• Skúšky DELF

    • Certifikované centrum skúšok DELF

      

     Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire.

     Medzinárodná skúška DELF scolaire jún 2022 sa na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika uskutoční v nasledujúcom harmonograme:

     Zápis trvá do 26.05.2023.

     Úrovne A1 a B1 dňa 14.06.2023 (streda) so začiatkom o 07:45h.
     Úrovne A2 a B2 dňa 15.06.2022 (štvrtok) so začiatkom o 07:45h.

     Detailné harmonogramy sú zverejnené v priestoroch školy na 1. poschodí.

      

     Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_Delf_Scolaire_2023.pdf

      

     Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195, SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia.
      

     Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.
      

     V prípade záujmu je možné kontaktovať Mgr. F. Kendrová: f.kendrova@gmail.com