• Skúšky DELF

    • Certifikované centrum skúšok DELF

      

     Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:  
      

     Medzinárodná skúška DELF scolaire A1 a B1 sa uskutoční 08.06.2022 (streda).

     Medzinárodná skúška DELF scolaire A2 a B2 sa uskutoční 09.06.2022 (štvrtok).

      

     Zápis na skúšku trvá do 13. mája 2022.

      

     Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební I.FB, II.FB na 1. poschodí.

      

     Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_scolaire_2021.pdf

      

     Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195, SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia.
      

     Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.
      

     V prípade záujmu je možné kontaktovať Mgr. F. Kendrová: f.kendrova@gmail.com