• Preukaz ISIC/EURO

    • Aktuálne informácie o možnosti predĺženia platnosti preukazu ISIC  https://lnk.sk/cpz6

     Známku objednáte cez www.objednaj-preukaz.sk

      

     Ďalšie informácie o výhodách predĺženého preukazu ISIC/EURO26 na:

     www.studentskypreukaz.skwww.objednaj-preukaz.sk

      

     Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

      

           1. identifikačným preukazom žiaka školy

           2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach

           3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC

           4. európskou kartou mládeže EURO<26

           5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky

           6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia

           7. elektronickou peňaženkou

           8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice

           9. platný vždy na jeden školský rok

      

     Kde si kartu vybaviť?

      

     Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete získať na škole - Gymnázium Milana Rastislava Štefánika.

     Žiadosti o vydanie preukazu alebo známky: 

      

     Ako aktivovať

      

     Karta je vždy platná od 01.09. do 30.09. nasledujúceho roka. Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov.

     Pre účely dopravy je karta platná od 01.07. do 30.06. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu zaslať na aktiváciu do firmy EmTest (www.emtest-sk.sk) a priložiť k terminálu.