• Novinky

      • DEŇ ZEME 2023

       V piatok 21.04.2023 sme si v škole  pripomenuli Deň Zeme trošku netradične a to súťažou vedomostnou, ale aj výtvarnou.

       A tu sú výsledky. Celkový počet bodov, ktoré mohli súťažiaci získať vo vedomostnej súťaži bol 50. Tu sú výsledky. 

       Príma: 40, Sexta: 29, Sekunda: 32, Septima: 39, Tercia: 45, II.A: 35, Kvarta: 38, II.RB: 25, Kvinta: 29, III.RB: 33, I.A: 33, IV.RB: 36, I.RB: 32, IV.FB: 26, I.FB: 44.

       Ďalšia súťaž prebiehala vonku na školskom dvore. Súťažiaci žiaci maľovali na asfalt na tému: Čo pre nás znamená naša Zem. Výhercovia z každej skupiny budú po hlasovaní žiakov školy odmenení.

      • LA FRANCOPHONIE EN JEUX

       Na našom gymnáziu sa v apríli 2023 pre žiakov slovensko - francúzsej bilingválnej sekcie uskutočnila súťaž La Francophonie en jeux 2023 pod vedením Mgr. Georges De Clercq a Mgr. Celia Paparusso González. 

       Výsledky súťaže:

       Prvá cena: Melinda Hogyová -- IV. FB 

       Druhá cena: Zdenka Šuščáková -- I. FB 

       Tretia cena: Natália Pončáková -- II. FB 

      • MASLENICA

       V mesiaci marec sa lúčime so zimou a vítame jar. Tento sviatok u nás voláme Fašiangy a v Rusku je to Maslenica. Aj u nás na slovensko-ruskej sekcii sa žiaci zoznámili bližšie s históriou a tradíciami tohto sviatku. Na hodinách sa žiaci zapojili do tvorivých dielní – „Ruský národný kostým“, riešili kvízy, zarecitovali básne a zaspievali pesničky.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

       Dňa 30. marca 2023 sa v rámci mesiaca frankofónie konala súťaž "Spievam po francúzsky 2023", organizovaná Francúzskou alianciou Košice. 

       Tohtoročná účasť bola veľká a v radoch súťažiacich nechýbali ani naši žiaci. 

       Ďakujeme Céleste Simon (I.O), Rhian Grmanovej (V.FB), Eme Macichovej a Natálii Pončákovej (II.FB) za magické momenty pri francúzskych šansónoch. 

       Veľká vďaka patrí aj našim šikovným dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii. Monika Kapustová (V.FB), Nikola Sýkorová (III:FB), Emma Tarhanič (III:FB), Zuzana Hermanovská (II.FB), Michaela Stupavská (II.FB), Alžbeta Tomášová (II.FB), Maël Calvet (II.FB), Axel Calvet (II.FB) a Kristína Jestrebská (I.FB), aj vďaka vám prebehlo všetko hladko.

       Tešíme sa na budúcoročnú edíciu!