• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - VIDEOPREZENTÁCIA GMRŠ

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie nie je možné pre Vás zrealizovať tradičné dni otvorených dverí nášho gymnázia a v rámci nich sa s Vami stretnúť, porozprávať, predstaviť jednotlivé študijné odbory, prednosti nášho gymnázia vo vzdelávaní, ako aj vo voľnočasových aktivitách a mnoho iného.

       Všetko to, čo Vás môže zaujímať sme pre Vás spracovali do dvoch krátkych videoprezentácií, ktoré si môžete pozrieť priamo na našich webových stránkach.

       Následne ich nájdete aj na sociálnej sieti facebook a na kanáli youtube pod hlavičkou našej školy. Budeme radi, keď Vás prezentácie zaujmú a budete ich zdieľať s ostatnými záujemcami o štúdium na našom gymnáziu. V prípade, že nám chcete položiť ďalšie otázky týkajúce sa štúdia, môžete napísať na emailovú adresu skola@gmrske.sk. Veľmi radi Vám na otázky odpovieme.

       Na našich webových stránkach nájdete uverejené kritériá na prijímacie skúšky na jednotlivé študijné odbory.

       Video 1

       Video 2

       Tešíme sa na vás všetkých. :-)

        

        

      • SUCHÝ FEBRUÁR

       Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február. V Českej republike sa uskutoční už deviaty ročník kampane, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. Minulého ročníka sa podľa prieskumov zúčastnilo až 9 % českej dospelej populácie. Rok 2021 prináša zásadnú zmenu - KNIHU Suchej únor, ktorá na 416 precízne vydestilovaných stranách predstavuje alkohol vo všetkých jeho spoločenských úlohách.

      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA V KATEGÓRII "Z" PRE STREDNÉ ŠKOLY 2021

       Školské kolo GO Z sa uskutočnilo 05.02.2021 

       Súťažilo sa online na internete. Z bilingválnej slovensko-ruskej sekcie sa do súťaže zapojilo 15 žiakov IV.RB a traja žiaci V.RB triedy. Do krajského kola postupujú 11 súťažiaci. 

       Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 26.03.2021 online formou.

        

       Zo IV.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Anderko Denis

       Andreaninová Zuzana

       Bezeková Ema

       Čecetka Igor

       Marusinová Timea

       Meľuch Erik

       Petrušová Milica

       Popaďaková Viktória

       Šumanská Terézia

        

       Z V.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Albert Dominik

       Merkovská Timea

        

       Blahoželáme a prajeme úspech aj v krajskom kole GO.

      • CELONÁRODNÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 5. februára 2021 sa o 9:00 hodine v online formáte sa uskutočnilo CELONÁRODNÉ KOLO súťaže RUSKÉ SLOVO. Organizátorom 15. ročníka súťaže je Zväz Rusov Košice pod záštitou MŠVVaŠ SR.

       Na súťaži sa zúčastnilo 250 žiakov základných a stredných škôl Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského, Žilinského a Košického kraja. Priameho prenosu súťaže sa zúčastnili pracovníci Ruskej ambasády a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. 

       Naši žiaci Tímea Marusinová IV.RB, Milica Petrušová IV.RB a Šimon Jozef Kapusta III.RB obhájili prvé miesta z krajského konkurzu a zvíťazili.

       K tomuto víťazstvu ste kráčali zodpovednou prácou, energiou a odhodlaním. Gratulujeme vám k víťazstvu, ktoré ste získali. :-)

      • OZNAM PRE VEREJNOSŤ

       dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadenia OÚ Košice je prevádzka školy prerušená a pedagogickým zamestnancom nariadený home office. V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0917 189 580 alebo na email antoniova@gmrske.sk.

      • VZDELÁVANIE S INŠTITÚTOM PUŠKINA V MOSKVE

       Dňa 29.01.2021 sa  žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili Литераиурной библиотеки v online forme prostredníctvom platformy youtube na besede s poprednými odborníkmi na básnickú tvorbu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Jozefa Brodského.

       Besedy sa zúčastnil aj Hrdina RSFR, kozmonaut Sergej Ryžnikov, profesor a autor publikácií o poézii Brodského Oleg Lekmanov, vedúci katedry svetovej literatúry Inštitútu Puškina v Moskve, Alexander Paškov, pracovníci Belskej a Pizanskej univerzity a samozrejme Viktor Popov, umelec, interprét piesní Brodského. Programom nás sprevádzala vedkyňa z oblasti literatúry Elmíra Afanasieva.

       Ak by niekoho z Vás téma zaujala môže si celú reláciu vypočuť na youtube.

       Odkaz tvorby J. Brodského súčasnému mladému pokoleniu: „Môj národ nepotrebuje moje telo, ale moja duša sa mu ešte zíde,“...

      • WEBINÁR CPPPaP

       Dávame do pozornosti rodičov a učiteľov WEBINÁR – MULTITASKING, alebo prečo je dobre občas odložiť mobil, ktorý sa uskutoční dňa 17.02.2021 od 15:30 hod.. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • WEBINÁR CPPPaP

       Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice, pozýva pedagógov a rodičov na WEBINÁR s témou: Danajské dary (negatívne dôsledky nadania) dňa 03.02.2021 od 15:30 hod..

        

       Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.