• Novinky

      • PRÁVNY KRÚŽOK

       Od septembra školského roku 2021/2022 sa na Lacáku takmer každý týždeň stretávala skupina našich žiakov na právnom krúžku. Táto aktivita vedená študentkami druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ vyvrcholila simulovaným súdny pojednávaním, na ktorom bola naša strana žalovaná za poškodzovanie dobrého mena poslanca NR SR zverejnením článku o jeho mimomanželskom vzťahu a homosexuálnej minulosti. Svoje konanie sme však pred súdom úspešne obhájili. Za spoluprácu ďakujeme študentkám UPJŠ a predovšetkým ich vedúcej  JUDr. Daniele Lamačkovej, PhD..

        

      • OCENENIE NAŠEJ KOLEGYNE

       Dňa 23.04.2022 si naša kolegyňa p. Ľ. Fedorová v ŠD prevzala Čestnú cenu predsedu KSK za rok 2021 - za vyše 20-ročné pôsobenie na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach za inovatívne a kreatívne vedenie mladej generácie k estetickým a kultúrnym hodnotám. Srdečne blahoželáme!

      • CELOSVETOVÉ FINÁLE OLYMPIÁDY V RKI

       V dňoch 28.03 – 30.03.2022 sa v Prahe uskutočnilo celosvetové finále olympiády v RKI organizovanou Prezidentskou knižnicou Borisa Jeľcyna v Petrohrade. Laureátmi sa stali Šimon Jozef KapustaIV.RBŠimon MatiasIII.RB triedy.


       Výnimočný úspech vybojovala žiačka II.RB triedy Bianka Drotárová, ktorú vyznamenali diplomom 3. stupňa.
       Okrem iného sa Bianka venuje spoločenským tancom, v ktorých sa taktiež umiestňuje na popredných miestach v celoslovenských súťažiach. K mimoriadnemu úspechu všetkým srdečne blahoželáme!!!

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 12.04.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku pod záštitou IUVENTY. Našu slovensko – ruskú bilingválnu sekciu reprezentoval výherca krajského kola tejto súťaže Šimon Jozef Kapusta, žiak IV.RB triedy.

       V kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá sa umiestnil na krásnom 3. mieste so stratou jediného bodu na víťaza olympiády.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2022

       Dňa 14. apríla 2022 sa v Kulturparku v Košiciach uskutočnilo semifinále súťaže "Spievam po francúzsky 2022" spoluorganizovanej Francúzskou alianciou v Košiciach, v Banskej Bystrici a Francúzskym inštitútom v Bratislave. Do národného kola postúpila naša žiačka Rhian Grmanová. Hreje nás pri srdci, že naši žiaci aj takto nezištne reprezentujú našu školu.

       Rhian, srdečne blahoželáme a držíme palce!

      • EURÓPSKE KOLO OLYMPIÁDY RKI

       Žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie ŠIMON JOZEF KAPUSTA (IV.RB), ŠIMON MATYAS (III.RB), BIANKA DROTÁROVÁ (II.RB), laureáti Európskeho kola olympiády RKI sa v dňoch 28.03. - 30.03.2022 zúčastnili celosvetového finále olympiády pod záštitou Prezidenta RF a Prezidentskej knižnice  B. N. JEĽCINA v Petrohrade pod názvom: ,,Rusko v elektronickom svete“ v predmete ,,ruština ako cudzí jazyk“

       Olympiáda sa konala v priestoroch Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe РОССОТРУДНИЧЕСТВО, ktoré našim žiakom ponúklo ubytovanie na celý týždeň zdarma. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov.

      • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

       V marci 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku RKI organizované IUVENTOU. Naše gymnázium reprezentovali traja žiaci, ktorí sa v kategórii B4 umiestnili na popredných miestach:

       1. miesto: Šimon Jozef Kapusta (IV.RB)
       2. miesto: Šimon Matias (III.RB)
       3. miesto: Viktória Popaďáková (V.RB)

       Žiakom srdečne blahoželáme a Šimonovi prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 19. a 20. apríla 2022.

      • AUTORSKÉ ČÍTANIE

       Pascal Janovjak - LE ZOO DE ROME

       Dovoľte nám niekoľkými fotografiami sprostredkovať príjemnú a nenútenú atmosféru, ktorá vznikla dňa 31.03.2022 počas autorského čítania s francúzsko-švajčiarskym autorom p. Pascalom Janovjakom na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Čas určený na túto aktivitu všetkým zúčastneným doslova preletel, diskusia plynula veľmi spontánne, čítania sa zúčastnili naši žiaci, ktorí študujú francúzsky jazyk na bilingválnom francúzsko-slovenskom a osemročnom gymnáziu.  Sme vďační za možnosť privítať p. Janovjaka a p. prof. Malinovskú, ktorým sme zaviazaní za pre nás naozaj nezabudnuteľný čas, v ktorom sme mohli vnímať silný príbeh, diskutovať o ňom a tiež nahliadnuť do "zákulisia" práce spisovateľa.