• Novinky

      • PYTAGORIÁDA

       Dňa 09.12.2021 sa na celom Slovensku uskutočnili školské kolá postupovej súťaže Pytagoriáda, ktorá rozširuje a prehlbuje vedomosti žiakov v matematike. Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto vyrieši minimálne 10 úloh z 15.  24 žiakov našej školy (z prímy, sekundy a tercie) riešilo úlohy Pytagoriády vo svojej kategórii online. No a toto sú úspešní riešitelia: v kategórii P6: Richard Mitrík, Oliver Redžepovič, Sára Sabolová, v kategórii P7: Branislav Greš, Juraj Boda, Peter Zavacký, Karin Bikárová, v kategórii P8: Jakub Vasky. Blahoželáme.

       Okresné kolo Pytagoriády sa uskutoční 30.03.2022. Postupujúcich žiakov budú pozývať do okresného kola okresné komisie Pytagoriády. Potom tu uvidíme, ktorí naši žiaci sú pozvaní. O registrácii budú vybraní úspešní riešitelia školského kola včas infomovaní.

      • ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

       Dovoľujeme si Vás upozorniť na pripravovanú akciu týždeň online aktivít – ZÁŽITKAMI K POVOLANIU pre žiakov, pedagógov a rodičov, ktorú pripravujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji. Webináre/Workshopy sa uskutočnia v týždni od 10.01.2022 – 14.01.2022.

       Bližšie informácie, harmonogram aktivít ich anotácie a prihlasovanie na konkrétne aktivity nájdete na webovej stránke centra: www.centrumke.sk/zazitkamikpovolaniu alebo na www.centrumke.sk.

      • ZBIERKA PRE OPUSTENÉ ZVIERATÁ

       Zbierka pre opustené zvieratká bola veľmi úspešná. Vyzbieralo sa mnoho potravín a potrebných vecí, ktoré pomôžu zvieratkám prekonať zimné obdobie.

       Všetky vyzbierané veci skončili v zvieracom útulku Malá farma. Vyzbieralo sa 124,30 eur.

       Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme. 

      • PREVENTÍVNA TÉMA: AKO SA LIEČI ZÁVISLOSŤ U MLADÝCH ĽUDÍ?

       Pred pár týždňami sme sa v PODCASTE so psychologičkou Barborou Kuchárovou dozvedeli, že drogy sú neustále súčasťou našej spoločnosti. Vznik závislostí vo všeobecnosti, ale najmä u mladých ľudí teda vôbec nie je nezvyčajným javom. Preto sme sa rozhodli pozrieť aj na to, ako prebieha liečba takéhoto ochorenia.

       Inštitúcie na to určené sa totiž volajú resocializačné zariadenia. To je podobne ako „psychiatrická nemocnica“ pomerne odstrašujúci pojem, zvlášť po kauzách z nedávnej minulosti. A môže za to aj fakt, že resocializačné zariadenia sú uzavreté systémy a zvonka poriadne neviete, čo sa tam deje. Má to však svoj dôvod.

       Totiž to, čo pomáha mladým ľuďom pri liečbe závislostí najviac je prísny režim a život v komunite ľudí s rovnakým ochorením. Preto sa to na prvý pohľad javí tak tajomne. Kto túto skúsenosť nemá, jednoducho týchto ľudí nepochopí a oni rovnako nepochopia jeho, preto sa zdanlivo uzatvárajú. To im však pomáha navzájom si pomáhať a podporovať sa v živote bez drog. Presne tak to funguje aj v resocializačnom zariadení v Tomkoch, ktoré už dvadsať rokov prevádzkuje nezisková organizácia ROAD.

       Do štúdia ipcko.sk prijala pozvanie riaditeľka ROAD a sociálna pracovníčka Anna Hannikerová, ktorá ochotne a podrobne opísala ako sa k nim dieťa, či mladý človek dostane, aké procesy tomu predchádzajú, ako prebieha každodenný život a liečba, ale aj to, ako sa im darí pracovať s rodinou závislého klienta a aké je to dôležité pre jeho návrat do spoločnosti.

       https://ipcko.sk/ako-sa-lieci-zavislost-u-mladych-ludi/

      • VIAC AKO NI(c)K

       Chceme Vám touto cestou predstaviť Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je organizačnou zložkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sekcie rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 73 ods.1 písmena o).

       Zriadenie a prevádzkovanie Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je zároveň jednou z úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a taktiež aj Akčného plánu na roky 2020 – 2021 vychádzajúci z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.

       Národná linka poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu pre deti ohrozené násilím bezplatne formou chatu a e-mailom na adrese www.viacakonick.sk 24 hodín 7 dní v týždni. Pomoc poskytujú vyškolení odborníci z oblasti sociálnych vied, psychológie a sociálnej práce. Je dostupná aj ako mobilná aplikácia ,,Viac ako ni(c)k“Linka je neanonymná/anonymná – vzhľadom k okolnostiam.  

      • TRETIA ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Tretia ruská jazyková škola "Kultúra reči v ruskom jazyku", ktorú organizuje Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce spolu s Katedrou cudzích jazykov a komunikácie Fakulty medzinárodných a ekonomických vzťahov pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika  v Košiciach bola dňa 02.12.2021 ukončená. Účastníci podujatia zhrnuli výsledky tretieho programu venovaného kultúre prejavu v ruskom jazyku.

       Prítomným sa prihovoril jeho vedúci Klimov I. A. a zástupkyňa vedúcej výchovno-metodickej práce Ganina E. V. Vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť podpory ruských jazykových škôl vďaku pani učiteľke Adriane Lauffovej. Zástupca riaditeľa pre marketing a prácu s uchádzačmi Artamonov K. A. A. predstavil poslucháčom možnosť prijatia na Finančnú univerzitu.

       Po príhovore organizátorov programu bolo slovo odovzdané poslucháčom gymnázia. Stredoškoláci poďakovali organizátorom školy a pedagógom ruského jazyka Finančnej univerzity Kozlovtsev N. A. a Torosyan A. S. za užitočný a zaujímavý program. Všetci účastníci kurzu získali medzinárodný certifikát.

      • CELOSVETOVÁ OLYMPIÁDA LOMONOSOVEJ UNIVERZITY

       Medzinárodná súťaž venovaná 200. výročiu narodenia F. M. Dostojevského - Moskovská štátna univerzita Lomonosova

       JOZEF ŠIMON KAPUSTA (IV.RB) obsadil v tejto prestížnej súťaži krásne druhé miesto.

       Šimon si vybral dielo Dostojevského Idiot, ktoré spracoval ako reklamu a odporúčanie pre ľudí, ktorí ešte román nečítali. K textu natočil 3 minutové video a pripojil obrázky symbolického charakteru.

       Nášho Šimona predstihla len študentka Lomonosovovej univerzity.

        

       K jeho výnimočným výsledkom mu SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

       Prajeme mu veľa hlavne zdravia, študijných úspechov a ešte veľa víťazstiev. Technickú podporu mu poskytol spolužiak Adrián Pásztor.

      • DROGY NIKDY NEZMIZLI, SÚ TU STÁLE

       Preventívna téma: Drogy nikdy nezmizli, sú tu stále. Hlavne alkohol.

       Možno ste videli dokumentárny film, alebo čítali článok, či rozhovor, kde sa hovorilo o tom, aký šok spôsobili v 90. rokoch drogy na Slovensku. Nikto nevedel, čo to je, aké sú riziká a čo to môže spôsobiť. Brať ich bola frajerina, injekčné striekačky ste nachádzali v pieskoviskách a úmrtie z dôvodu predávkovania nebol nezvyčajný jav.

       Dnes je situácia trochu iná. O drogách už vieme veľmi veľa, neziskovky aj štát pripravujú preventívne kampane pre školy, polícia útočí na výrobcov a dílerov. Mohlo by sa preto zdať, že už sme za vodou, že drogy už viac nie sú hrozbou a týkajú sa len úzkej skupiny obyvateľstva. A že už vôbec nimi nie sú ohrozené deti a mladí ľudia.

       Opak je však pravdou. Drogy boli vždy súčasťou našej spoločnosti. Látky sa síce menia, ale potreba zahnať strach a úzkosť zostáva. A vôbec preto nemusíte siahať po tvrdých drogách. Stačí Vám všade dostupný alkohol, alebo čoraz tolerovanejšia marihuana. Aj to sú totiž drogy. A dostávajú sa k deťom už veľmi skoro.

       Čo s tým? Kto dnes užíva drogy najčastejšie? Ako veľmi sa pije? Ako by mala vyzerať prevencia a čo robiť, keď má s nimi dieťa problém?

       Hľadanie odpovedí v rámci podcastu ipcko.sk s klinickou psychologičkou a výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia PRIMA, Barborou Kuchárovou.

      • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

       Po dlhšej nútenej prestávke sme sa boli opäť kultúrne vyžiť. Stihli sme to tesne pred lockdownom.

       Žiaci z viacerých tried sa vo večerných hodinách v sprievode učiteľky slovenského jazyka a literatúry Ľubky Fedorovej zúčastnili na skvelom divadelnom predstavení Doma u Hitlerovcov na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach.

       Všetci si to poriadne užili a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu košického divadla.

        

       Mrzí Vás, že ste neboli? Neváhajte sa nabudúce pridať, určite neoľutujete.