• Novinky

      • DEŇ NARCISOV 2022

       Dobrý deň, milí spoluorganizátori zbierky Deň narcisov,

       vážime si Vašu ochotu a čas, ktoré ste venovali zapojeniu sa do tejto zbierky. Zasielame Vám informácie o Vašom výnose, ako aj o výnose za Košice. Na celoslovenské vyčíslenie si budeme musieť ešte počkať, keďže výsledky SMS zbierky od mobilných operátorov istú dobu trvajú.

       Ešte raz ďakujeme :-)

       S pozdravom

       Ľubica Slatinaa kolektív LPR

      • FLORBALOVÝ TURNAJ GMRŠ

       Po dlhom covidovom období sme usporiadali školský medzitriedny florbalový turnaj za účastí desiatich tímov. Za svoju triedu súťažili nielen žiaci ktorí hrajú florbal, ale aj hokejisti, futbalisti a iní aktívni športovci. Podujatie malo veľmi dobrú športovú úroveň a vynikajúcu atmosféru - príkladné povzbudzovanie. Rovnako tak kladne treba zhodnotiť aj výkon arbitrov. Nie je podstatné kto vyhral a či niekto skončil v poli porazených jedno bolo veľmi pozitívne a to zapojenie žiakov. Gratulujeme víťazom, žiakom V.FB triedy, ktorí dostali okrem putovného pohára aj sladkú odmenu. Na druhom mieste skončila III.RB trieda a na treťom V.O trieda. Prvé tri družstvá dostali aj medaily, ktoré im budú pripomínať úvodný ročník.

       Na záver môžeme skonštatovať, že všetci zúčastnení sa tešia na budúci 2. ročník.

      • ŠKOLSKÝ ZBER ZUBNÝCH KEFIEK

       Na našej škole prebieha projekt EkoAlarm vďaka ktorému máme v triedach triediace koše. Avšak nedostatok týchto košov nám znemožňuje kvalitné triedenie odpadu, preto zahajujeme zber zubných kefiek na celej škole, ktoré budú použité na výrobu nových košov. Tento zber plastových kefiek akýchkoľvek značiek organizuje firma Curaprox už dlhšiu dobu. Na vrátnici bude v blízkej dobe pristavený zberný kôš, do ktorého budete môcť tieto zubné kefky hádzať. Všetkým vopred ďakujeme za zapojenie sa do zberu.

      • SKÚŠKY DELF

       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:   

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A1 a B1 sa uskutoční 08.06.2022 (streda).

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A2 a B2 sa uskutoční 09.06.2022 (štvrtok).

        

       Zápis na skúšku trvá do 13. mája 2022.

        

       Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební I.FB, II.FB na 1. poschodí.

        

       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_scolaire_2021.pdf

        

       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195, SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.

      • ŠTUDUJEM DOMA

       Študujem doma, Slovensko ma odmení

       Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium 9 000 € na 3 roky. Viac informácií tu.

       Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

      • FOTOSÚŤAŽ FAIS VOIR TA LANGUE

       Odovzdávanie hlavnej ceny fotosúťaže Fais voir ta langue / Ukáž svoj jazyk.

       V priebehu marca 2022 v rámci Mesiaca Frankofónie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a Francúzska aliancia Košice organizovali fotosúťaž Fais voir ta langue / Ukáž svoj jazyk.

       Hlavnou témou Mesiaca Frankofónie 2022 bol plurilingvizmus - viacjazyčnosť. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci akéhokoľvek cudzieho jazyka zaslaním fotografie s krátkym popisom, ktorá zobrazovala ich vzťah k danému jazyku. Veľmi sa tešíme, že nám toľko motivovaných žiakov cudzích jazykov zaslalo svoje fotografie a zároveň ďakujeme odbornej porote za ich podnetné hodnotenia. Srdečne blahoželáme víťazke slečne Soni Dobiašovej, žiačke Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove (francúzsky jazyk), ktorá si cenu prišla vyzdvihnúť v sprievode svojej vyučujúcej p. Marty Bystrianskej. V rámci odovzdávania hlavnej ceny - elektrickej kolobežky nás poctili svojou prítomnosťou p. riaditeľka GMRŠ Ivana Antoniová, honorárny konzul Francúzskej republiky pán David Mortreux a členovia odbornej poroty.

      • OLYMPIÁDA FINANČNEJ UNIVERZITY

       Gratulujeme Šimonovi Matiasovi k postupu do záverečnej fázy olympiády Finančnej univerzity v Moskve v oblasti daňovej gramotnosti Оlympic! 3аключительный этап Всероссийской олимпиады по налоговой грамотности Олимпикс!

       Účastníci postupovej fázy boli hodnotení za esej z ekonomicko – daňovej oblasti, ktorú hodnotila medzinárodná komisia. Finálové prezentácie sa uskutočnili v dňoch od 26.04.- 29.04.2022. Účastníci, ktorí nemohli prísť osobne na Finančnú univerzitu, dostali možnosť prezentácie online na diaľku. Náš Šimon prezentoval «Налоговые преступления как угроза экономической безопасности общества»; /Daňové podvody ako hrozba ekonomickej nestability našej spoločnosti/.