• Novinky

      • ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV DELF

       Srdečne blahoželáme! Félicitations! Diplomy úspešným kandidátom medzinárodnej skúšky DELF scolaire z francúzskeho jazyka prišiel tento rok slávnostne odovzdať honorárny konzul Francúzskej republiky M. David Mortreux. Tešíme sa, že je nás stále viac tých, ktorí máme radi francúzštinu a že naša škola má tú výsadu byť jedným zo skúšobných centier DELF. Ďakujeme zohratému tímu francúzštinárov, pani riaditeľke a Francúzskej aliancii Košice.

      • SUIT UP DAY

       Naša škola sa s radosťou zapája do aktivít v rámci projektu Hrdá škola. Jedným z nich bol suit up day - deň v slušnom oblečení. Zapojila sa doň viac ako polovica žiakov a pedagógov. Bola radosť pozerať sa na gentlemanov a mladé dámy, ktoré sedeli v laviciach a chodili po chodbách. Okrem oblečenia sme sa na hodinách rozprávali o pravidlách slušného správania sa a veríme, že nielen v ten deň sme sa k sebe správali slušnejšie a úctivejšie.

      • DEŇ BEZ TAŠKY

       Žiaci na Lacáku majú zmysel pre humor a veľkú dávku kreativity. Dokázali to aj počas tematického dňa - dňa bez tašky. Školské pomôcky si priniesli vo fúriku, detskom kočíku, hrnci, búdke pre psa, smetnom koši, krabici od pizze, karimatke, košíku na huby, detskom kufríku, nákupnom košíku, prilbe, detskom autíčku, obliečke na vankúš, no a jednému žiakovi ako taška poslúžila päťročná sestra :-)

        

      • LANGOŠ VÝZVA

       Dievčatá z prímy - Ninka Juhásová, Elka Krutáková, Katka Luptáková, Michelle Marková, Ninka Nováková, Elka Rejtová, Rianka Staňová, Sofinka Sverlovičová, Nelly Vilčeková a Helenka Pitoráková zo sekundy sa zapojili do Langoš výzvy vyhlásenej skupinou Helenine oči.

       Samy si všetko pripravili, zorganizovali a stihli to popri ostatných nielen školských povinnostiach len za jeden týždeň.

       Dievčatá sme na Vás hrdí!

      • MMM 2022

       Už tradične sa v prvú októbrovú nedeľu konal 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

       V tomto roku boli naši žiaci už po 25-krát pracovali v cieľovom servise, kde pomáhali pri občerstvovacej stanici. Výbornú prácu odviedli bratia Calvetovci, Zuzana Hermanovská, Natália Pončáková a Michaela Stupavská z II.FB triedy. Rovnako z bilingválnej slovensko - francúzskej sekcie boli aj tretiačky Ema Macichová a Nina Andrejcová. Septimu zastupovala Alexandra Orosová, I.A triedu Bianka Štecová a kvintu Michal Hulík. 

       Všetkým zúčastneným v mene školy a Maratónskeho klubu patrí veľká vďaka za ich účasť a dobrovoľnícku činnosť v rámci MMM 2022.

        

       Teší nás úspech v štafete MMM konanej 02.10.2022, kde naše žiačky, sestry Popovičové, vybojovali celkovo krásne tretie miesto a v školskej štafete obsadili dokonca prvé miesto

       Dňa 01.10.2022, v predvečer MMM, sa konal mini-maratón, v ktorom Viviana Popovičová (I.FB) obsadila 1. miesto a Loriána Popovičová (IV.FB) skončila na 2. mieste.

       A do tretice výsledok z bežeckých súťaží, v stredoškolských Majstrovstvách SR v spartan race konaných dňa 05.10.2022 v obci Štrba sa Loriána Popovičová (IV.FB) umiestnila na výbornom 2. mieste.