• Novinky

      • ŠKOLSKÁ KOLEKCIA

       Krásny deň všetkým,

       tak a máme tu hlasovanie naostro!

       Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! 

       Hlasujte do 10.11.2023 o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. 

       Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky v rôznych farbách :-)

       Hlasovanie. 

      • PLACHÉHO MÍĽA

       Žiačky Loriána Popovičová (V.FB) a Viviána Popovičová (II.FB) obsadili v behu dievčat stredoškoláčok vo svojich disciplínach 1. miesto na 15. ročníku Plachého míľa. Obidvom žiačkám srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      • VÝMENNÝ POBYT 2023

       Francúzski korešpondenti na Slovensku

       Košice, Červený Kláštor, Stará Ľubovňa, Tatry

       Koncom septembra a začiatkom októbra sa konala druhá časť výmenného pobytu s francúzskymi coresmi z La Côte Saint-André.

       Naše mesto sa im veľmi páčilo, v ÚĽUVe sa premenili na remeselníkov a odniesli si domov vlastné výrobky.

       Páčil sa im aj Hrad Stará Ľubovňa a splav po Dunajci, no Tatry ich úplne očarili!

       Tešíme sa na novú edíciu!

      • TÁBOR BURATINO

       Začiatkom septembra sa uskutočnil tábor ruského jazyka „Buratino“. Žiaci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili nácvikov spevu, viacerých zábavných disciplín vedených v duchu ruského jazyka. Tento rok sme mali možnosť spolu osláviť 20. turnus tábora, na ktorom nechýbala chutná torta.         

       Žiaci sa programu nielen zúčastňovali, ale mali možnosť pomôcť v organizácii tábora. Napríklad Bianka Drotárová a Šimon Matiáš nás naučili tancovať valčík a sambu, a taktiež Šimon Matiáš si pre svojich spolužiakov pripravil kvíz: Kvízplíz, ktorý mal veľký úspech. 

       Prekvapili nás minuloroční maturanti, ktorí nás prišli pozrieť a pospomínať na pekné časy trávené v tábore. Nechýbala ani večerná diskotéka. Celý tábor prebiehal v uvoľnenej atmosfére a nepochybne pomohol združiť celú ruskú sekciu.

      • EXKURZIA - DUKLA

       Dňa 11.10.2023 sme sa so spolužiakmi našej slovensko-ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili exkurzie do mesta Svidník a na Duklu. Neprišli sme sa tam len vzdelávať či kochať nádherou miestnej prírody, ale aj spomenúť si a pokloniť sa padlým, ktorí tu pred 79 rokmi počas Karpatsko-duklianskej operácie padli za našu slobodu.

       Navštívili sme Vojenské historické múzeum vo Svidníku, kochali sa lesnatými pahorkami Údolia smrti zo závratnej výšky Vyhliadkovej veže na Dukle a zapálili sviečky a zložili naše poklony pri pamätníkoch padlých. V studenom a hmlistom počasí sme si dokázali predstaviť útrapy, aké zažili naši predkovia a v mnohých z nás sa ozvali pocity hrdosti a pýchy, keď sme spomínali na svojich praotcov, ktorí tu aj za nás bojovali. V múzeu aj na Vyhliadke sme si vypočuli profesionálne pripravené a záživne podané výklady, za ktoré pánom sprievodcom zo srdca ďakujeme.

      • SÚDNY DVOR

       Súdny dvor EÚ v Luxemburgu: prezentácia práce právnika-lingvistu

       Dňa 19. októbra 2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili prezentácie práce právnika-lingvistu na Súdnom dvore EÚ, ktorá sa konala v spolupráci s Francúzskou alianciou Košice.

       Pani Naďa Daurel, pán Branislav Magda, ďakujeme vám za zaujímavú prezentáciu, ktorá našim žiakom otvorila nové horizonty budúceho uplatnenia sa s francúzskym jazykom.

       Sme poctení, že sa k nám vracajú naši bývalí žiaci s takýmito peknými projektami a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Ďakujeme aj našim šikovným žiakom za ich záujem a trefné a podnetné otázky.

      • DELF: DIPLOM Z MEDZINÁRODNEJ SKÚŠKY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

       Srdečne blahoželáme! Félicitations!

       Diplomy úspešným kandidátom medzinárodnej skúšky DELF scolaire z francúzskeho jazyka prišiel aj tento rok slávnostne odovzdať honorárny konzul Francúzskej republiky M. David Mortreux. Tešíme sa, že je stále viac a viac tých, ktorí sú pre francúzštinu zapálení a majú ju radi. Ceníme si prácu učiteľov, lebo vďaka nim je naše gymnázium jediným skúšobným centrom DELF scolaire pre východné Slovensko. Ďakujeme zohratému tímu francúzštinárov, pani riaditeľke a Francúzskej aliancii Košice.

        

       Bonne continuation à tous!

      • NAZRELI SME DO PRIESTOROV ÚSTAVNÉHO SÚDU

       Vyvrcholením osláv 30. výročia začiatku činnosti Ústavného súdu bol Deň otvorených dverí pre verejnosť, ktorého sa zúčastnili žiaci II.A triedy. V sprievode zamestnanca Ústavného súdu absolvovali prehliadku priestorov Ústavného súdu, nahliadli do pojednávacích miestností, v ktorých sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna, do Siene nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia. Prezrieť si mohli aj kanceláriu samotného predsedu ÚS. Dozvedeli sa o právomociach a fungovaní tejto inštitúcie. Súčasťou programu bolo aj premietanie filmového dokumentu o ÚS.

      • MINI ERASMUS

       Tohtoročný MiniErasmus sa bude konať v dátumoch od 19.11.2023 do 23.11.2023. Registrácia na projekt bude oficiálne spustená 08.10.2023.

       Projekt ponúka unikátnu možnosť spoznať vysokú školu a stretnúť sa s budúcimi spolužiakmi ešte pred podaním prihlášky, vďaka čomu môže byť rozhodnutie o budúcej kariére pre žiakov jednoduchšie a najmä založené na vlastnej skúsenosti.

      • DEŇ ŠKOLNÍKA

       V rámci projektu Hrdá škola sa na pôde našej školy uskutočnilo veľmi milé podujatie. Deň školníka. Členovia školského parlamentu pánovi školníkovi zložili báseň i text korunovačnej listiny. Pri vrátnici školy mu zástupcovia žiakov zborovo zarecitovali napísanú báseň. Obliekli sa do čierneho - takto totiž každodenne chodí pán školník oblečený. Položili mu zopár otázok o chode školy, a keďže ich zvládol, korunovali ho za kráľa školy. Dostal korunku, šerpu i kladivo (žezlo). Darovali mu na pamiatku obe listiny - báseň i  korunovačnú listinu ako aj vlastnoručne upečenú bábovku (vedia, že pán školník má rád sladké). Niektorí žiaci mu priniesli ďalšie sladké pozornosti. Bol  veľmi dojatý, šerpu si pripevnil na dvere svojej miestnosti, aby mu denne pripomínala tento krásny deň. Veľmi pekne ďakujeme členom parlamentu, všetkým zúčastneným žiakom aj všetkým rodičom, ktorí prispeli dobrými nápadmi!

      • ŠTUDENTSKÉ VOĽBY

       V piatok 22.09.2023 sa na našej škole uskutočnili simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Víťazom volieb by sa stalo Progresívne Slovesko (43,87%). Ďalej by sa do parlamentu dostali tieto strany: SMER-SD (8,49%), Sloboda a Solidarita (6,60%) a HLAS-SD (6,13%). Volebná účasť žiakov bola 53,94%. Ďalšie simulované Študentské voľby (prezidentské) sa na našej škole uskutočnia v marci 2024.

      • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

       Organizácia začiatku školského roka 2023/2024:

        

       • Nástup žiakov I. ročníkov – I.O, I.A, I.FB, I.RB vo vestibule školy - 04.09.2023 o 8.00 hod.
       • Triedni učitelia si žiakov prvých ročníkov prevezmú v priestoroch vestibulu školy
       • Nástup žiakov II.O – IV.O triedy - 04.09.2023 o 8.15 hod. do kmeňových tried
       • Nástup žiakov ostatných tried - 04.09.2023 o 8.30 hod. do kmeňových tried
       • Program dňa 04.09.2023 od 8:00 (resp. 8:15, 8:30) do 11:00 hod.: privítanie žiakov, úvodné informácie, prihlasovanie na obedy, vypisovanie tlačív, aktualizácia triednych zoznamov, preberanie učebníc
       • Potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii v elektronickej forme na www.gmrske.edupage.org
       • Obedy dňa 04.09.2023 sa budú vydávať v čase od 11.00 do 13.00 hod. a v dňoch 05. – 06.09.2023 v čase od 11.30 do 13.30 hod..
      • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V MOSKVE

       Na prelome marca a apríla 2023 sa v Moskve uskutočnila medzinárodná olympiáda finančných trhov Fincontest, ktorá vznikla spoluprácou medzi Finančnou univerzitou v Moskve a Moskovskou burzou. Na tejto olympiáde sa zúčastnil aj žiak IV.RB triedy Šimon Matiaš, ktorý nás reprezentoval už na viacerých súťažiach.

       Okrem krás Moskvy mal možnosť sa stretnúť s bývalými žiakmi nášho gymnázia študujúcich na Moskovských univerzitách. Olympiáda prebiehala v sídle moskovskej burzy a Šimon si okrem ocenenia pre zahraničných účastníkov odniesol z olympiády aj vecné ceny a cenné skúsenosti.

      • DOPOLUDNIE S RUSKÝM JAZYKOM

       Svet profesií

       Žiaci slovensko-ruskej bilingválnej sekcie (II.RB a IV.RB) sa 6. júna zúčastnili akcie Dopoludnie s ruským jazykom – Svet profesií v CVČ Domino Košice. Akcia sa niesla v duchu profesií, žiaci sa dozvedeli o nových a najstarších profesiách na Slovensku aj vo svete. Žiaci z rôznych škôl si pripravili básne a piesne o svojom budúcom povolaní.

       V tento deň sme oslavovali aj 224 narodeniny slávneho ruského básnika a prozaika Alexandra Sergejeviča Puškina, ktorý zavítal na akciu v podobe našich žiakov IV.RB triedy (Filip Veme a Šimon Scholtz). Študenti sa zoznámili s tradíciami pitia čaju a s ruskými ľudovými hrami, ako „chorovod“, „koľečko“, „ručejok“. Program moderovali naši žiaci z IV.RB triedy – Alexandra Copková a Šimon Matiáš.

       Na záver akcie sme spravili spoločné fotografie a zakončili program piesňou „Želáme“.

      • POSLEDNÝ ZVONČEK

       Rozlúčka s maturantmi slovensko-ruskej sekcie – Posledný zvonček

       V utorok 30. mája 2023 na slovensko-ruskej bilingválnej sekcii odznel „Posledný zvonček“ pre maturantov. Rozlúčiť sa s nimi a popriať im veľa úspechov v „dospeláckom živote“ prišli nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj mimoriadny hostia, riaditeľka Súkromného centra voľného času Buratino – Mgr. Natália Dostovalová a zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy Jantárová – Mgr. Ľubov Gerusová.

       Žiaci našej sekcie si pre nás pripravili aj krátky kultúrny program. Žiačka IV.RB Soňa Pristašová a žiačka II.RB Michaela Štofčíková nám zatancovali scénické tance, žiačka I.RB Emma Labancová nám zahrala na husliach a krásne básne si pre nás pripravili žiaci III.RB Juraj Michalčík a Alžbeta Bohaničová. Moderátormi programu boli žiaci IV.RB triedy Šimon Matiáš a Alexandra Copková. Na záver sa s našimi maturantami rozlúčil aj spevácky zbor «Дружба», ktorého súčasťou boli aj oni a spolu s nami si zaspievali pieseň „Posledný zvonček“.

      • NEXTGEN ENERGY CAMP

       NextGen Energy Camp je štvordňový camp (26.6.-29.6.2023), ktorý sa koná v Bratislave a Handlovej a spája nadšených žiakov z Trenčianskeho a Košického kraja, ktorí majú záujem o obnoviteľné zdroje energie a chcú sa o tejto téme dozvedieť viac. Camp ponúka bohatý program s interaktívnymi prednáškami, praktickými cvičeniami a skúsenosťami z praxe, ktoré sú vedené odborníkmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 

       Tábor je otvorený pre žiakov stredných škôl, všetkých ročníkov, bez ohľadu na predchádzajúce znalosti o obnoviteľných zdrojoch energie. Cieľom je ponúknuť nové možnosti a inšpirovať mladých ľudí k nasledovaniu kariéry v energetickom sektore.

       Tábor NextGen Energy Camp je príležitosťou pre žiakov rozšíriť svoje vedomosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a inšpirovať ich k lepšej budúcnosti v súlade s udržateľným rozvojom. Camp je pre účastníkov bezplatný. Z grantu sú pokryté náklady na ubytovanie, dopravu a stravu. 

       NextGen_Energy_Camp.pdf

       Informácie:

       Tel. číslo: 0905318802, email future@nextgenenergy.sk 

       Sociálne siete:

       FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100092345177841

       IG: https://www.instagram.com/nextgen_energy_:

      • ZÁPIS DELF

       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire.

       Medzinárodná skúška DELF scolaire jún 2022 sa na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika uskutoční v nasledujúcom harmonograme:

       Zápis trvá do 26.05.2023.

       Úrovne A1 a B1 dňa 14.06.2023 (streda) so začiatkom o 07:45h.

       Úrovne A2 a B2 dňa 15.06.2022 (štvrtok) so začiatkom o 07:45h.

       Detailné harmonogramy sú zverejnené v priestoroch školy na 1. poschodí.

        

       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_Delf_Scolaire_2023.pdf

        

       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195, SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.

      • VÝMENNÝ POBYT VO FRANCÚZSKU

       Výmenný pobyt v mestečku la Côte Saint-André vo Francúzsku

       Mníchov, Ženeva, Lausanne, Annecy a Miláno

       V dňoch 18. apríla až 2. mája 2023 sa žiaci II.FB, III.FB triedy a vybraní žiaci oktávy a kvinty zúčastnili výmenného pobytu vo francúzskom mestečku la Côte Saint-André, kde sme strávili týždeň ponorení do francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry.

       Naši hostitelia nám pripravili výlet do mesta Lyon, túru v Alpách, prehliadku mestečka la Côte Saint-André, no vyskúšali sme si aj vyučovanie na francúzskom gymnáziu a zmerali si sily v športe typickom pre tento región "la boule lyonnaise"... v ktorom sme si obhájili prvenstvo :)

       Na ceste tam a späť sme sa zastavili a chodením umorili v iných úžasných mestách.

       V Mníchove nás nezastavilo ani neprajné počasie v tom, aby sme si pozreli Mariannenplatz, Residenzmuseum, navštívili galériu Die Pinakotheken, či vystúpili na vežu kostola Sv. Petra.

       Ženeva nás očarila svojou Botanickou záhradou, oči nám šli vyskočiť z dierok pri návšteve Múzea Patek Philippe, v Múzeu Červeného kríža sme si uvedomili zraniteľnosť človeka aj nevyhnutnosť bezúhonnej pomoci a dobrovoľníctva. Niektorí fajnšmekri ochutnali cukrárske umenie Christopha Renou a samozrejme nesmel chýbať ani slávny ženevský vodotrysk.

       V Lausanne sme sa potešili pohľadom na jazero aj starým mestom a dozvedeli sme sa kopu nových informácií o športe v Múzeu Olympijských hier.

       Starobylé mestečko Annecy, ležiace medzi horami pri krásnom jazere, očarilo všetkých svojou krásou.

       V Miláne sme z posledných síl vystúpili na strechy katedrály Duomo di Milano, pomotali sme sa aj po slávnej nákupnej galérii Vittorio Emanuele II a vychutnali sme si pravé talianske cestoviny.

        

       Nech do mňa hodí kameňom ten, kto si z tohto úžasného výletu neodniesol aspoň jeden úžasný zážitok :)

      • DEŇ ZEME 2023

       V piatok 21.04.2023 sme si v škole  pripomenuli Deň Zeme trošku netradične a to súťažou vedomostnou, ale aj výtvarnou.

       A tu sú výsledky. Celkový počet bodov, ktoré mohli súťažiaci získať vo vedomostnej súťaži bol 50. Tu sú výsledky. 

       Príma: 40, Sexta: 29, Sekunda: 32, Septima: 39, Tercia: 45, II.A: 35, Kvarta: 38, II.RB: 25, Kvinta: 29, III.RB: 33, I.A: 33, IV.RB: 36, I.RB: 32, IV.FB: 26, I.FB: 44.

       Ďalšia súťaž prebiehala vonku na školskom dvore. Súťažiaci žiaci maľovali na asfalt na tému: Čo pre nás znamená naša Zem. Výhercovia z každej skupiny budú po hlasovaní žiakov školy odmenení.

      • LA FRANCOPHONIE EN JEUX

       Na našom gymnáziu sa v apríli 2023 pre žiakov slovensko - francúzsej bilingválnej sekcie uskutočnila súťaž La Francophonie en jeux 2023 pod vedením Mgr. Georges De Clercq a Mgr. Celia Paparusso González. 

       Výsledky súťaže:

       Prvá cena: Melinda Hogyová -- IV. FB 

       Druhá cena: Zdenka Šuščáková -- I. FB 

       Tretia cena: Natália Pončáková -- II. FB