• Novinky

      • OCENENIE NAŠEJ KOLEGYNE

       Dňa 23.04.2022 si naša kolegyňa p. Ľ. Fedorová v ŠD prevzala Čestnú cenu predsedu KSK za rok 2021 - za vyše 20-ročné pôsobenie na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach za inovatívne a kreatívne vedenie mladej generácie k estetickým a kultúrnym hodnotám. Srdečne blahoželáme!

      • CELOSVETOVÉ FINÁLE OLYMPIÁDY V RKI

       V dňoch 28.03 – 30.03.2022 sa v Prahe uskutočnilo celosvetové finále olympiády v RKI organizovanou Prezidentskou knižnicou Borisa Jeľcyna v Petrohrade. Laureátmi sa stali Šimon Jozef KapustaIV.RBŠimon MatiasIII.RB triedy.


       Výnimočný úspech vybojovala žiačka II.RB triedy Bianka Drotárová, ktorú vyznamenali diplomom 3. stupňa.
       Okrem iného sa Bianka venuje spoločenským tancom, v ktorých sa taktiež umiestňuje na popredných miestach v celoslovenských súťažiach. K mimoriadnemu úspechu všetkým srdečne blahoželáme!!!

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 12.04.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku pod záštitou IUVENTY. Našu slovensko – ruskú bilingválnu sekciu reprezentoval výherca krajského kola tejto súťaže Šimon Jozef Kapusta, žiak IV.RB triedy.

       V kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá sa umiestnil na krásnom 3. mieste so stratou jediného bodu na víťaza olympiády.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2022

       Dňa 14. apríla 2022 sa v Kulturparku v Košiciach uskutočnilo semifinále súťaže "Spievam po francúzsky 2022" spoluorganizovanej Francúzskou alianciou v Košiciach, v Banskej Bystrici a Francúzskym inštitútom v Bratislave. Do národného kola postúpila naša žiačka Rhian Grmanová. Hreje nás pri srdci, že naši žiaci aj takto nezištne reprezentujú našu školu.

       Rhian, srdečne blahoželáme a držíme palce!

      • EURÓPSKE KOLO OLYMPIÁDY RKI

       Žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie ŠIMON JOZEF KAPUSTA (IV.RB), ŠIMON MATYAS (III.RB), BIANKA DROTÁROVÁ (II.RB), laureáti Európskeho kola olympiády RKI sa v dňoch 28.03. - 30.03.2022 zúčastnili celosvetového finále olympiády pod záštitou Prezidenta RF a Prezidentskej knižnice  B. N. JEĽCINA v Petrohrade pod názvom: ,,Rusko v elektronickom svete“ v predmete ,,ruština ako cudzí jazyk“

       Olympiáda sa konala v priestoroch Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe РОССОТРУДНИЧЕСТВО, ktoré našim žiakom ponúklo ubytovanie na celý týždeň zdarma. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov.

      • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

       V marci 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku RKI organizované IUVENTOU. Naše gymnázium reprezentovali traja žiaci, ktorí sa v kategórii B4 umiestnili na popredných miestach:

       1. miesto: Šimon Jozef Kapusta (IV.RB)
       2. miesto: Šimon Matias (III.RB)
       3. miesto: Viktória Popaďáková (V.RB)

       Žiakom srdečne blahoželáme a Šimonovi prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 19. a 20. apríla 2022.

      • AUTORSKÉ ČÍTANIE

       Pascal Janovjak - LE ZOO DE ROME

       Dovoľte nám niekoľkými fotografiami sprostredkovať príjemnú a nenútenú atmosféru, ktorá vznikla dňa 31.03.2022 počas autorského čítania s francúzsko-švajčiarskym autorom p. Pascalom Janovjakom na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Čas určený na túto aktivitu všetkým zúčastneným doslova preletel, diskusia plynula veľmi spontánne, čítania sa zúčastnili naši žiaci, ktorí študujú francúzsky jazyk na bilingválnom francúzsko-slovenskom a osemročnom gymnáziu.  Sme vďační za možnosť privítať p. Janovjaka a p. prof. Malinovskú, ktorým sme zaviazaní za pre nás naozaj nezabudnuteľný čas, v ktorom sme mohli vnímať silný príbeh, diskutovať o ňom a tiež nahliadnuť do "zákulisia" práce spisovateľa. 

      • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

       1. Podanie prihlášky na strednú školu - link

       2. Prijímacie skúšky: kritériá na prijímacie skúšky, vzory testových úloh z matematiky a slovenského jazyka a literatúry - link

       3. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach sa prezentuje aj na sociálnych sieťach:

       Facebook,

       Instagram,

       Youtube.

       4. Interaktívna prezentácia 8- ročného gymnázia: Po kliknutí na link PADLET sa Vám zobrazia všetky dôležité informácie (základné informácie o gymnáziu, termín podania prihlášok, vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky). Prostredníctvom videonahrávok, fotografií a iných interaktívnych dokumentov máte možnosť nazrieť do študentského života na škole a nahliadnuť do tried aj za zatvorenými dverami.  

      • OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

       Dňa 15. februára 2022 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

       Olympiáda vo francúzskom jazyku je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne.

       Práve v krajskom kole naši žiaci vynikali a získali v jednotlivých kategóriách skvelé výsledky.

       Kategória 1A: 2. miesto: Lenka Balintová a 3. miesto: Peter Zavacký (8-ročné gymnázium)

       Kategória 1B: 1. miesto: Dominika Gočalová a 3. miesto: Barbora Jurečková (8-ročné gymnázium)

       Kategória 2B: 5. miesto: Alexandra Orosová (8-ročné gymnázium)

       Kategória 1C: 2. miesto: Helena Pitoráková (8-ročné gymnázium)

       Kategória 2C: 1. miesto: Laura Palovčíková, 3. miesto: Elsa Calvet a 4. miesto: Zoja Paľová (bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium)

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. 3. – 1. 4. 2022, držíme palce Dominike, Helenke, Laure a Else.

       Veľa šťastia, bonne chance!

      • BLAHOŽELÁME VÍŤAZOM

       Blahoželáme víťazom I. kola OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU RKI Šimonovi Jozefovi Kapustovi, Eduardovi Lauffovi, Jurajovi Michalčíkovi a Viktórii Popaďákovej.

      • HOKEJISTI NA NAŠEJ ŠKOLE

       V minulosti bola naša škola známa aj vďaka basketbalu. Veď jej lavice dreli či už najlepšia slovenská basketbalistka Zuzana Žirková, alebo mnohými slovenskými titulmi ovenčené Daniela Čikošová, Ivana Jalčová a mnoho ďalších. V súčasnosti sa to na našej škole doslova hemží hokejistami. V prime je trio žiakov Hirman, Šoltýs a Redžepovič, v sekunde Bojčík, v tercii duo Bodnár a Rejta, v kvarte Murín a v kvinte Bodnár, ale tiež Kiss, ktorý momentálne pôsobí v prestížnej mládežníckej súťaži za veľkou mlákou. V I.RB triede sa hokeju venuje Buchla

       No bezpochyby najväčšou hviezdou spomedzi hokejistov na našom gymnáziu je najvyššie draftovaným slovenským hokejistom vo vstupnom drafte NHL 2021 útočník Jakub Demek, žiak IV.RB triedy. Robustný 193 cm vysoký útočník teraz pôsobi v kanadskej juniorskej súťaži v klube Edmonton Oil Kings, ktorý pôsobí v zámorskej WHL.

       Keď sme už pri hokeji, našimi žiakmi bol aj, v súčastnosti výkonný riaditeľ HC Košice, Miloslav Klíma a Stanislav Mucha, riaditeľ marketingu a PR z rovnakého extraligového klubu.

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 11.02.2022 sa konalo slávnostné otvorenie celoslovenskej súťaže Ruské slovo pod záštitou Zväzu Rusov v Košiciach a Ministerstva školstva SR.

       Naši žiaci: Šimon Jozef Kapusta a Alexandra Copková zo IV.RB triedy v online formáte otvorili 16. ročník súťaže milovníkov ruského slova piesne RUSKÉ SLOVO.

       Naše gymnázium reprezentoval vokálny súbor Družba s piesňou Потолок Ледяной, za ktorý získali cenu poroty a 1. miesto.

       V kategórii poézia prvé miesto a celkovým laureátom súťaže sa stal Šimon Jozef Kapusta. Ukážka.

       Gratulujeme.

      • PROJEKT PENIAZE ...

       Peniaze... Stretávame sa s nimi každý deň. Sú odmenou za prácu a prostriedkom na nákup a predaj čohokoľvek. Aj vďaka nim uspokojujeme svoje potreby. Čo tvorí ich hodnotu? Ako vzniká cena? Môže svet zbankrotovať? Kde a prečo sa vzali banky? Ako s nakladať s peniazmi?

       Odpovede na tieto a mnoho iných otázok hľadajú žiaci sekundy na Cvičeniach z matematiky celoročnou realizáciou zážitkového projektu Peniaze, z Fenoménov sveta www.fenomenysveta.sk

        

       Séria vzdelávacích videí BBC, interaktívnych cvičení, zážitkových aktivít im pomáha orientovať sa v zložitom  svete peňazí.

      • EKO OLYMPIÁDA

       Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO slovenské o.z. Planet Lover spúšťa historicky prvú Ekoolympiádu pre základné a stredné školy. Ekoolympiáda je VEDOMOSTNÁ HRA, ktorá hravou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Je to nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy, ktorá je pre dnešných mladých ľudí najľahším spôsobom na získavanie vedomostí. 

       Informácie

       Ekoolympiáda je projekt realizovaný cez webovú aplikáciu hra.ekoolympiada.sk, ktorá je sprístupnená všetkým zdarma. Aplikácia sa spustila 1. februára 2022. Záujemcovia z radov žiakov 2. stupňa a študentov stredných škôl sa zaregistrujú a od toho momentu môžu on-line trénovať, čiže si vyskúšaťvedomosti a odpovedať na otázky. Každý týždeň je venovaný inej dôležitej téme ako napr. VODA, BIODIVERZITA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA.

       Koordinátorom environmentálnej výchovy na našom gymnáziu je p. Bozuľová.

      • INTERAKTÍVNA PREZENTÁCIA 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA

       Po kliknutí na link PADLET sa Vám zobrazia všetky dôležité informácie (základné informácie o gymnáziu, termín podania prihlášok, vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky). Prostredníctvom videonahrávok, fotografií a iných interaktívnych dokumentov máte možnosť nazrieť do študentského života na škole a nahliadnuť do tried aj za zatvorenými dverami.  

       QR kód: