• Novinky

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a Meľuchovej zúčastnili už 18. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej Zväzom Rusov Košice a SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Strieborné kopýtko".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme ocenili a vystavili na školskej výstave.

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

       Ocenení žiaci:

       1. miesto: Alexia Szatványiová, Soňa Pristašová, Sabrina Belloni, Monika Rusinková, Nina Ridillová, Frederika Fratričová, Zuzana Kavečanská

       2. miesto: Judita Zavacká, Simona Pančaková, Margaréta Šipošová

       3. miesto: Martin Lukáč, Nikolas Drus, Alexandra Dutková, Petra Kötelesová

      • VYZNAMENANIE Z RÚK PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

       Dňa 18. októbra 2021 si ŠIMON JOZEF KAPUSTA, žiak IV.RB triedy, z rúk prezidentky SR prevzal Plaketu
       prezidentky SR
       ako štátne ocenenie, ktorým sa vyznamenávajú výnimoční žiaci za prácu a úspechy. 

       Šimon sa vďaka svojej usilovnosti, nesmiernej húževnatosti a obrovskému talentu dostal medzi najlepších žiakov a študentov Slovenskej republiky. 


       K jeho najväčším úspechom patrí I. miesto v CELOSVETOVOM KOLE Olympiády A. S. Puškina v Moskve, kde si svoje vedomosti porovnal s niekoľkými desiatkami tisícov študentov sveta. 
       Šimonovi z celého srdca blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov, veľa pracovného elánu a hlavne zdravia.

      • STUŽKOVÁ OKTÁVY

       Oktáva od piatka 19.11.2021 hrdo nosí zelené stužky. Ako sami hovoria... ...generálku máme úspešne za sebou. Posedenie sme si užili „len“ s našou triednou Ľubkou Fedorovou v jedálni školy. Veríme, že ozajstná stužková s rodičmi a učiteľmi nás ešte len čaká Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu!
       Vážime si to!
       PS: Sme všetci očkovaní, boli sme všetci testovaní a mali sme povolenie od RÚVZ.

      • NOUS SOMMES TRES FIERS DE VOUS!

       Sme hrdí a šťastní, že sme ako jediné školské skúšobné centrum medzinárodnej skúšky DELF z francúzskeho jazyka na východnom Slovensku mali možnosť odovzdať našim 77-im žiakom diplomy za úspešné absolvovanie skúšky DELF, úrovne A1 až B2.

       Zo srdca Vám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu tohto krásneho jazyka. Za spoluprácu ďakujeme Francúzskej Aliancii Košice.

      • ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

       V rámci charitatívnej zbierky sme vďaka Vám nazbierali veľké množstvo odevov, obuvi, hračiek, kuchynského riadu, posteľného prádla a iných potrebných vecí. Plné osobné auto sme do zberného miesta museli našťastie otočiť až trikrát. Výťažok z tejto zbierky potešil obyvateľov v Komunitnom centre v Sečovciach, klientov zariadenia Oáza, nádej pre nový život v Bernátovciach a čo-to sa zvýšilo aj psíkom v útulku pri Košiciach.

       Ďakujeme, že ste skvelým príkladom pre svoje deti!

       Ak ste to minule nestihli alebo ste ešte nejaké veci zo skríň vytriedili, pokojne si ich pre nás
       pripravte, decembrová zbierka je tu.

      • PESTRÝ ŽIVOT NA LACÁKU

       Momentálna situácia nás oberá o možnosti organizovať spoločné podujatia. My sme však kreatívni a snažíme sa budovať spoločného ducha inými spôsobmi.

       Okrem iného si vymýšľame rôzne tematické dni a po chodbách školy sa premávame v rovnakom odeve. No rovnakom ako rovnakom... sme zladení tematicky.

       Zatiaľ sme už prišli do školy v teplákoch, pyžamách, v halloweenských maskách a naposledy sme si obliekli čierno-biele oblečenie.

       Najbližšie nás čaká deň v športovom drese alebo akomkoľvek športovom odeve.

      • BESEDA "ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE"

       Dňa 03.11.2021 sa trieda Septima mala možnosť zúčastniť na besede s témou ,,Šikanovanie a kyberšikanovanie", v rámci podujatia ,,Násilie medzi nami" 2021, ktorého sme sa stali súčasťou zapojením sa do súťaže ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi".

       Spoločne sme prebrali témy ako kybergrooming, bodyshaming, internetové výzvy, trolling, sociálne siete, digitálna bezpečnosť a veľa dalších. Za prezentácie ďakujeme lektorkám besedy JUDr. Radke Kočanovej a Mgr. Nine Szabovej zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Košice, za usporiadanie besedy Mgr. Diane Kriškovej, koordinátorke ochrany detí pred násilím Košice (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava).