• Podanie prihlášky na SŠ

     • 10.02.2022
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       DOD nášho gymnázia sa uskutoční online vo štvrtok 10.02.2022 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

        

       Pripojenie sa na online DOD podľa záujmu o štúdium:

       Bilingválna slovensko - francúzska sekcia: https://bit.ly/3H4r0Yx

       Bilingválna slovensko - ruská sekcia: https://bit.ly/33Tw187

       Osemročné gymnázium: https://bit.ly/3g72Nos

       Štvorročné gymnázium: https://bit.ly/3rWGyXW

     • 20.03.2022
      • Podanie prihlášky na gymnázium

       Podanie prihlášky na gymnázium

       Do 20. marca 2022 zákonný zástupca podá prihlášku na strednú školu s uvedením termínu prijímacej skúšky. Prihlášku je možné podať elektronickou formou prostredníctvom portálu Edupage.

       Tlačivá:

       Prihláška na štúdium na strednú školu: prihlaska.pdf

       K dispozíci na edičnom portáli: prihláška.pdf

       Informácie k podávaniu prihlášok na strednú školu podľa usmernenia MŠVVŠ SR: informacie.pdf

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.

     • 31.03.2022
      • Zverejnenie pokynov k organizácii prijímacieho konania

       Zverejnenie pokynov k organizácii prijímacieho konania

       Do 31. marca 2022 škola zverejní podrobné pokyny k organizácii prijímacích skúšok

     • 02.05., 03.05.2022 a 09.05., 10.05.2022
      • Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium

       Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium

       V dňoch 2., 3. mája a 9., 10. mája 2022 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium.

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.

     • 04.05., 05.05, 06.05.2022 a 11.05., 12.05., 13.05.2022
      • Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

       Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

       V dňoch 04., 05., 06. mája a 11., 12. alebo 13. mája 2022 sa uskutočnia prijímacie skúšky na bilingválne štúdium - slovensko - francúzske a slovensko - ruské.

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.