• Novinky

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a Meľuchovej zúčastnili už 18. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej Zväzom Rusov Košice a SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Strieborné kopýtko".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme ocenili a vystavili na školskej výstave.

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

       Ocenení žiaci:

       1. miesto: Alexia Szatványiová, Soňa Pristašová, Sabrina Belloni, Monika Rusinková, Nina Ridillová, Frederika Fratričová, Zuzana Kavečanská

       2. miesto: Judita Zavacká, Simona Pančaková, Margaréta Šipošová

       3. miesto: Martin Lukáč, Nikolas Drus, Alexandra Dutková, Petra Kötelesová

      • VYZNAMENANIE Z RÚK PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

       Dňa 18. októbra 2021 si ŠIMON JOZEF KAPUSTA, žiak IV.RB triedy, z rúk prezidentky SR prevzal Plaketu
       prezidentky SR
       ako štátne ocenenie, ktorým sa vyznamenávajú výnimoční žiaci za prácu a úspechy. 

       Šimon sa vďaka svojej usilovnosti, nesmiernej húževnatosti a obrovskému talentu dostal medzi najlepších žiakov a študentov Slovenskej republiky. 


       K jeho najväčším úspechom patrí I. miesto v CELOSVETOVOM KOLE Olympiády A. S. Puškina v Moskve, kde si svoje vedomosti porovnal s niekoľkými desiatkami tisícov študentov sveta. 
       Šimonovi z celého srdca blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov, veľa pracovného elánu a hlavne zdravia.

      • STUŽKOVÁ OKTÁVY

       Oktáva od piatka 19.11.2021 hrdo nosí zelené stužky. Ako sami hovoria... ...generálku máme úspešne za sebou. Posedenie sme si užili „len“ s našou triednou Ľubkou Fedorovou v jedálni školy. Veríme, že ozajstná stužková s rodičmi a učiteľmi nás ešte len čaká Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu!
       Vážime si to!
       PS: Sme všetci očkovaní, boli sme všetci testovaní a mali sme povolenie od RÚVZ.

      • NOUS SOMMES TRES FIERS DE VOUS!

       Sme hrdí a šťastní, že sme ako jediné školské skúšobné centrum medzinárodnej skúšky DELF z francúzskeho jazyka na východnom Slovensku mali možnosť odovzdať našim 77-im žiakom diplomy za úspešné absolvovanie skúšky DELF, úrovne A1 až B2.

       Zo srdca Vám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu tohto krásneho jazyka. Za spoluprácu ďakujeme Francúzskej Aliancii Košice.

      • ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

       V rámci charitatívnej zbierky sme vďaka Vám nazbierali veľké množstvo odevov, obuvi, hračiek, kuchynského riadu, posteľného prádla a iných potrebných vecí. Plné osobné auto sme do zberného miesta museli našťastie otočiť až trikrát. Výťažok z tejto zbierky potešil obyvateľov v Komunitnom centre v Sečovciach, klientov zariadenia Oáza, nádej pre nový život v Bernátovciach a čo-to sa zvýšilo aj psíkom v útulku pri Košiciach.

       Ďakujeme, že ste skvelým príkladom pre svoje deti!

       Ak ste to minule nestihli alebo ste ešte nejaké veci zo skríň vytriedili, pokojne si ich pre nás
       pripravte, decembrová zbierka je tu.

      • PESTRÝ ŽIVOT NA LACÁKU

       Momentálna situácia nás oberá o možnosti organizovať spoločné podujatia. My sme však kreatívni a snažíme sa budovať spoločného ducha inými spôsobmi.

       Okrem iného si vymýšľame rôzne tematické dni a po chodbách školy sa premávame v rovnakom odeve. No rovnakom ako rovnakom... sme zladení tematicky.

       Zatiaľ sme už prišli do školy v teplákoch, pyžamách, v halloweenských maskách a naposledy sme si obliekli čierno-biele oblečenie.

       Najbližšie nás čaká deň v športovom drese alebo akomkoľvek športovom odeve.

      • BESEDA "ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE"

       Dňa 03.11.2021 sa trieda Septima mala možnosť zúčastniť na besede s témou ,,Šikanovanie a kyberšikanovanie", v rámci podujatia ,,Násilie medzi nami" 2021, ktorého sme sa stali súčasťou zapojením sa do súťaže ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi".

       Spoločne sme prebrali témy ako kybergrooming, bodyshaming, internetové výzvy, trolling, sociálne siete, digitálna bezpečnosť a veľa dalších. Za prezentácie ďakujeme lektorkám besedy JUDr. Radke Kočanovej a Mgr. Nine Szabovej zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Košice, za usporiadanie besedy Mgr. Diane Kriškovej, koordinátorke ochrany detí pred násilím Košice (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava).

      • ČO O NÁS PÍŠU

       Začala tretia online škola ruského jazyka!

       15. októbra 2021 bol na Finančnej univerzite otvorený program ruského jazyka: ′′Kultúra prejavu v ruskom jazyku“, ktorý vyvinuli učitelia ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnej komunikácie pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení vystúpili vicerektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. Prykhodko, ako aj zástupca vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávaciu a metodickú prácu E. V. Ganina. Koordinátorkou projektu je hlavná špecialistka medzinárodnej služby Evelina Yuryevna Shishkova.

       Úvodnú reč predniesla učiteľka ruského jazyka Gymnázia M. R. Štefánika, Adriana Lauffová. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov Nina Alexeyevna Kozlovtseva a Anna Segeyevna Torosyan budú v nasledujúcich týždňoch viesť skupiny žiakov v rámci programu.

       Účastníci podujatia vyjadrili záujem o spoluprácu, poznamenali, že tieto školy ruského jazyka sa stali dobrou tradíciou pre gymnazistov slovensko – ruskej sekcie.

       Toto je tretí spoločný projekt Finančnej univerzity pod vládou Ruskej federácie a gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Programu sa zúčastní 21 našich žiakov.

       Za výnimočný výsledok nášho gymnázia je možné považovať fakt, že účastník predchádzajúcich dvoch škôl Dominik Albert je dnes študentom 1. ročníka vysokoškolského stupňa Finančnej univerzity, výborne zvládol vstupný test v ruskom jazyku a teraz študuje na fakulte politológie spolu s ostatnými prvákmi - cudzincami.

       Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie a veľ nových vedomostí!

      • SIMULOVANÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2021

       V piatok 15. októbra 2021 sa vybraní žiaci z tretieho až piateho ročníka slovensko - francúzskej bilingválnej sekcie a zo septimy a oktávy osemročného gymnázia zúčastnili simulovaného zasadania Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela si vyskúšali už po ôsmykrát aké je to byť poslancom inštitúcie, ktorá ovplyvňuje životy stoviek miliónov obyvateľov Európskej únie.

       Po voľbe predsedu parlamentného zhromaždenia, stala sa ním naša žiačka z V. FB, účastníci pracovali na vyhlásení Európskeho parlamenu k aktuálnym otázkam obnovy po skončení pandémie COVID-19. Do parlamentného vyhlásenia opätovne zapracovali originálny nápad - skoro jednohlasne bola prijatá nová vlajka Európskej únie, na ktorej sa, uprostred hviezd, vyníma symbol európskej občianky, Košičanka, Nora M. Podujatie sme si všetci, žiaci i sprevádzajúci učitelia (Vladimír Gajdoš a Matej Piroh), užili.

      • DISKUSIA O KORUPCII

       V piatok 15.10.2021 k nám do školy zavítala naša absolventka Monika Löfflerová, momentálne študentka politológie na UPJŠ. Monika je absolventkou a aktívnou účastníčkou Protikorupčnej akadémie. So žiakmi z III.A, II.RB, V.RB a I.A triedy živo a pútavo diskutovala o tom, čo je korupcia, ako ju môžeme odhaliť prípadne zastaviť. V debate sa dotkli aj iných, veľmi zaujímavých aktuálnych tém súvisiacich nielen s korupciou. Aktivita sa žiakom veľmi páčila, a keďže boli aktívni, Monika sľúbila, že sa k nám ešte vráti s nie menej zaujímavou témou.

      • MMM v Košiciach

       Prvá októbrová nedeľa 03.10.2021 v Košiciach už tradične patrila bežcom a maratónskemu ošiaľu. V cieli, rovnako ako po iné roky, nemohli chýbať ani žiaci nášho gymnázia. Ich rukami prešli tisícky vôd, pív, jabĺk, banánov i proteínových tyčiniek, ktoré pripravili pre unavených bežcov. Žiakom sa táto pomoc veľmi páčila a ako sami povedali, domov odchádzali plní dojmov a už teraz sa tešia na budúci 99. ročník MMM :-)

      • POTULKY KOŠICAMI S MILANOM KOLCUNOM

       Ako správne tráviť voľný čas a ešte sa niečo naučiť?

       Jednou z možností sú aktivity ponúkané krúžkovou činnosťou. Dňa 9. októbra 2021 v sobotu sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili obľúbených potuliek Košicami s neopakovateľným sprievodcom Milanom Kolcunom.

       Akciu pripravili Adriana Lauffová a Tatiana Ponická pod záštitou Centra voľného času Drábová 3 v Košiciach, ktoré žiakom v plnej výške hradilo všetky náklady.  Ďakujeme.

                       

      • HRSŤ RODNEJ HLINY

       Dňa 9. októbra 2021 o 10:00 hod. sa v južnej časti Verejného cintorína v Košiciach na Rastislavovej ulici uskutočnila akcia Hrsť rodnej hliny, ktorej hlavným iniciátorom bola platforma “Stretnutia priateľov Ruska". Aktivisti spolu s našimi žiakmi slovensko – ruskej bilingválnej sekcie doniesli zem z rôznych oblastí Ruska na hroby vojakov-osloboditeľov pochovaných na Slovensku.

       Každý účastník akcie mal možnosť dať hrsť zeme na hroby vyše 3-tisíc vojakov a dôstojníkov Sovietskej armádyktorí zomreli pri oslobodzovaní Východného Slovenska a Košíc.

      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU

       Ruský dom v Bratislave v spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou v Ruskej federácii umožnili žiakom nášho gymnázia účasť na bezplatných online seminároch a prednáškach týkajúcich sa výučby a zdokonaleniu ruského jazyka RKI.

       Žiaci  slovensko - ruskej bilingválnej sekcie po vyplnení osobných údajov a následnej registrácii  si zvolili  kurzy podľa vlastného výberu. Bohatá ponuka bola rozdelená podľa úrovne jazyka, a tak si prišli na svoje ako začínajúci, tak aj pokročilí žiaci vyšších ročníkov. 

       Okrem certifikátov získali naši žiaci cenné skúsenosti a mohli si porovnať svoje komunikačné schopnosti so žiakmi a študentmi z celého sveta.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Ruským domom a univerzitami Ruskej Federácie.

      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA

       Od 10. do 12. septembra 2021 sa v lone malebnej prírody v Šachtičkách pri Banskej Bystrici konalo 2. stretnutie Priateľov Ruska na Slovensku.

       Naše gymnázium reprezentovali žiaci V.RB triedy, ktorých na akciu pozval Zväzu Rusov v Košiciach, pod vedením  Adriany Lauffovej a Tatiany Ponickej, učiteľov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. Žiaci počas 3 dní prezentovali ruskú kultúru a zúčastňovali sa spoločných aktivít:

       HRSŤ RODNEJ ZEME na Zvolenskom cintoríne, počas ktorej bola posvätená zem privezená z Ruska a rozsypaná na hroby sovietskych hrdinov, ktorých mená s hodnosťami a dátumami úmrtia preložili vybraní žiaci našej sekcie v minulom roku, za čo získali Čestnú plaketu vydanú veľvyslancom Ruskej federácie.

       VÝSTAVA: OD STALINGRADU PO BRATISLAVU

       Výstavu priviezla pani Jelena Sergejevna Jepišina, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Žiaci sa tak mohli oboznámiť s históriou II. svetovej  vojny a jej obetí. Žiaci vysoko ocenili fotografie, ktoré nie je možné zhliadnuť na žiadnych internetových stránkach, či nájsť v knihách. 

       Vo voľnom čase sa mohli naši žiaci zoznámiť s osudmi potomkov bývalých ruských emigrantov, ktorí museli v rokoch 1917 – 1922 emigrovať z Ruska. Taktiež ich prijali predstavitelia ambasády a Ruského domu v Bratislave.

       Celú akciu nasnímala štátna televízia a bola odvysielaná v Ruskom magazíne na STV 2.

       Bližšie informácie o akcii ako aj interview našich učiteľov, si môžete pozrieť na odkaze.

      • DEŇ LEKTOROV 2021

       V piatok 24. septembra 2021 sa zišli vo Francúzskom inštitúte na Slovensku všetci lektori francúzskeho jazyka, ktorí prišli na Slovensko z rôznych krajín ako Francúzsko, Belgicko a Švajčiarsko.

      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového školského roka si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste pravidelne sledovali školskú webstránku, ako aj edupage, kde Vás budem priebežne informovať o podrobnostiach nástupu do školy, prijímaných opatreniach a ďalších aktuálnych pokynoch súvisiacich s otváraním školského roku v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa.