• Podanie prihlášky na SŠ

     • 06.02.2024
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       Druhé DOD sa uskutoční dňa 06.02.2024. Tešíme sa stretnutie so všetkým záujemcami o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonnými zástupcami.

     • 12.12.2023
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       DOD nášho gymnázia sa uskutoční v utorok 12.12.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

        

        

     • 30.11.2023
      • Zverejnenie pokynov k organizácii prijímacieho konania

       Zverejnenie pokynov k organizácii prijímacieho konania

       Do 30. novembra 2023 škola zverejní podrobné pokyny k organizácii prijímacích skúšok

     • 20.03.2024
      • Podanie prihlášky na gymnázium

       Podanie prihlášky na gymnázium

       Do 20. marca 2024 zákonný zástupca podá prihlášku na strednú školu s uvedením termínu prijímacej skúšky. Prihlášku je možné podať elektronickou formou prostredníctvom portálu Edupage.

       Tlačivá:

       Prihláška na štúdium na strednú školu: prihlaska.pdf

       K dispozíci na edičnom portáli: prihláška.pdf

       Informácie k podávaniu prihlášok na strednú školu podľa usmernenia MŠVVŠ SR: budú zverejnené na minedu.sk

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.

     • 02.05.2024 a 06.05.2024
      • Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium

       Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium

       V dňoch 2. mája a 6. mája 2024 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium.

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.

     • 29.04.2024 a 09.05.2024
      • Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

       Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

       V dňoch 29. apríla a 09. mája 2024 sa uskutočnia prijímacie skúšky na bilingválne štúdium - slovensko - francúzske a slovensko - ruské.

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.