• Novinky

      • POTULKY KOŠICAMI S MILANOM KOLCUNOM

       Ako správne tráviť voľný čas a ešte sa niečo naučiť?

       Jednou z možností sú aktivity ponúkané krúžkovou činnosťou. Dňa 9. októbra 2021 v sobotu sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili obľúbených potuliek Košicami s neopakovateľným sprievodcom Milanom Kolcunom.

       Akciu pripravili Adriana Lauffová a Tatiana Ponická pod záštitou Centra voľného času Drábová 3 v Košiciach, ktoré žiakom v plnej výške hradilo všetky náklady.  Ďakujeme.

                       

      • HRSŤ RODNEJ HLINY

       Dňa 9. októbra 2021 o 10:00 hod. sa v južnej časti Verejného cintorína v Košiciach na Rastislavovej ulici uskutočnila akcia Hrsť rodnej hliny, ktorej hlavným iniciátorom bola platforma “Stretnutia priateľov Ruska". Aktivisti spolu s našimi žiakmi slovensko – ruskej bilingválnej sekcie doniesli zem z rôznych oblastí Ruska na hroby vojakov-osloboditeľov pochovaných na Slovensku.

       Každý účastník akcie mal možnosť dať hrsť zeme na hroby vyše 3-tisíc vojakov a dôstojníkov Sovietskej armádyktorí zomreli pri oslobodzovaní Východného Slovenska a Košíc.

      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU

       Ruský dom v Bratislave v spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou v Ruskej federácii umožnili žiakom nášho gymnázia účasť na bezplatných online seminároch a prednáškach týkajúcich sa výučby a zdokonaleniu ruského jazyka RKI.

       Žiaci  slovensko - ruskej bilingválnej sekcie po vyplnení osobných údajov a následnej registrácii  si zvolili  kurzy podľa vlastného výberu. Bohatá ponuka bola rozdelená podľa úrovne jazyka, a tak si prišli na svoje ako začínajúci, tak aj pokročilí žiaci vyšších ročníkov. 

       Okrem certifikátov získali naši žiaci cenné skúsenosti a mohli si porovnať svoje komunikačné schopnosti so žiakmi a študentmi z celého sveta.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Ruským domom a univerzitami Ruskej Federácie.

      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA

       Od 10. do 12. septembra 2021 sa v lone malebnej prírody v Šachtičkách pri Banskej Bystrici konalo 2. stretnutie Priateľov Ruska na Slovensku.

       Naše gymnázium reprezentovali žiaci V.RB triedy, ktorých na akciu pozval Zväzu Rusov v Košiciach, pod vedením  Adriany Lauffovej a Tatiany Ponickej, učiteľov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. Žiaci počas 3 dní prezentovali ruskú kultúru a zúčastňovali sa spoločných aktivít:

       HRSŤ RODNEJ ZEME na Zvolenskom cintoríne, počas ktorej bola posvätená zem privezená z Ruska a rozsypaná na hroby sovietskych hrdinov, ktorých mená s hodnosťami a dátumami úmrtia preložili vybraní žiaci našej sekcie v minulom roku, za čo získali Čestnú plaketu vydanú veľvyslancom Ruskej federácie.

       VÝSTAVA: OD STALINGRADU PO BRATISLAVU

       Výstavu priviezla pani Jelena Sergejevna Jepišina, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Žiaci sa tak mohli oboznámiť s históriou II. svetovej  vojny a jej obetí. Žiaci vysoko ocenili fotografie, ktoré nie je možné zhliadnuť na žiadnych internetových stránkach, či nájsť v knihách. 

       Vo voľnom čase sa mohli naši žiaci zoznámiť s osudmi potomkov bývalých ruských emigrantov, ktorí museli v rokoch 1917 – 1922 emigrovať z Ruska. Taktiež ich prijali predstavitelia ambasády a Ruského domu v Bratislave.

       Celú akciu nasnímala štátna televízia a bola odvysielaná v Ruskom magazíne na STV 2.

       Bližšie informácie o akcii ako aj interview našich učiteľov, si môžete pozrieť na odkaze.

      • DEŇ LEKTOROV 2021

       V piatok 24. septembra 2021 sa zišli vo Francúzskom inštitúte na Slovensku všetci lektori francúzskeho jazyka, ktorí prišli na Slovensko z rôznych krajín ako Francúzsko, Belgicko a Švajčiarsko.

      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového školského roka si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste pravidelne sledovali školskú webstránku, ako aj edupage, kde Vás budem priebežne informovať o podrobnostiach nástupu do školy, prijímaných opatreniach a ďalších aktuálnych pokynoch súvisiacich s otváraním školského roku v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa.

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

       Dňa 28.06.2021 sa náš žiak III.A triedy Ajjúb Tomi zúčastnil slávnostného zasadnutia víťazov, úspešných riešiteľov a komisie celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Podujatie sa konalo v záhrade Univerzity BISLA v Bratislave. Ajjúb si ocenenie prevzal od riaditeľa IUVENTY Petra Lenča. Mal možnosť diskutovať aj s verejnou ochrankyňou práv p. Máriou Patakyovou, či zástupcami a zástupkyňami prezidentky SR Zuzany Čaputovej, Ministeky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej a ďalšími.


       Na našom gymnáziu si uvedomujeme kľúčovú úlohu ľudských práv v demokratickom štáte a preto sme radi, že sa nám aj tento rok podaril veľkolepý úspech v oblasti ochrany ľudských práv!

      • CESTA DO VÝŠIN

       Severná okrajová časť Košíc je už vyše storočie zdobená vyhliadkovou vežou. Rákociho rozhľadňu z roku 1909 nahradila na vrchole kopca Hradová v roku 1987 vyhliadková veža mesta Košice. Aj my sme tento areál navštívili a okrem krásneho výhľadu sme sa mohli pokochať aj ruinami Košického hradu, ktorý tu kedysi stál. Na tomto výlete nás sprevádzali pani profesorky Calvet, Krížeková a pán profesor Gajdoš. Nižšie si môžete pozrieť fotky z nášho malého dobrodružstva.

       B. Barnová, I.FB 

      • FINÁLE MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY FINANČNEJ UNIVERZITY

       Dňa 15. mája 2021 sa ukončilo finále Medzinárodnej olympiády Finančnej univerzity v Moskve. Do finále postúpili žiaci III.RB, IV.RB a V.RB triedy slovensko – ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia pod vedením Adriany Lauffovej.

       Výsledkom spoločného úsilia a nesmierneho nasadenia bolo umiestnenie žiakov na popredných miestach, za čo im patrí uznanie.

       Víťazi: Dominik Albert (V.RB), Jozef Šimon Kapusta (III.RB), Erik Meľuch (IV.RB)

       Laureáti ceny Finančnej univerzity: Ema Bezeková, Denis Anderko, Terka Šumanská, Josh Jacob Kamaras, Richard Horkavý, Zuzana Andreaninová.

      • DELF SCOLAIRE

       Medzinárodná skúška DELF scolaire z francúzskeho jazyka pre úrovne A1, A2, B1 a B2 sa na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach uskutoční v nasledovnom časovom harmonograme:

       úrovne A1 a B1: 09.06.2021

       úrovne A2 a B2: 10.06.2021

       Všetky úrovne so začiatkom o 8:00 hod..

       Podrobné informácie budú dostupné 08.06.2021.

       Kandidátom prajeme veľa úspechov!

      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 15. mája 2021 bol uzavretý XVII. ročník medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa koná každoročne v moskovskom Inštitúte A. S. Puškina. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Jozef Kapusta (III.RB) spomedzi 198 žiakov z 35 krajín sveta, ktorí sa kvalifikovali do finále. K mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme!

       Špeciálne poďakovanie patrí aj Adrianovi Pásztorovi, ktorý sa podieľal na technickom prevedení video  prezentácie.

      • VZDELÁVACIE KURZY TULSKEJ UNIVERZITY

       Na základe výborných výchovno – vzdelávacích výsledkov mali vybraní žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie možnosť zúčastniť sa online kurzov Tulskej štátnej univerzity venovaným rôznym humanitným vedám a v rámci nich vybraným disciplínam. Žiaci museli svoj voľný čas prerozdeliť na účasť v kurzoch, prípravu na lekcie a samozrejme na záverečné testovanie. Kurzov sa zúčastnili žiaci II.RB, III.RB a IV.RB triedy. Po dvoch mesiacoch práce žiaci II.RB triedy úspešne ukončili kurz praktickej gramatiky «Говорим и пишем без ошибок».
       Srdečne blahoželáme!

      • FRANCÚZSKY KVÍZ

       Francúzsky kvíz sa uskutočnil dňa 27. februára 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Laura Serenčková, 3. miesto: Rhian Grmanová. Vedúci: II.FB Zuzana Calvet - III.FB Georges De Clercq a Julia Baldy.

      • DEŇ VÍŤAZSTVA

       День Победы!

       8. máj je pre nás významný dátum. Je to deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie II. svetovej vojny. Každoročne sa stretávajú občania miest pri pamätníkoch hrdinov, aby si uctili milióny stratených životov, hrdinstvá mladých chlapcov, ktorí padli ďaleko od svojich domovov, aby nám umožnili život v mieri.

       Sloboda nie je samozrejmosť. Treba si ju chrániť, vážiť a opatrovať. Kto si myslí, že sa ho to netýka, mýli sa!  Ako povedal velikán našich dejín M. R. Štefánik, ktorého meno nesie aj naše gymnázium: „Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú iní, ten jej nie je hodný!“. Aj preto sa naši žiaci pod vedením A. Lauffovej každoročne zúčastňujú spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi Nesmrteľného pluku, ktorý je v Košiciach organizovaný Zväzom Rusov zastúpeným pani N. A. Dostovalovou a Zväzom protifašistických bojovníkov, aby si uctili nielen neznámych vojakov, ale aj svojich dedov, babky, strýkov, ktorých navždy stratili v ohni bojov. Pripnúc si stuhu sv. Juraja vyjadrili svoj postoj: Ja pamätám, ja som hrdý!

      • GRAFITY

       Ďalšia stena, ktorú hyzdili grafity, sa zmenila na pouličné výtvarné dielo. Postaral sa o to Matej Rimai, ktorý toho v Košiciach pokreslil už dosť a jeho najnovší výtvor si môžete pozrieť na stene Gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Maľba dlhá 12 a vysoká 4 metre je čierno-biela, čo sa už pomaly stáva poznávacím znamením Mateja Rimaia. Vytvoriť takýto obraz trvá niekoľko dlhých dní. Maľba je o to zaujímavejšia, že Matej je absolventom gymnázia, ktoré teraz skrášlil. A podľa vyučujúcich sa jeho umelecké sklony objavili už počas štúdia.

       Ďakujeme. :-)

      • SKÚŠKY DELF

       Certifikované centrum skúšok DELF


       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium M. R. Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:   

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 sa uskutoční v dňoch od 07.06.2021 do 11.06.2021.


       Zápis na skúšku trvá do 20. mája 2021.


       Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební I.FB, II.FB na 1. poschodí.


       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_scolaire_2021.pdf


       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195,  SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.