• Novinky

      • PUTOVNÁ VÝSTAVA M. R. ŠTEFÁNIK A 1. SV. VOJNA

       Na našej škole boli inštalované putovné výstavy s tematikou Milana Rastislava Štefánika a 1. svetovej vojny, ktoré nám zapožičala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

       Za možnosť prezentovať žiakom informácie prostredníctvom edukatívnych panelov nadácii veľmi pekne ďakujeme.

        

        

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       17. február 2023 sa v kalendári uvádza ako Medzinárodný deň láskavosti. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o dôležitosti láskavosti a dobrých medziľudských vzťahov vo všetkých kultúrach a komunitách po celom svete.

       Práve v tento deň naši žiaci, ktorí boli v organizačnom tíme súťaže a aj víťazi krajského kola súťaže „Ruské slovo“, témou ktorej tento rok bola príroda, úspešne reprezentovali našu školu.

       Slávnostné otvorenie súťaže moderovali žiaci IV.RB triedy – Alexandra Copková a Šimon Matiáš.

       Celoslovenského kola sa zúčastnilo 130 žiakov a študentov z 51 základných, stredných a vysokých škôl z celého Slovenska.

       Naši žiaci opäť získali víťazné miesta vo svojich kategóriách, a to:

       1. miesto: Šimon Jozef Kapusta – V.RB (poézia III. kategória - ruskojazyčné prostredie)

       1. miesto: Juraj Michalčík – III.RB (poézia III. kategória)

       Blahoželáme a ďakujeme našim šikovným žiakom - milovníkom umeleckého slova a piesne.

      • DAR PRE OZ DETSKÉ ARO

       Dňa 2. marca 2023 sa nám podarilo odovzdať peňažný dar 370,- eur občianskemu združeniu Detské ARO o.z., ktorý sa vyzbieral v rámci Mikulášskeho večierka 6. decembra 2022. Podľa Mgr. Lucie Behunovej, MPH dar bude financovať obnovenie sedenia pre sprievodcov chorých detičiek. Pani prednostka MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. prevzala darovací dekrét s obrovskou vďakou a pokorou.   

       Poďakovanie patrí všetkým žiakom, rodičom a učteľom, ktorí sa na cahritatívnej aktivite podieľali.

       M. Zahatňanská a S. Krížeková