• Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie

    •  
     Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
      

     xxx                  xxx                                                                                       

      

     Operačný program: Vzdelávanie

      

     Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

      

     Ciele projektu:

     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

      

     Strategický cieľ projektu: Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

      

     Špecifický cieľ projektu: je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

      

     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk.

      

     Aktivity projektu a ich časový rámec: od 14.03.2013 do 30.11.2015

      

     Hlavné aktivity projektu:

      

     1. Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

     2. Zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

      

     Projekt DIGIŠKOLA – Máme radi Slovensko

     Žiaci V.O. a VII.AO sa v školskom roku 2014/2015 zapojili do projektu Digi skola. Cieľom projektu bolo ukázať, že v Košiciach a ich okolí majú ľudia široké možnosti na zmysluplné trávenie času. Oblasť Turnianskeho hradu a Zádielskej tiesňavy im ponúka možnosť spojiť šport, históriu a pobyt v prírode.


     Žiaci sa pomocou informačno-komunikačných technológií učili pracovať v teréne a následne spracovať získané video a fotopodklady, získavali praktické zručnosti a návyky (pozorovanie a výber vhodných objektov, fotografovanie, snímanie videí, vzájomná spolupráca).


     Projekt poukazuje na neobvyklé prepojenie športovej súčasnosti Košíc, regionálnej histórie a výnimočných prírodných krás okolia 2. najväčšieho mesta Slovenska.


     Virtuálnu prehliadku Turnianskeho hradu a Zádielskej tiesňavy môžete absolvovať aj vy pomocou nášho videa Z Turne do Zádielu. Krátke videá, ktoré ho tvoria, natočili žiaci V.O a VII.AO, hudbu nahral Maroš Petruš – žiak VII.AO, komentár nahovorili žiaci VII.AO a finálne video vytvorili Mgr. I. Vrtišová a Mgr. M. Mikolajová.
     Na verzii vo francúzskom jazyku sa podieľali žiaci VII.AO pod vedením Mgr. M.N. Frištikovej.

      

      

     Metodický list: metodicky-list_z-turne-do-zadielu_info.pdf [ 301.44 KB ]


     Doplňujúci materiál k metodickému listu: doplnujuci-material-k-metodickemu-listu----z-turne-do-zadielu.pdf [ 2.9 MB ]


     Pracovné listy: pracovny-list_turniansky-hrad.pdf [ 965.91 KB ]pracovny-list_zadiel.pdf [ 1.23 MB ]


     Fogaléria

      

     Prezentácia na portáli www.tuuls.sk: http://tuul.sk/material/mame-radi-slovensko-z-turne-do-zadielu/