• Novinky

      • POSLEDNÝ ZVONČEK

       Rozlúčka s maturantmi slovensko-ruskej sekcie – Posledný zvonček

       V utorok 30. mája 2023 na slovensko-ruskej bilingválnej sekcii odznel „Posledný zvonček“ pre maturantov. Rozlúčiť sa s nimi a popriať im veľa úspechov v „dospeláckom živote“ prišli nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj mimoriadny hostia, riaditeľka Súkromného centra voľného času Buratino – Mgr. Natália Dostovalová a zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy Jantárová – Mgr. Ľubov Gerusová.

       Žiaci našej sekcie si pre nás pripravili aj krátky kultúrny program. Žiačka IV.RB Soňa Pristašová a žiačka II.RB Michaela Štofčíková nám zatancovali scénické tance, žiačka I.RB Emma Labancová nám zahrala na husliach a krásne básne si pre nás pripravili žiaci III.RB Juraj Michalčík a Alžbeta Bohaničová. Moderátormi programu boli žiaci IV.RB triedy Šimon Matiáš a Alexandra Copková. Na záver sa s našimi maturantami rozlúčil aj spevácky zbor «Дружба», ktorého súčasťou boli aj oni a spolu s nami si zaspievali pieseň „Posledný zvonček“.

      • NEXTGEN ENERGY CAMP

       NextGen Energy Camp je štvordňový camp (26.6.-29.6.2023), ktorý sa koná v Bratislave a Handlovej a spája nadšených žiakov z Trenčianskeho a Košického kraja, ktorí majú záujem o obnoviteľné zdroje energie a chcú sa o tejto téme dozvedieť viac. Camp ponúka bohatý program s interaktívnymi prednáškami, praktickými cvičeniami a skúsenosťami z praxe, ktoré sú vedené odborníkmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 

       Tábor je otvorený pre žiakov stredných škôl, všetkých ročníkov, bez ohľadu na predchádzajúce znalosti o obnoviteľných zdrojoch energie. Cieľom je ponúknuť nové možnosti a inšpirovať mladých ľudí k nasledovaniu kariéry v energetickom sektore.

       Tábor NextGen Energy Camp je príležitosťou pre žiakov rozšíriť svoje vedomosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a inšpirovať ich k lepšej budúcnosti v súlade s udržateľným rozvojom. Camp je pre účastníkov bezplatný. Z grantu sú pokryté náklady na ubytovanie, dopravu a stravu. 

       NextGen_Energy_Camp.pdf

       Informácie:

       Tel. číslo: 0905318802, email future@nextgenenergy.sk 

       Sociálne siete:

       FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100092345177841

       IG: https://www.instagram.com/nextgen_energy_:

      • ZÁPIS DELF

       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire.

       Medzinárodná skúška DELF scolaire jún 2022 sa na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika uskutoční v nasledujúcom harmonograme:

       Zápis trvá do 26.05.2023.

       Úrovne A1 a B1 dňa 14.06.2023 (streda) so začiatkom o 07:45h.

       Úrovne A2 a B2 dňa 15.06.2022 (štvrtok) so začiatkom o 07:45h.

       Detailné harmonogramy sú zverejnené v priestoroch školy na 1. poschodí.

        

       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_Delf_Scolaire_2023.pdf

        

       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195, SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.

      • VÝMENNÝ POBYT VO FRANCÚZSKU

       Výmenný pobyt v mestečku la Côte Saint-André vo Francúzsku

       Mníchov, Ženeva, Lausanne, Annecy a Miláno

       V dňoch 18. apríla až 2. mája 2023 sa žiaci II.FB, III.FB triedy a vybraní žiaci oktávy a kvinty zúčastnili výmenného pobytu vo francúzskom mestečku la Côte Saint-André, kde sme strávili týždeň ponorení do francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry.

       Naši hostitelia nám pripravili výlet do mesta Lyon, túru v Alpách, prehliadku mestečka la Côte Saint-André, no vyskúšali sme si aj vyučovanie na francúzskom gymnáziu a zmerali si sily v športe typickom pre tento región "la boule lyonnaise"... v ktorom sme si obhájili prvenstvo :)

       Na ceste tam a späť sme sa zastavili a chodením umorili v iných úžasných mestách.

       V Mníchove nás nezastavilo ani neprajné počasie v tom, aby sme si pozreli Mariannenplatz, Residenzmuseum, navštívili galériu Die Pinakotheken, či vystúpili na vežu kostola Sv. Petra.

       Ženeva nás očarila svojou Botanickou záhradou, oči nám šli vyskočiť z dierok pri návšteve Múzea Patek Philippe, v Múzeu Červeného kríža sme si uvedomili zraniteľnosť človeka aj nevyhnutnosť bezúhonnej pomoci a dobrovoľníctva. Niektorí fajnšmekri ochutnali cukrárske umenie Christopha Renou a samozrejme nesmel chýbať ani slávny ženevský vodotrysk.

       V Lausanne sme sa potešili pohľadom na jazero aj starým mestom a dozvedeli sme sa kopu nových informácií o športe v Múzeu Olympijských hier.

       Starobylé mestečko Annecy, ležiace medzi horami pri krásnom jazere, očarilo všetkých svojou krásou.

       V Miláne sme z posledných síl vystúpili na strechy katedrály Duomo di Milano, pomotali sme sa aj po slávnej nákupnej galérii Vittorio Emanuele II a vychutnali sme si pravé talianske cestoviny.

        

       Nech do mňa hodí kameňom ten, kto si z tohto úžasného výletu neodniesol aspoň jeden úžasný zážitok :)

      • DEŇ ZEME 2023

       V piatok 21.04.2023 sme si v škole  pripomenuli Deň Zeme trošku netradične a to súťažou vedomostnou, ale aj výtvarnou.

       A tu sú výsledky. Celkový počet bodov, ktoré mohli súťažiaci získať vo vedomostnej súťaži bol 50. Tu sú výsledky. 

       Príma: 40, Sexta: 29, Sekunda: 32, Septima: 39, Tercia: 45, II.A: 35, Kvarta: 38, II.RB: 25, Kvinta: 29, III.RB: 33, I.A: 33, IV.RB: 36, I.RB: 32, IV.FB: 26, I.FB: 44.

       Ďalšia súťaž prebiehala vonku na školskom dvore. Súťažiaci žiaci maľovali na asfalt na tému: Čo pre nás znamená naša Zem. Výhercovia z každej skupiny budú po hlasovaní žiakov školy odmenení.

      • LA FRANCOPHONIE EN JEUX

       Na našom gymnáziu sa v apríli 2023 pre žiakov slovensko - francúzsej bilingválnej sekcie uskutočnila súťaž La Francophonie en jeux 2023 pod vedením Mgr. Georges De Clercq a Mgr. Celia Paparusso González. 

       Výsledky súťaže:

       Prvá cena: Melinda Hogyová -- IV. FB 

       Druhá cena: Zdenka Šuščáková -- I. FB 

       Tretia cena: Natália Pončáková -- II. FB 

      • MASLENICA

       V mesiaci marec sa lúčime so zimou a vítame jar. Tento sviatok u nás voláme Fašiangy a v Rusku je to Maslenica. Aj u nás na slovensko-ruskej sekcii sa žiaci zoznámili bližšie s históriou a tradíciami tohto sviatku. Na hodinách sa žiaci zapojili do tvorivých dielní – „Ruský národný kostým“, riešili kvízy, zarecitovali básne a zaspievali pesničky.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

       Dňa 30. marca 2023 sa v rámci mesiaca frankofónie konala súťaž "Spievam po francúzsky 2023", organizovaná Francúzskou alianciou Košice. 

       Tohtoročná účasť bola veľká a v radoch súťažiacich nechýbali ani naši žiaci. 

       Ďakujeme Céleste Simon (I.O), Rhian Grmanovej (V.FB), Eme Macichovej a Natálii Pončákovej (II.FB) za magické momenty pri francúzskych šansónoch. 

       Veľká vďaka patrí aj našim šikovným dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii. Monika Kapustová (V.FB), Nikola Sýkorová (III:FB), Emma Tarhanič (III:FB), Zuzana Hermanovská (II.FB), Michaela Stupavská (II.FB), Alžbeta Tomášová (II.FB), Maël Calvet (II.FB), Axel Calvet (II.FB) a Kristína Jestrebská (I.FB), aj vďaka vám prebehlo všetko hladko.

       Tešíme sa na budúcoročnú edíciu!

      • PUTOVNÁ VÝSTAVA M. R. ŠTEFÁNIK A 1. SV. VOJNA

       Na našej škole boli inštalované putovné výstavy s tematikou Milana Rastislava Štefánika a 1. svetovej vojny, ktoré nám zapožičala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

       Za možnosť prezentovať žiakom informácie prostredníctvom edukatívnych panelov nadácii veľmi pekne ďakujeme.

        

        

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       17. február 2023 sa v kalendári uvádza ako Medzinárodný deň láskavosti. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o dôležitosti láskavosti a dobrých medziľudských vzťahov vo všetkých kultúrach a komunitách po celom svete.

       Práve v tento deň naši žiaci, ktorí boli v organizačnom tíme súťaže a aj víťazi krajského kola súťaže „Ruské slovo“, témou ktorej tento rok bola príroda, úspešne reprezentovali našu školu.

       Slávnostné otvorenie súťaže moderovali žiaci IV.RB triedy – Alexandra Copková a Šimon Matiáš.

       Celoslovenského kola sa zúčastnilo 130 žiakov a študentov z 51 základných, stredných a vysokých škôl z celého Slovenska.

       Naši žiaci opäť získali víťazné miesta vo svojich kategóriách, a to:

       1. miesto: Šimon Jozef Kapusta – V.RB (poézia III. kategória - ruskojazyčné prostredie)

       1. miesto: Juraj Michalčík – III.RB (poézia III. kategória)

       Blahoželáme a ďakujeme našim šikovným žiakom - milovníkom umeleckého slova a piesne.

      • DAR PRE OZ DETSKÉ ARO

       Dňa 2. marca 2023 sa nám podarilo odovzdať peňažný dar 370,- eur občianskemu združeniu Detské ARO o.z., ktorý sa vyzbieral v rámci Mikulášskeho večierka 6. decembra 2022. Podľa Mgr. Lucie Behunovej, MPH dar bude financovať obnovenie sedenia pre sprievodcov chorých detičiek. Pani prednostka MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. prevzala darovací dekrét s obrovskou vďakou a pokorou.   

       Poďakovanie patrí všetkým žiakom, rodičom a učteľom, ktorí sa na cahritatívnej aktivite podieľali.

       M. Zahatňanská a S. Krížeková  

      • SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA

       Naše gymnázium sa v dňoch 07.02. - 08.02.2023 prezentovalo na podujatí pre žiakov základných škôl, rodičov a verejnosť pod názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.

      • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 03.02.2023 sa v priestoroch CVČ Domino konal 17. ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese ruskej poézie a prózy a v sólovom a skupinovom speve pod záštitou Zväzu Rusov Košice.

       Súťaže sa zúčastnilo 90 žiakov z 20 základných a stredných škôl Košického kraja. Súťaž sa po dvoch rokoch pandémie zrealizovala prezenčne. Tento rok organizátori ponúkli žiakom tému „Svet prírody“.

       Naši žiaci, ako vždy, úspešne reprezentovali školu a postupujú na celoslovenské kolo.

        

       1. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poézia: JURAJ MICHALČÍK

       1. miesto: III. kategória (ruské prostredie) - poézia: JOZEF ŠIMON KAPUSTA

        

       Našim žiakom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia aj v celoslovenskom kole súťaže.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 09.02.2023

       Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu a ich zákonných zástupcov sa uskutoční vo štvrtok 09.02.2023 o 15:00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohatý program i odpovede na Vaše zvedavé otázky.

       Tešíme sa na Vás!

      • MEDZINÁRODNÁ ONLINE OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

       V dňoch 03.10.202214.11.2022 prebiehala už III. Medzinárodná online-olympiáda v ruskom jazyku ako cudzom, ktorú vyhlasuje Sankt-Peterburgská štátna univerzita. Zúčastnilo sa jej vyše 5 000 účastníkov z celého sveta vo veku od 12 do 35 rokov a súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách.

       Do tejto olympiády sa zapojilo aj 10 žiačok našej slovensko - ruskej bilingválnej sekcieII.RB, III.RB a IV.RB triedy a boli veľmi úspešné.

       I. veková kategória:

       1. miesto: Bianka Drotárová (III.RB)

       2. miesto: Simona Fügediová a Nina Pradeniaková (III.RB)

       3. miesto: Alžbeta Bohaničová a Simona Šporková (III.RB)

        

       II. veková kategória:

       2. miesto: Alexandra Copková (IV.RB)

        

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a víťazkám blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

      • EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

       Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré pomáhajú šíriť porozumenie v Európe a na celom svete. Cena slúži na vyzdvihnutie každodennej práce mladých ľudí v celej Európe, ktorí sa snažia o posilnenie európskej demokracie, a na podporu ich aktívneho zapájania sa do formovania budúcnosti Európy.

       Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 7500 EUR, druhá 5 000 EUR a tretia 2 500 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 27 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

       Prihlásiť sa môže každý občan EÚ vo veku od 16 do 30 rokov s projektom, ktorý pomáha meniť Európu. Viac sa dozviete v priloženom texte, prípadne na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

       Informácie: Prihlaste_sa_do_sutaze_o_Cenu_Karola_Velkeho_pre_mladez_2023.pdf

      • ŠKOLENIE UČITEĽOV FRANCÚZSKEHO JAZYKA

       Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školenie určené pre učiteľky a učiteľov francúzskeho jazyka základných, stredných a vysokých škôl. Priblížili sme si možnosti a použitie platforiem Cultuthèque a IFcinéma vo vyučovacom procese. Za cenné rady a vysvetlenia ďakujeme Laure Biotteau, našej školiteľke a referentke pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Za spoluorganizovanie ďakujeme Francúzskemu inštitútu a Francúzskej aliancii Košice.

      • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

       Dňa 13. decembra 2022 sme mali česť privítať na pôde našej školy veľvyslanca Francúzskej republiky, J. E. pán Pascal le Deunff v sprievode s atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, p. Louis Marandet. Pán veľvyslanec sa stretol pri príjemnej diskusii so žiakmi študujúcimi francúzsky jazyk, a taktiež s vedením školy a frankofónnym pedagogickým tímom.

       Ďakujeme za návštevu a srdečné slová, bolo nám cťou.

      • KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

       Starší i mladší žiaci gymnázia každoročne súťažia v kvíze, kde si overujú svoje vedomosti a to cez médium anglického jazyka. Tohoroční víťazi získali od vedenia gymnázia poukážky na nákup literatúry v jednom z košických kníhkupectiev. Z mladších žiakov sa podarilo zvíťaziť dievčatám z kvarty. Tretie miesto v súťaži starších žiakov získali chlapci zo sexty, druhé miesto team zo IV.FB. Absolútnymi víťazmi sa stali chlapci z kvinty. 

       Víťazom blahoželáme a tešíme sa na súťaž v budúcom školskom roku. 

       p.p. Zahatňanská, Kovácsová, Krížeková