do "zákulisia" práce spisovateľa.

      • AUTORSKÉ ČÍTANIE: Čítať viac
      • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

      • 24. 2. 2022
      • 1. Podanie prihlášky na strednú školu - link

       2. Prijímacie skúšky: kritériá na prijímacie skúšky, vzory testových úloh z matematiky a slovenského jazyka a literatúry - link

       3. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach sa prezentuje aj na sociálnych sieťach:

       Facebook,

       Instagram,

       Youtube.

      • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU: Čítať viac
      • OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

      • 18. 3. 2022
      • Dňa 15. februára 2022 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

       Olympiáda vo francúzskom jazyku je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne.

      • OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU: Čítať viac
      • ÚČASŤ ŽIAKOV V NÁRODNEJ SÚŤAŽI HIV/AIDS PREVENCIA

      • 14. 3. 2022
      • Dňa 4. marca 2022 sa žiaci II.A Belák S., Danyi V., Patakiová B. zúčastnili finále národného kola súťaže HIV/AIDS prevencia. Žiaci mali možnosť preveriť, rozšíriť a porovnať si vedomosti z danej oblasti s ostatnými školami na Slovensku.

      • ÚČASŤ ŽIAKOV V NÁRODNEJ SÚŤAŽI HIV/AIDS PREVENCIA: Čítať viac
      • BLAHOŽELÁME VÍŤAZOM

      • 8. 3. 2022
      • Blahoželáme víťazom I. kola OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU RKI Šimonovi Jozefovi Kapustovi, Eduardovi Lauffovi, Jurajovi Michalčíkovi a Viktórii Popaďákovej.

      • BLAHOŽELÁME VÍŤAZOM: Čítať viac
      • HOKEJISTI NA NAŠEJ ŠKOLE

      • 8. 3. 2022
      • V minulosti bola naša škola známa aj vďaka basketbalu. Veď jej lavice dreli či už najlepšia slovenská basketbalistka Zuzana Žirková, alebo mnohými slovenskými titulmi ovenčené Daniela Čikošová, Ivana Jalčová a mnoho ďalších. V súčasnosti sa to na našej škole doslova hemží hokejistami. V prime je trio žiakov Hirman, Šoltýs a Redžepovič, v sekunde Bojčík, v tercii duo Bodnár a Rejta, v kvarte Murín a v kvinte Bodnár, ale tiež Kiss, ktorý momentálne pôsobí v prestížnej mládežníckej súťaži za veľkou mlákou. V I.RB triede sa hokeju venuje Buchla

      • HOKEJISTI NA NAŠEJ ŠKOLE: Čítať viac
      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

      • 18. 2. 2022
      • Dňa 11.02.2022 sa konalo slávnostné otvorenie celoslovenskej súťaže Ruské slovo pod záštitou Zväzu Rusov v Košiciach a Ministerstva školstva SR.

       Naši žiaci: Šimon Jozef Kapusta a Alexandra Copková zo IV.RB triedy v online formáte otvorili 16. ročník súťaže milovníkov ruského slova piesne RUSKÉ SLOVO.

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO: Čítať viac
      • PROJEKT PENIAZE ...

      • 16. 2. 2022
      • Peniaze... Stretávame sa s nimi každý deň. Sú odmenou za prácu a prostriedkom na nákup a predaj čohokoľvek. Aj vďaka nim uspokojujeme svoje potreby. Čo tvorí ich hodnotu? Ako vzniká cena? Môže svet zbankrotovať? Kde a prečo sa vzali banky? Ako s nakladať s peniazmi?

       Odpovede na tieto a mnoho iných otázok hľadajú žiaci sekundy na Cvičeniach z matematiky celoročnou realizáciou zážitkového projektu Peniaze, z Fenoménov sveta www.fenomenysveta.sk

      • PROJEKT PENIAZE ...: Čítať viac
      • EKO OLYMPIÁDA

      • 14. 2. 2022
      • Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO slovenské o.z. Planet Lover spúšťa historicky prvú Ekoolympiádu pre základné a stredné školy. Ekoolympiáda je VEDOMOSTNÁ HRA, ktorá hravou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Je to nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy, ktorá je pre dnešných mladých ľudí najľahším spôsobom na získavanie vedomostí.

      • EKO OLYMPIÁDA: Čítať viac
      • INTERAKTÍVNA PREZENTÁCIA 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA

      • 11. 2. 2022
      • Po kliknutí na link PADLET sa Vám zobrazia všetky dôležité informácie (základné informácie o gymnáziu, termín podania prihlášok, vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky). Prostredníctvom videonahrávok, fotografií a iných interaktívnych dokumentov máte možnosť nazrieť do študentského života na škole a nahliadnuť do tried aj za zatvorenými dverami.

      • INTERAKTÍVNA PREZENTÁCIA 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA: Čítať viac