• Novinky

      • VÝSLEDKY V MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

       V januári tohto roku Pravoslávna univerzita Ioana Bogoslova pod záštitou prezidenta RSFR organizovala pre žiakov a študentov medzinárodnú olympiádu v ruského jazyka a literatúry pod názvom: „Na počiatku bolo slovo“, ktorej hlavným zámerom je vedieť preukázať schopnosti a zručnosti získané v tvorivom procese v oblasti jazyka, literatúry a kultúry Ruska. Napriek vysokej náročnosti boli naši žiaci úspešní.

       Žiaci TÍMEA MARUSINOVÁ (IV.RB), MILICA PETRUŠOVÁ (IV.RB), a ŠIMON JOZEF KAPUSTA (III.RB) boli vyhodnotení ako víťazi I. kategórieDosiahnutie tohto výnimočného výsledku im umožnilo postúpiť do finále, v ktorom  argumentačnou esejou vyjadria svoj postoj k literatúre a umeniu.

       Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme prsty vo finále!

       Dňa 12. marca 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali 2 žiaci v najvyššej kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá. Radi by sme im poďakovali za výnimočnú reprezentáciu našej sekcie a poblahoželali im k dosiahnutým výsledkom. 

       Prvé miesto obsadil  Erik Meľuch, žiak IV.RB triedy s počtom bodov 72 z možných 80-tich a na druhom mieste s počtom bodov 70, žiak Šimon Jozef Kapusta z III.RB triedy. 

       Srdečne blahoželáme a Erikovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      • IPČKO

       Vážení rodičia, žiaci, učitelia,

       dnešná "online" doba prináša do života rôzne nové situácie. Radi by sme vám sprostredkovali informáciu o internetovej linke dôvery pre mladých ľudí ipcko.sk, tíme špeciálne vyškolených psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí sa denne snažia v rámci chatovej a emailovej poradne mladým ľuďom tieto situácie zvládnuť, rovnako ako zdieľať svoje skúsenosti z praxe pre širokú verejnosť (z rôznych oblastí, na rôzne aktuálne témy) v podobe podcastov - verejných zvukových nahrávok a publikovať užitočné a praktické tipy pre rodičov, žiakov a učiteľov, ktoré vám prinášame.

      • MESIAC FRANKOFÓNIE 2021 POKRAČUJE

       V stredu 10. marca 2021 sme sa so žiakmi VII.O a II.FB triedy v rámci programu Mesiac Frankofónie 2021 zúčastnili autorského čítania mladej francúzsko - kórejskej autorky Élisa Shua Dusapin. Autenticita, hĺbka myšlienok i samotná osobnosť autorky boli pre žiakov veľmi motivujúce, o čom svedčí i dynamika diskusie, ktorá sa po čítaní rozprúdila. Za vedenie a moderovanie autorského čítania patrí vďaka p. prof. Zuzane Malinovskej, PU Prešov.

      • MESIAC FRANKOFÓNIE 2021

       V rámci programu Mesiaca Frankofónie 2021 organizovaného Francúzskym inštitútom na Slovensku sa mali možnosť žiaci septimy osemročného gymnázia v stredu 3. marca 2021 zúčastniť prednášky 50 rokov volebného práva žien vo Švajčiarsku. Prednášajúca pani Dr. Leandra Bias (Gender & Peacebuilding Advisor, Swisspeace) vo svojej prednáške mapovala boj za volebné právo žien vo Švajčiarsku, ako aj jeho dôsledky. Ukázala, akú úlohu v ňom hrala migrácia, ako ženy svojím volebným správaním zmenili politiku vo Švajčiarsku, čo sa odvtedy dosiahlo v oblasti rovnosti pohlaví a čo ešte treba urobiť v oblasti politickej participácie. Prednáška prebiehala vo francúzskom jazyku a prešla plynulo do diskusie, z ktorej vyplynuli ďalšie zaujímavé informácie.

      • OLYMPIÁDA "CESTA K ÚSPECHU"

       Olympiáda Magnitogorskej technickej univerzity G. I. Nosova

       Srdečne blahoželáme žiakom III.RB a IV.RB triedy Šimonovi Jozefovi Kapustovi, Eduardovi Lauffovi, Erikovi Meľuchovi, Milicke Petrušovej, Viktórii Popaďákovejktorí sa stali víťazmi I. etapy olympiády RKI v ruskom jazyku a postupujú do záverečnej etapy, ktorá sa uskutoční od 01. - 05. marca 2021 online formou. Prajeme im veľa úspechov!

      • VITAJTE V RUSKOM SVETE: JAZYK, HISTÓRIA, KULTÚRA

       Dňa 19. februára 2021 sa otvoril ruský jazykový program: ′′ Vitajte v ruskom svete: jazyk, história, kultúra′′ vyvinutý učiteľmi ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnou komunikáciou vedený pani Adrianou Lauffovou pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení Finančnej univerzity vystúpili prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce, L. Prykhodko, zástupca vedúceho katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie o vedeckej práci N. A. Kozlovtseva, koordinátorka projektu E. Y. Shishková, hlavná špecialistka medzinárodnej služby a vedúca študijného odboru slovensko – ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Adriana Lauffová. 

       Účastníci podujatia, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, tento program opísali ako ′′nezabudnuteľné dobrodružstvo a cestovanie do sveta ruského jazyka a kultúry".

       Toto nie je prvý spoločný projekt Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie a Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. V mesiacoch november a december 2020 bola organizovaná a úspešne realizovaná prvá Zimná online škola ruského jazyka.

       Na základe úspešnej spolupráce zástupcovia gymnázia požiadali univerzitu o zorganizovanie ďalšieho ruského jazykového programu, ktorý podporili: prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. V. Prykhodko, vedúca katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie I. A. Klimova, zástupkyňa vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávacie a metodické práce E. V. Ganina. 

       Zoznámenie sa s ruským svetom ako priestorom ruského jazyka a kultúry nebolo vybrané pre tento program náhodou. V situácii globálneho rozdelenia spôsobeného pandémiou COVID-19 je vhodným nástrojom na formovanie obrazu Ruska a Rusov v zahraničí, vysielanie humanitárnych, duchovných a všeobecných ľudských hodnôt a propagácie ruského jazyka a kultúry vo svete.

       Tento program je založený na teoretických princípoch vyvinutých v kandidátskej práci ′′Formácia obrazu ruského sveta v moderných podmienkach: potenciál humanitárnej spolupráce′′ zástupcom vedúceho oddelenia cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie N. A. Kozlovtsevej.

       Programu sa zúčastní 27 slovenských žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie kandidátov budú realizovať vyučovanie v rámci vyššie uvedeného programu. 

        

                        Programové kurzy začínajú 20. februára 2021 a trvajú do 31. marca 2021. 

                      Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie sa!

      • SUCHÝ FEBRUÁR

       Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február. V Českej republike sa uskutoční už deviaty ročník kampane, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. Minulého ročníka sa podľa prieskumov zúčastnilo až 9 % českej dospelej populácie. Rok 2021 prináša zásadnú zmenu - KNIHU Suchej únor, ktorá na 416 precízne vydestilovaných stranách predstavuje alkohol vo všetkých jeho spoločenských úlohách.

      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA V KATEGÓRII "Z" PRE STREDNÉ ŠKOLY 2021

       Školské kolo GO Z sa uskutočnilo 05.02.2021 

       Súťažilo sa online na internete. Z bilingválnej slovensko-ruskej sekcie sa do súťaže zapojilo 15 žiakov IV.RB a traja žiaci V.RB triedy. Do krajského kola postupujú 11 súťažiaci. 

       Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 26.03.2021 online formou.

        

       Zo IV.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Anderko Denis

       Andreaninová Zuzana

       Bezeková Ema

       Čecetka Igor

       Marusinová Timea

       Meľuch Erik

       Petrušová Milica

       Popaďaková Viktória

       Šumanská Terézia

        

       Z V.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Albert Dominik

       Merkovská Timea

        

       Blahoželáme a prajeme úspech aj v krajskom kole GO.

      • CELONÁRODNÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 5. februára 2021 sa o 9:00 hodine v online formáte sa uskutočnilo CELONÁRODNÉ KOLO súťaže RUSKÉ SLOVO. Organizátorom 15. ročníka súťaže je Zväz Rusov Košice pod záštitou MŠVVaŠ SR.

       Na súťaži sa zúčastnilo 250 žiakov základných a stredných škôl Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského, Žilinského a Košického kraja. Priameho prenosu súťaže sa zúčastnili pracovníci Ruskej ambasády a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. 

       Naši žiaci Tímea Marusinová IV.RB, Milica Petrušová IV.RB a Šimon Jozef Kapusta III.RB obhájili prvé miesta z krajského konkurzu a zvíťazili.

       K tomuto víťazstvu ste kráčali zodpovednou prácou, energiou a odhodlaním. Gratulujeme vám k víťazstvu, ktoré ste získali. :-)

      • OZNAM PRE VEREJNOSŤ

       dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadenia OÚ Košice je prevádzka školy prerušená a pedagogickým zamestnancom nariadený home office. V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0917 189 580 alebo na email antoniova@gmrske.sk.

      • VZDELÁVANIE S INŠTITÚTOM PUŠKINA V MOSKVE

       Dňa 29.01.2021 sa  žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili Литераиурной библиотеки v online forme prostredníctvom platformy youtube na besede s poprednými odborníkmi na básnickú tvorbu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Jozefa Brodského.

       Besedy sa zúčastnil aj Hrdina RSFR, kozmonaut Sergej Ryžnikov, profesor a autor publikácií o poézii Brodského Oleg Lekmanov, vedúci katedry svetovej literatúry Inštitútu Puškina v Moskve, Alexander Paškov, pracovníci Belskej a Pizanskej univerzity a samozrejme Viktor Popov, umelec, interprét piesní Brodského. Programom nás sprevádzala vedkyňa z oblasti literatúry Elmíra Afanasieva.

       Ak by niekoho z Vás téma zaujala môže si celú reláciu vypočuť na youtube.

       Odkaz tvorby J. Brodského súčasnému mladému pokoleniu: „Môj národ nepotrebuje moje telo, ale moja duša sa mu ešte zíde,“...

      • WEBINÁR CPPPaP

       Dávame do pozornosti rodičov a učiteľov WEBINÁR – MULTITASKING, alebo prečo je dobre občas odložiť mobil, ktorý sa uskutoční dňa 17.02.2021 od 15:30 hod.. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • WEBINÁR CPPPaP

       Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice, pozýva pedagógov a rodičov na WEBINÁR s témou: Danajské dary (negatívne dôsledky nadania) dňa 03.02.2021 od 15:30 hod..

        

       Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • RUSKÉ SLOVO 2021

       Naši žiaci slovensko - ruskej sekcie opäť úspešní!

        

       Dňa 14.01.2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Dostovalovou/, pod patronátom Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach už piatym rokom.

       Napriek dištančnému vzdelávaniu a ťažkej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovaná online formou.

       Päťdesiatpäť žiakov základných a stredných škôl Košického kraja odoslalo svoje nahrávky súťažných vystúpení, ktoré ohodnotila štvorčlenná porota zastúpená koordinátormi súťaže: Mgr. Adrianou Lauffovou a Mgr. Danicou Hanudelovou, Mgr. Jankou Meľuchovou a Mgr. Tatianou Ponickou.rMladí speváci a recitátori obohatili momentálne uzavretý svet znemožňujúci kultúrne vyžitie a sociálny kontakt. O to sme mali väčšiu radosť, že deti epidémia neodradila ich lásku k ruskej reči a kultúre. Všetkým srdečne blahoželáme.

        

            1.  miesto: próza - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

            1.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: ŠIMON JOZEF KAPUSTA III.RB

            1.  miesto: próza - slovenské prostredie: MILICA PETRUŠOVÁ IV.RB

            2.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

        

       Najlepší speváci a recitátori postupujú a svoje výkony predvedú na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 05. februára 2021. 

       Tešíme sa a držíme prsty!

       Adriana Lauffová

      • DECEMBER S INŠTITÚTOM PUŠKINA

       «Декабрь с Институтом Пушкина».

                                  

       Učitelia a žiaci II.RB, III.RB, IV.RB triedy slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia sa zúčastnili zaujímavých webinárov Inštitútu Puškina v Moskve, vedených poprednými špecialistami v danej oblasti.

       Počas 12 dní decembra (od 19.12.2020 – do 30.12.2020) sa uskutočnili online hodiny pre žiakov, učiteľov ale aj rodičov.

       Zúčastniť sa mohli ako ruskí, tak aj zahraniční študenti, učitelia a všetci, ktorých zaujíma ruský jazyk a ruská kultúra. 

       Pre žiakov boli pripravené súťaže, hry, virtuálne exkurzie, prednášky, tvorivé dielne a podobne. 

       Pre učiteľov boli pripravené webináre o tvorbe Puškina, Lermontova, Ťučeva, Bunina, Čechova a ďalších autorov Strieborného veku.

       V neposlednej rade je dôležité pripomenúť, že tento program bol špeciálne vypracovaný pre ruských a zahraničných učiteľov, a mal za úlohu odporučiť nové spôsoby online hodín a výberu učebného materiálu pre vyučovací proces ruského jazyka deťom –„ bilingválcom.“ 

       Tešíme sa na ďalšie možnosti štúdia a spolupráce s ruskými univerzitami!


      • OZNAM

       Vzdelávanie žiakov nášho gymnázia prebieha dištančnou formou v dňoch 11.01. - 24.01.2021. Budova školy je uzatvorená a z dôvodu zákazu vychádzania funguje v obmedzenom režime. V nevyhnutných prípadoch po odkonzultovaní s riaditeľkou školy si stránky môžu vybaviť nevyhnutné veci v čase od 9.00 do 11.00 hod.

       Všetko, čo je možné, vybavujte telefonicky a elektronicky. Pokiaľ sa nedovoláte na telefónne číslo 055/6227383, volajte na mobilné telefónne číslo: 0917/189 580. Ďakujeme za pochopenie.

      • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ "AZBUKI VEDI"

       Naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Timea Marusinová, Milica Petrušová a Šimon Jozef Kapusta opäť preukázali svoje schopnosti a zručnosti v oblasti ruského jazyka, konkrétne umeleckého prednesu poézie a prózy. Títo žiaci sa zúčastnili medzinárodnej súťaže „AZBUKI VEDI“ pod vedením Adriany Lauffovej.

        

       Spomedzi stoviek účastníkov z Európy sa umiestnili na popredných miestach v prednese poézie a prózy ruských klasikov, ako aj autorov Strieborného veku.

        

       Poézia:

       2. miesto: Šimon Jozef Kapusta

       3. miesto: Timea Marusinová

        

       Próza:

       2. miesto: Milica Petrušová

       2. miesto: Timea Marusinová

        

       Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme.