• Novinky

      • Informácie pre žiakov 1. ročníkov k novému šk. roku 2022/2023

       Milí rodičia a žiaci!

       Úvodom Vás všetkých pozdravujeme a prajeme Vám úspešný začiatok nového školského roka 2022/2023.

       Zároveň si dovoľujeme Vám poslať úvodné informácie k otvoreniu školského roka 2022/2023:

       1. Nástup do školy:
       - žiaci prvých ročníkov I.O, I.A, I.FB, I.RB - od 7.45 hod. do 8.00 hod. zhromaždenie sa vo vestibule školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

       2. UPOZORNENIE. Každý žiak je povinný sa po príchode do školy preukázať podpísaným písomným vyhlásením o bezpríznakovosti, ktoré je dostupné na gmrske.edupage.org po prihlásení sa na portál v časti "Žiadosti a vyhlásenia", resp. sa nachádza v prílohe tejto správy, a zároveň sa riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

       3. Žiaci si so sebou do školy ďalej prinesú: 

       - kópiu rodného listu a kópiu koncoročného vysvedčenia. 

       4. Program dňa 05.09.2022:
       - triednické práce v čase od 8.00 hod., resp. 9.00 hod. do 11.00 hod., pokyny na ďalšie dni, preberanie učebníc, ISIC karty, ...

       - vydávanie obedov v ŠJ v čase od 11:00 hod. do 13:00 hod.

       5. Program dňa 06.09.2022:
       - triednické práce v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod., pokyny na ďalšie dni, preberanie učebníc, ISIC karty, ...

       - vydávanie obedov v ŠJ v čase od 12:00 hod. do 14:30 hod.

       6. Od 07.09.2022 sa vyučovanie riadi platným rozvrhom hodín, ktorý bude zverejnený na webovom sídle školy gmrske.edupage.org 

       S pozdravom a prianím pekného dňa i zvyšku leta
       vedenie školy


       Prílohy: 

       Rozhodnutie_ministra_skolstva_k_01.09.2022.pdf

       2022_15.08.vyhlasenie_o_bepriznakovosti_ziaka.pdf