• Novinky

      • PRVÁ ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Od 26. októbra do 30. novembra 2020 sa na základe aktivity Adriany Lauffovej, vedúcej študijného odboru slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a predchádzajúcich jednaní, dohôd a kultúrno – spoločenskej komunikácie so zástupcami Finančnej univerzity v Moskve podarilo právne a logisticky zorganizovať začiatok spolupráce a otvoriť tak Prvú zimnú školu ruského jazyka Departamentu cudzích jazykov  medzinárodnej komunikácie, fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Finančnej univerzity v Moskve.  36 – ti žiaci našej školy, ako prví gymnazisti v histórii Finančnej univerzity vôbec, mali možnosť štúdia na najprestížnejšej univerzite Európy, pod vedením učiteľov pani Kozlovcevoj a pani Torosjan, pod patronátom zástupcu departamentu docenta Ganinoj. Cieľom programu bolo nielen zlepšenie úrovne ruského jazyka vo všetkých sférach  jazykovej činnosti (čítanie s porozumením, počúvanie, písanie, komunikácia), ale taktiež rozšírenie slovnej zásoby, vedeckej lexiky a novej terminológie. Účastníci úspešne zavŕšili tento vyučovací proces vedomostným testom a získali cenné certifikáty, ktoré sú nielen spomienkou na správne strávený čas, ale hlavne bodmi pre prijatie na univerzity v Ruskej federácii.

        

       Organizácia a prevedenie tohto programu bola možná vďaka podpore riaditeľky Departamentu cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie Fakulty medzinárodnej ekonomickej spolupráce pani Klimovej, zástupkyni riaditeľky pani Ganinoj a riaditeľky medzinárodnej spolupráce pani Prichoďko a samozrejme hlavného špecialistu pani Šiškovej, s ktorou to pani Lauffová osobne dojednávala krok za krokom. Organizátor danej akcie, Adriana Lauffová, plánuje pokračovať v spolupráci v dištančnej ako aj prezenčnej forme. Na záverečnom stretnutí žiakov, učiteľov a vyššie spomenutých predstaviteľov univerzity boli prítomní aj kultúrna atašé ruskej ambasády pani Novgorodova a prorektor Finančnej univerzity, ktorý všetkým zúčastneným poďakoval a zaželal našim žiakom veľa úspechov a posmelil ich v postúpení na univerzitu. 

      • HUMANITÁRNY PROJEKT

       Humanitárna aktivita ocenená Ruským veľvyslanectvom v Bratislave.

        

       Začiatkom septembra 2020 sa žiaci IV.RBIII.RB triedy, menovite Alexandra Daduláková, Šimon Jozef Kapusta, Viktória Lengyelová, Eduard Lauff, Lukáš Komjaty a Zuzana Tomášová, zúčastnili humanitárneho projektu pod názvom "Preklad mien a priezvisk, hodností a miesta smrti sovietskych vojakov pochovaných na Zvolenskom cintoríne".


       Žiakom bolo doručený ďakovný list za ich hlboké chápanie vážnosti a objektívnej historickej pravdy udalostí II. svetovej vojny, ktorá - ako sa v ďakovnom liste uvádza, našla odozvu v srdciach blahosklonných potomkov.

      • PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 16.11.2020 - 20.11.2020

       Pondelok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Utorok - Štátny sviatok

       Streda - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Štvrtok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Piatok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

       Zdieľame vám drobnú fotorekapituláciu aktivít z hodín francúzskeho jazyka, ktoré prebiehali na našej škole počas posledných dvoch týždňov v rámci Európskeho dňa jazykov (26.9.2020). Tešíme sa, že tieto aktivity "stihli" aj naši starší žiaci zo sexty, septimy a I.FB, ktorých týmto pozdravujeme v dištančnej výučbe. 

        

      • OZNAM

       Od 26.10.2020 do 27.11.2020 prebieha na našom gymnáziu výučba dištančnou formou.