• Novinky

      • SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA

       Naše gymnázium sa v dňoch 07.02. - 08.02.2023 prezentovalo na podujatí pre žiakov základných škôl, rodičov a verejnosť pod názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.

      • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 03.02.2023 sa v priestoroch CVČ Domino konal 17. ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese ruskej poézie a prózy a v sólovom a skupinovom speve pod záštitou Zväzu Rusov Košice.

       Súťaže sa zúčastnilo 90 žiakov z 20 základných a stredných škôl Košického kraja. Súťaž sa po dvoch rokoch pandémie zrealizovala prezenčne. Tento rok organizátori ponúkli žiakom tému „Svet prírody“.

       Naši žiaci, ako vždy, úspešne reprezentovali školu a postupujú na celoslovenské kolo.

        

       1. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poézia: JURAJ MICHALČÍK

       1. miesto: III. kategória (ruské prostredie) - poézia: JOZEF ŠIMON KAPUSTA

        

       Našim žiakom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia aj v celoslovenskom kole súťaže.