• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 09.02.2023

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov sa uskutoční vo štvrtok 09.02.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

      • MEDZINÁRODNÁ ONLINE OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

       V dňoch 03.10.202214.11.2022 prebiehala už III. Medzinárodná online-olympiáda v ruskom jazyku ako cudzom, ktorú vyhlasuje Sankt-Peterburgská štátna univerzita. Zúčastnilo sa jej vyše 5 000 účastníkov z celého sveta vo veku od 12 do 35 rokov a súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách.

       Do tejto olympiády sa zapojilo aj 10 žiačok našej slovensko - ruskej bilingválnej sekcieII.RB, III.RB a IV.RB triedy a boli veľmi úspešné.

       I. veková kategória:

       1. miesto: Bianka Drotárová (III.RB)

       2. miesto: Simona Fügediová a Nina Pradeniaková (III.RB)

       3. miesto: Alžbeta Bohaničová a Simona Šporková (III.RB)

        

       II. veková kategória:

       2. miesto: Alexandra Copková (IV.RB)

        

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a víťazkám blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

      • EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

       Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré pomáhajú šíriť porozumenie v Európe a na celom svete. Cena slúži na vyzdvihnutie každodennej práce mladých ľudí v celej Európe, ktorí sa snažia o posilnenie európskej demokracie, a na podporu ich aktívneho zapájania sa do formovania budúcnosti Európy.

       Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 7500 EUR, druhá 5 000 EUR a tretia 2 500 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 27 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

       Prihlásiť sa môže každý občan EÚ vo veku od 16 do 30 rokov s projektom, ktorý pomáha meniť Európu. Viac sa dozviete v priloženom texte, prípadne na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

       Informácie: Prihlaste_sa_do_sutaze_o_Cenu_Karola_Velkeho_pre_mladez_2023.pdf

      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA

       Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školenie určené pre učiteľky a učiteľov francúzskeho jazyka základných, stredných a vysokých škôl. Priblížili sme si možnosti a použitie platforiem Cultuthèque a IFcinéma vo vyučovacom procese. Za cenné rady a vysvetlenia ďakujeme Laure Biotteau, našej školiteľke a referentke pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Za spoluorganizovanie ďakujeme Francúzskemu inštitútu a Francúzskej aliancii Košice.

      • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

       Dňa 13. decembra 2022 sme mali česť privítať na pôde našej školy veľvyslanca Francúzskej republiky, J. E. pán Pascal le Deunff v sprievode s atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, p. Louis Marandet. Pán veľvyslanec sa stretol pri príjemnej diskusii so žiakmi študujúcimi francúzsky jazyk, a taktiež s vedením školy a frankofónnym pedagogickým tímom.

       Ďakujeme za návštevu a srdečné slová, bolo nám cťou.

      • KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

       Starší i mladší žiaci gymnázia každoročne súťažia v kvíze, kde si overujú svoje vedomosti a to cez médium anglického jazyka. Tohoroční víťazi získali od vedenia gymnázia poukážky na nákup literatúry v jednom z košických kníhkupectiev. Z mladších žiakov sa podarilo zvíťaziť dievčatám z kvarty. Tretie miesto v súťaži starších žiakov získali chlapci zo sexty, druhé miesto team zo IV.FB. Absolútnymi víťazmi sa stali chlapci z kvinty. 

       Víťazom blahoželáme a tešíme sa na súťaž v budúcom školskom roku. 

       p.p. Zahatňanská, Kovácsová, Krížeková 

      • PF 2023

       Prajeme Vám všetkým pokojný adventný čas, príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2023!

      • BETLEHEMSKÉ SVETLO

       Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania Svetla z Betlehemu.

       Aj naša škola sa pripojí k tejto predvianočnej tradícii. Každý žiak bude mať preto zajtra (utorok) po vyučovaní možnosť odpáliť si z plamienka Betlehemského svetla na svoju sviečku v kahančeku v priestoroch vrátnice školy po 5., 6. a 7. vyučovacej hodine.

       Z bezpečnostných dôvodov, prosíme, všetkých o dodržanie pravidiel zaobchádzania s otvoreným ohňom.

      • E-KNIHA O ŠTÚDIU A AKTUÁLNOM TRHU PRÁCE

       Dňa 27. októbra 2022 sa na pôde školy uskutočnila online konferencia o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2022. Jej cieľom bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. 

       Organizačnému tímu sa z jeho obsahu podarilo vyhotoviť e-knihu (.pdf na stiahnutie), v ktorej môžete nájsť prehľadne zhrnuté: 

       • užitočné informácie o osobnom rozvoji a mäkkých zručnostiach,
       • trendy na trhu práce a v jednotlivých odboroch (Elektrotechnika/ Strojárstvo/ Informačné technológie/ Stavebníctvo/ Obchod a služby/ Financie/ Zdravotníctvo), 
       • rôzne príležitosti od partnerských organizácií READYCON

       Brožúry na stiahnutie.

      • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

       Veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

       Aj tento rok bola zbierka mimoriadne úspešná a pevne verím, že poteší mnohé babičky a tiež deduškov v domovoch dôchodcov.

      • DOD 06.12.2022

       Dňa 06.12.2022 sa na našom gymnáziu okrem mikulášskeho večierka spojeného s charitatívnymi aktivitami uskutočnil aj prvý deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium a širokú verejnosť.

      • ONLINE FOTOSLUŽBA

       Milí žiaci!

       Dávame Vám do povedomia bezplatnú službu online generátora fotografií, ktorú môžete využívať všetci. Vďaka tejto službe si môžete fotografiu na študentský preukaz vyhotoviť samostatne, jednoducho, doma a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       Dňa 06. decembra 2022 (utorok) sa na našom gymnáziu uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ so začiatkom o 15:00 hod.. Radi privítame všetkých záujemcov o štúdium na slovensko - francúzskej sekcii, slovensko - ruskej sekcii nášho gymnázia a o štúdium na 4-ročnom, 8-ročnom gymnáziu.

       Pripravené sú zaujímavé prezentácie jednotlivých študijných odborov nášho gymnázia, množstvo aktivít pre žiakov. V závere môžu všetci záujemcovia navštíviť náš mikulášsky program vrátane charitatívnej akcie, do ktorej sa môžu zapojiť všetci.

       Veríme, že sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a pripravený program sa Vám bude páčiť. 

      • ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

       Geografická olympiáda vedie žiakov k lepšiemu pochopeniu sveta, rozvíja ich environmentálne myslenie a humanizuje ich vzťah k prírode. Dňa 23. novembra 2022 sa 26 žiakov našej školy zúčastnilo online školského kola už 51. ročníka tejto súťaže. Na vyhodnotenie výsledkov zatiaľ čakáme.

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE

       Pri príležitosti Dňa študentstva pripravili vyučujúci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia pre svojich žiakov príjemné dopoludnie strávené s knihou v ruke a pri šálke chutného čaju zo samovaru. Na chvíľu žiaci odložili svoje mobilné telefóny a ponorili sa do tajov diel Čechova, Gogoľa a iných známych ruských spisovateľov. Čítali, riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky. V triedach vládla rušná pracovná atmosféra.

       Ako správni maratónski bežci sme nezabúdali ani na pitný režim a doplnenie energie koláčikmi a sušienkami s džemom („varenijem“) a medom. Zároveň sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého z histórie prípravy a pitia čaju v Rusku. Vedeli ste, že čaj pripravený večer a vypitý až ráno pôsobí ako jed hada? A že v ruskom meste Tula, kolíske samovarov je múzeum, v ktorom je najmenší samovar na 3 kvapky vody?

       Na záver všetci „maratónci“ dobehli úspešne do cieľa. Každá trieda si zároveň zvolila svojho „kráľa – čitateľa“, ktorý bol odmenený sladkou odmenou.

       Už teraz sa tešíme na nové stretnutie s dobrou knihou a šálkou čaju!

      • BESEDA LINKY DETSKEJ DÔVERY LI(E)NKA

       V pondelok 14.11.2022 sa žiaci tried III.O a IV.O mali možnosť zúčastniť besedy organizovanej UPJŠ a Linkou detskej dôvery Li(e)nka. Počas besedy sa okrem iných venovali témam fungovania Linky detskej dôvery – rôzne možnosti ako pomáha a komu pomáha, predstaveniu Rovesníckej poradne a možnosti obrátenia sa na ňu. Bližšie informácie o linke dôvery.

      • BEDMINTON CHLAPCOV

       V regionálnom finále XIV. ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone chlapcov získali naši žiaci 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • EXKURZIA NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

       • vysoká odborná úroveň 
       • vrelé prijatie
       • výnimočný zážitok

       .. týmito slovami môžeme jednoducho opísať zážitok žiakov spoločensko-vedného semináru SDW zo štvrtka 10. novembra 2022.

       Obrovské poďakovanie patrí hovorkyni Ústavného súdu SR, JUDr. L. Duditšovi a jeho p. tajomníčke