• Podanie prihlášky na SŠ

     • 06.12.2022
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       DOD nášho gymnázia sa uskutoční online v utorok 06.12.2022 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

        

       Pripojenie sa na online DOD podľa záujmu o štúdium:

       Bilingválna slovensko - francúzska sekcia: https://bit.ly/3H4r0Yx

       Bilingválna slovensko - ruská sekcia: https://bit.ly/33Tw187

       Osemročné gymnázium: https://bit.ly/3g72Nos

       Štvorročné gymnázium: https://bit.ly/3rWGyXW

     • 09.02.2023
      • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov

       DOD nášho gymnázia sa uskutoční online vo štvrtok 09.02.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

        

       Pripojenie sa na online DOD podľa záujmu o štúdium:

       Bilingválna slovensko - francúzska sekcia: https://bit.ly/3H4r0Yx

       Bilingválna slovensko - ruská sekcia: https://bit.ly/33Tw187

       Osemročné gymnázium: https://bit.ly/3g72Nos

       Štvorročné gymnázium: https://bit.ly/3rWGyXW

     • 20.03.2023
      • Podanie prihlášky na gymnázium

       Podanie prihlášky na gymnázium

       Do 20. marca 2023 zákonný zástupca podá prihlášku na strednú školu s uvedením termínu prijímacej skúšky. Prihlášku je možné podať elektronickou formou prostredníctvom portálu Edupage.

       Tlačivá:

       Prihláška na štúdium na strednú školu: prihlaska.pdf

       K dispozíci na edičnom portáli: prihláška.pdf

       Informácie k podávaniu prihlášok na strednú školu podľa usmernenia MŠVVŠ SR: budú zverejnené na minedu.sk

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.

     • 31.03.2023
      • Zverejnenie pokynov k organizácii prijímacieho konania

       Zverejnenie pokynov k organizácii prijímacieho konania

       Do 31. marca 2023 škola zverejní podrobné pokyny k organizácii prijímacích skúšok

     • 04.05.2023 a 09.05.2023
      • Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium

       Prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium

       V dňoch 4. mája a 9. mája 2023 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štvorročné a osemročné štúdium.

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.

     • 02.05.2023 a 11.05.2023
      • Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

       Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

       V dňoch 02. mája a 11. mája 2023 sa uskutočnia prijímacie skúšky na bilingválne štúdium - slovensko - francúzske a slovensko - ruské.

       Všetky informácie a materiály o prijímacích skúškach nájdete: tu.