• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 09.02.2023

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov sa uskutoční vo štvrtok 09.02.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

      • MEDZINÁRODNÁ ONLINE OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

       V dňoch 03.10.202214.11.2022 prebiehala už III. Medzinárodná online-olympiáda v ruskom jazyku ako cudzom, ktorú vyhlasuje Sankt-Peterburgská štátna univerzita. Zúčastnilo sa jej vyše 5 000 účastníkov z celého sveta vo veku od 12 do 35 rokov a súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách.

       Do tejto olympiády sa zapojilo aj 10 žiačok našej slovensko - ruskej bilingválnej sekcieII.RB, III.RB a IV.RB triedy a boli veľmi úspešné.

       I. veková kategória:

       1. miesto: Bianka Drotárová (III.RB)

       2. miesto: Simona Fügediová a Nina Pradeniaková (III.RB)

       3. miesto: Alžbeta Bohaničová a Simona Šporková (III.RB)

        

       II. veková kategória:

       2. miesto: Alexandra Copková (IV.RB)

        

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a víťazkám blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

      • EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

       Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré pomáhajú šíriť porozumenie v Európe a na celom svete. Cena slúži na vyzdvihnutie každodennej práce mladých ľudí v celej Európe, ktorí sa snažia o posilnenie európskej demokracie, a na podporu ich aktívneho zapájania sa do formovania budúcnosti Európy.

       Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 7500 EUR, druhá 5 000 EUR a tretia 2 500 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 27 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

       Prihlásiť sa môže každý občan EÚ vo veku od 16 do 30 rokov s projektom, ktorý pomáha meniť Európu. Viac sa dozviete v priloženom texte, prípadne na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

       Informácie: Prihlaste_sa_do_sutaze_o_Cenu_Karola_Velkeho_pre_mladez_2023.pdf

      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA

       Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školenie určené pre učiteľky a učiteľov francúzskeho jazyka základných, stredných a vysokých škôl. Priblížili sme si možnosti a použitie platforiem Cultuthèque a IFcinéma vo vyučovacom procese. Za cenné rady a vysvetlenia ďakujeme Laure Biotteau, našej školiteľke a referentke pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Za spoluorganizovanie ďakujeme Francúzskemu inštitútu a Francúzskej aliancii Košice.

      • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

       Dňa 13. decembra 2022 sme mali česť privítať na pôde našej školy veľvyslanca Francúzskej republiky, J. E. pán Pascal le Deunff v sprievode s atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, p. Louis Marandet. Pán veľvyslanec sa stretol pri príjemnej diskusii so žiakmi študujúcimi francúzsky jazyk, a taktiež s vedením školy a frankofónnym pedagogickým tímom.

       Ďakujeme za návštevu a srdečné slová, bolo nám cťou.

      • KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

       Starší i mladší žiaci gymnázia každoročne súťažia v kvíze, kde si overujú svoje vedomosti a to cez médium anglického jazyka. Tohoroční víťazi získali od vedenia gymnázia poukážky na nákup literatúry v jednom z košických kníhkupectiev. Z mladších žiakov sa podarilo zvíťaziť dievčatám z kvarty. Tretie miesto v súťaži starších žiakov získali chlapci zo sexty, druhé miesto team zo IV.FB. Absolútnymi víťazmi sa stali chlapci z kvinty. 

       Víťazom blahoželáme a tešíme sa na súťaž v budúcom školskom roku. 

       p.p. Zahatňanská, Kovácsová, Krížeková