• Novinky

      • ČO O NÁS PÍŠU

       Začala tretia online škola ruského jazyka!

       15. októbra 2021 bol na Finančnej univerzite otvorený program ruského jazyka: ′′Kultúra prejavu v ruskom jazyku“, ktorý vyvinuli učitelia ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnej komunikácie pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení vystúpili vicerektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. Prykhodko, ako aj zástupca vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávaciu a metodickú prácu E. V. Ganina. Koordinátorkou projektu je hlavná špecialistka medzinárodnej služby Evelina Yuryevna Shishkova.

       Úvodnú reč predniesla učiteľka ruského jazyka Gymnázia M. R. Štefánika, Adriana Lauffová. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov Nina Alexeyevna Kozlovtseva a Anna Segeyevna Torosyan budú v nasledujúcich týždňoch viesť skupiny žiakov v rámci programu.

       Účastníci podujatia vyjadrili záujem o spoluprácu, poznamenali, že tieto školy ruského jazyka sa stali dobrou tradíciou pre gymnazistov slovensko – ruskej sekcie.

       Toto je tretí spoločný projekt Finančnej univerzity pod vládou Ruskej federácie a gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Programu sa zúčastní 21 našich žiakov.

       Za výnimočný výsledok nášho gymnázia je možné považovať fakt, že účastník predchádzajúcich dvoch škôl Dominik Albert je dnes študentom 1. ročníka vysokoškolského stupňa Finančnej univerzity, výborne zvládol vstupný test v ruskom jazyku a teraz študuje na fakulte politológie spolu s ostatnými prvákmi - cudzincami.

       Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie a veľ nových vedomostí!

      • SIMULOVANÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2021

       V piatok 15. októbra 2021 sa vybraní žiaci z tretieho až piateho ročníka slovensko - francúzskej bilingválnej sekcie a zo septimy a oktávy osemročného gymnázia zúčastnili simulovaného zasadania Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela si vyskúšali už po ôsmykrát aké je to byť poslancom inštitúcie, ktorá ovplyvňuje životy stoviek miliónov obyvateľov Európskej únie.

       Po voľbe predsedu parlamentného zhromaždenia, stala sa ním naša žiačka z V. FB, účastníci pracovali na vyhlásení Európskeho parlamenu k aktuálnym otázkam obnovy po skončení pandémie COVID-19. Do parlamentného vyhlásenia opätovne zapracovali originálny nápad - skoro jednohlasne bola prijatá nová vlajka Európskej únie, na ktorej sa, uprostred hviezd, vyníma symbol európskej občianky, Košičanka, Nora M. Podujatie sme si všetci, žiaci i sprevádzajúci učitelia (Vladimír Gajdoš a Matej Piroh), užili.

      • DISKUSIA O KORUPCII

       V piatok 15.10.2021 k nám do školy zavítala naša absolventka Monika Löfflerová, momentálne študentka politológie na UPJŠ. Monika je absolventkou a aktívnou účastníčkou Protikorupčnej akadémie. So žiakmi z III.A, II.RB, V.RB a I.A triedy živo a pútavo diskutovala o tom, čo je korupcia, ako ju môžeme odhaliť prípadne zastaviť. V debate sa dotkli aj iných, veľmi zaujímavých aktuálnych tém súvisiacich nielen s korupciou. Aktivita sa žiakom veľmi páčila, a keďže boli aktívni, Monika sľúbila, že sa k nám ešte vráti s nie menej zaujímavou témou.

      • MMM v Košiciach

       Prvá októbrová nedeľa 03.10.2021 v Košiciach už tradične patrila bežcom a maratónskemu ošiaľu. V cieli, rovnako ako po iné roky, nemohli chýbať ani žiaci nášho gymnázia. Ich rukami prešli tisícky vôd, pív, jabĺk, banánov i proteínových tyčiniek, ktoré pripravili pre unavených bežcov. Žiakom sa táto pomoc veľmi páčila a ako sami povedali, domov odchádzali plní dojmov a už teraz sa tešia na budúci 99. ročník MMM :-)

      • POTULKY KOŠICAMI S MILANOM KOLCUNOM

       Ako správne tráviť voľný čas a ešte sa niečo naučiť?

       Jednou z možností sú aktivity ponúkané krúžkovou činnosťou. Dňa 9. októbra 2021 v sobotu sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili obľúbených potuliek Košicami s neopakovateľným sprievodcom Milanom Kolcunom.

       Akciu pripravili Adriana Lauffová a Tatiana Ponická pod záštitou Centra voľného času Drábová 3 v Košiciach, ktoré žiakom v plnej výške hradilo všetky náklady.  Ďakujeme.

                       

      • HRSŤ RODNEJ HLINY

       Dňa 9. októbra 2021 o 10:00 hod. sa v južnej časti Verejného cintorína v Košiciach na Rastislavovej ulici uskutočnila akcia Hrsť rodnej hliny, ktorej hlavným iniciátorom bola platforma “Stretnutia priateľov Ruska". Aktivisti spolu s našimi žiakmi slovensko – ruskej bilingválnej sekcie doniesli zem z rôznych oblastí Ruska na hroby vojakov-osloboditeľov pochovaných na Slovensku.

       Každý účastník akcie mal možnosť dať hrsť zeme na hroby vyše 3-tisíc vojakov a dôstojníkov Sovietskej armádyktorí zomreli pri oslobodzovaní Východného Slovenska a Košíc.

      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU

       Ruský dom v Bratislave v spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou v Ruskej federácii umožnili žiakom nášho gymnázia účasť na bezplatných online seminároch a prednáškach týkajúcich sa výučby a zdokonaleniu ruského jazyka RKI.

       Žiaci  slovensko - ruskej bilingválnej sekcie po vyplnení osobných údajov a následnej registrácii  si zvolili  kurzy podľa vlastného výberu. Bohatá ponuka bola rozdelená podľa úrovne jazyka, a tak si prišli na svoje ako začínajúci, tak aj pokročilí žiaci vyšších ročníkov. 

       Okrem certifikátov získali naši žiaci cenné skúsenosti a mohli si porovnať svoje komunikačné schopnosti so žiakmi a študentmi z celého sveta.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Ruským domom a univerzitami Ruskej Federácie.

      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA

       Od 10. do 12. septembra 2021 sa v lone malebnej prírody v Šachtičkách pri Banskej Bystrici konalo 2. stretnutie Priateľov Ruska na Slovensku.

       Naše gymnázium reprezentovali žiaci V.RB triedy, ktorých na akciu pozval Zväzu Rusov v Košiciach, pod vedením  Adriany Lauffovej a Tatiany Ponickej, učiteľov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. Žiaci počas 3 dní prezentovali ruskú kultúru a zúčastňovali sa spoločných aktivít:

       HRSŤ RODNEJ ZEME na Zvolenskom cintoríne, počas ktorej bola posvätená zem privezená z Ruska a rozsypaná na hroby sovietskych hrdinov, ktorých mená s hodnosťami a dátumami úmrtia preložili vybraní žiaci našej sekcie v minulom roku, za čo získali Čestnú plaketu vydanú veľvyslancom Ruskej federácie.

       VÝSTAVA: OD STALINGRADU PO BRATISLAVU

       Výstavu priviezla pani Jelena Sergejevna Jepišina, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Žiaci sa tak mohli oboznámiť s históriou II. svetovej  vojny a jej obetí. Žiaci vysoko ocenili fotografie, ktoré nie je možné zhliadnuť na žiadnych internetových stránkach, či nájsť v knihách. 

       Vo voľnom čase sa mohli naši žiaci zoznámiť s osudmi potomkov bývalých ruských emigrantov, ktorí museli v rokoch 1917 – 1922 emigrovať z Ruska. Taktiež ich prijali predstavitelia ambasády a Ruského domu v Bratislave.

       Celú akciu nasnímala štátna televízia a bola odvysielaná v Ruskom magazíne na STV 2.

       Bližšie informácie o akcii ako aj interview našich učiteľov, si môžete pozrieť na odkaze.