• Novinky

      • SÚŤAŽ RUSKÉ SLOVO

       V dňoch 25.01. a 26.01.2022 sa konal 16. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Alexandrovnou Dostovalovou a pod patronátom Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Napriek náročnej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby  zorganizovaná a prebiehala v online priestore.

       Deväťdesiatsedem žiakov základných a stredných škôl Košického kraja odoslalo svoje nahrávky súťažných vystúpení, na mailovú adresu Ruského slova, ktoré  ohodnotila  porota  zastúpená hlavným koordinátorom súťaže: Mgr. Adrianou Lauffovou a členmi Mgr. Danicou Hanudelovou, Mgr. Barborou Bystrou, Mgr. Tobiášom Štofančíkom a Mgr. Tatianou Ponickou.

       Mladí speváci a recitátori obohatili náš momentálne uzavretý svet znemožňujúci kultúrne vyžitie a sociálny kontakt. O to väčšiu radosť sme mali zo skutočnosti, že deti epidémia neodradila, a že láska k ruskej reči a kultúre prekonala aj vírus. Všetkým srdečne blahoželáme.

       2. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poéziaPETRA STEIN /pripravovala J. Meľuchová/

       1. miesto: III. kategória (ruské prostredie) - poéziaJOZEF ŠIMON KAPUSTAktorý  zároveň získal titul LAUREÁT SÚŤAŽE /pripravovala A. Lauffová/ 

       1. miesto: III. kategória (skupinový spev) - vokálny súbor DRUŽBA, ktorý piesňou Потолок ледняной slávnostne uzavrel krajskú súťaž. /pripravovali Ljubov Gerusova, Adriana Lauffová/

       Najlepší speváci a recitátori postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 11. februára 2022.                                              Tešíme sa a držíme prsty!

      • ÚSPECH ŽIAKOV III.RB TRIEDY

       Žiaci III.RB triedy Šimon MatiasAlexandra Copková úspešne ukončili vzdelávanie na úrovni C1 v "Otvorenom ruskom prostredí" organizovanom Ministerstvom školstva Ruskej federácie. Srdečne blahoželáme!

      • ATELIÉR PEČENIA

       Dňa 05. januára 2022 sa uskutočnil online ateliér pečenia, na ktorom sme pripravili pre svojich blízkych typický francúzsky trojkráľový koláč.

       Tento zákusok sa tradične konzumuje 06. januára a osoba, ktorá si v ňom nájde “fazuľku” dostane korunu a stáva sa kráľom alebo kráľovnou dňa.

       Viac informácií o tomto sviatku nájdete tu: info. Histoire: La galette des rois - Les carnets de Julie

        

      • ÚSPECHY V ONLINE KVÍZOCH

       Koncom decembra Ruské centrum vedy a kultúry ROSSOTRUDNIČESTVO v Bratislave vyhlásilo online kvíz pre žiakov slovensko – ruských bilingválnych gymnázií "Nie v sile je Boh, ale v pravde.“ Kvíz bol venovaný 8oo-tému výročiu štátnika, veliteľa starovekej Rusi, novgorodského kniežaťa a neskôr veľkokniežaťa Vladimírskeho ALEXANDRA NEVSKÉHO.
       Žiak IV.RB Šimon Jozef Kapusta získal spomedzi 8 bilingválnych gymnázií na Slovensku 1. miesto. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa zdravia a úspechov.

        

       Ruský dom vedy a kultúry v Bratislave vyhlásil kvíz pre žiakov – rusistov, venovanému Dňu geografie a 175. výročiu narodenia ruského cestovateľa a etnografa  Nikolaja Nikolajeviča Miklukho-Maclaya.

       Di kvízu sa zapojilo dvanásť študentov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie z III.RB, IV.RB a V.RB triedy. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi kvízu a žiačka Vanda Bakajszová zo 100 bodov získala neuveriteľných 99. Vande a všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!