• Zamestnanci školy

    Gymnázium M. R. Štefánika patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.
    • Zamestnanci školy

    • Vedenie školy

     Riaditeľka školy: Mgr. Ivana Antoniová
     antoniova@gmrske.sk

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Zina Pavlovová
     pavlovova@gmrske.sk

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Vargová
     vargova@gmrske.sk

     Vedúca ekonomického úseku: Ing. Mária Semanová
     semanova@gmrske.sk

     Výchovná poradkyňa: Mgr. Františka Kendrová
     f.kendrova@gmail.com


     Sekretariát: Alena Mihoková
     skola@gmrske.sk

     Hospodárka školy: Marta Timková 
     timkova@gmrske.sk

     Školská jedáleň:
     jedalen.gmrske@hotmail.sk


     Administrátor webového sídla: 
     pavlovova@gmrske.sk

     Pripomienky k webom, IŽK: 
     info@gmrske.sk


     Pedagogickí zamestnanci školy

     Mgr. Ivana Antoniová

     Mgr. Zina Pavlovová

     Mgr. Mária Vargová

     Mgr. Erika Bekecsová Zvarillo

     PaedDr. Jozef Bojčík

     RNDr. Petra Bojčíková

     Mgr. Elena Bozuľová

     Mgr. Daniela Bujnovská

     Mgr. Zuzana Calvet

     Mgr. George De Clercq

     Mgr. Jana Dubrovčáková

     RNDr. Iveta Fedáková

     Ing. Nikola Fedičová

     Mgr. Ľubica Fedorová

     MVDr. Vladimír Gajdoš

     Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD.

     Mgr. Františka Kendrová

     Mgr. Gabriela Kozáková

     Mgr. Silvia Krížeková

     Mgr. Tatiana Kužillová

     Mgr. Adriana Lauffová

     Mgr. Ľudmila Lengyelová

     Mgr. Viera Lukáčová

     RNDr. Taťána Marková

     Mgr. Janka Meľuchová

     PhDr. Miroslava Miheliová

     Mgr. Nikola Mihoková

     Mgr. Martina Mižíková

     Mgr. Mgr. Martin Müller

     PhDr. Anna Mydlová

     Mgr. Miriam Nohajová-Frištiková

     Mgr. Matej Piroh

     Mgr. Natália Potomová

     RNDr. Radka Riečanová

     Mgr. Ľubica Sabolová

     Mgr. Edita Strýková

     Mgr. Magdalena Suďová

     Mgr. Danica Šalatová

     Mgr. Martina Šutláková

     Ing. Svetlana Tuptová

     Mgr. Marek Valanský

     Mgr. Vavrinčíková-Zátorská

     Mgr. Iveta Vrtišová

     Ing. Janka Weissová

     Mgr. Michaela Zahatňanská


     Nepedagogickí zamestnanci školy

     Školská jedáleň: Bc. Jana Kmecová - vedúca ŠJ

     Kuchárky a pomocné sily

     Školník: Drahomír Eliáš

     Upratovačky