• Novinky

      • EXKURZIA DO BUDAPEŠTI

       Dňa 03. júna 2022 sme pre žiakov slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia realizovali exkurziu do Maďarska. Prešli sme sa ulicami Budapesti, nábrežím Dunaja a unavení teplom a prehliadkou pamätihodností sme zavŕšili našu návštevu Budapešti ochutnávkou maďarských klobások. Tešíme sa na ďalšie super exkurzie.

      • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH

       Každoročne sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastňujú olympiády Štátnej technickej univerzity v Magnitogorsku: „CESTA K ÚSPECHU“. Olympiáda má niekoľko etáp, ktorými sa musia žiaci prebojovať do finále. Tento rok sa do poslednej etapy dostala žiačka Viktória Popaďáková V.RB triedy a Eduard Lauff zo IV.RB triedy. Viktória sa stala absolútnou víťazkou a Eduard sa umiestnil na peknom 4. mieste.

       VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!

       Gratulujeme ŠIMONOVI MATIASOVI (III.RB trieda), ktorý v záverečnej fáze olympiády Finančnej univerzity v Moskve v oblasti daňovej gramotnosti Оlympic preukázal nielen svoje jazykové schopnosti, ale aj vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. 

       Účastníci boli hodnotení za prezentáciu vlastného videnia ekonomicko – daňových problémov, ktorú hodnotila medzinárodná komisia. Náš Šimon prezentoval «Налоговые преступления как угроза экономической безопасности общества» /Daňové podvody ako hrozba ekonomickej nestability našej spoločnosti./ Spomedzi 480 finalistov z celého sveta sa umiestnil na 101. mieste. Je to výnimočný úspech, ku ktorému mu ešte raz blahoželáme!